Här följer svar på några vanliga frågor om biblioteket i Windows Media Player. Om din fråga inte finns med går du till onlinesidan med Windows vanliga frågor om Media Player (sidan kan vara på engelska).

Visa alla

Vad är biblioteket och hur kan jag visa det?

Biblioteket är den plats där listor med alla musik-, video- och bildfiler på datorn visas. Där kan du lätt hitta och spela upp digitala mediefiler och även välja ut filer som du vill bränna på en CD-skiva eller synkronisera med en portabel musikspelare.

Om du vill visa biblioteket startar du mediespelaren och klickar på fliken Bibliotek.

Hur visar jag bilder, video eller TV-program i biblioteket?

När du klickar på fliken Bibliotek visas den mediekategori du senast visade (till exempel kategorin Musik). Du kan visa andra typer av media i biblioteket genom att välja en annan mediekategori, till exempel Bilder, Video eller Inspelade program.

Om du vill välja en annan kategori, klickar du först på Välj en kategoriBild på knappen Välj en kategori och sedan på den kategori som du vill visa (till exempel Bilder).

Knappen Välj en kategori hittar du uppe till vänster i mediespelaren (precis under knapparna Bakåt och Framåt). Knappens ikon ändras beroende på vilken kategori som för tillfället är vald (Till exempel ser ikonen ut som en not när kategorin Musik är vald).

Hur lägger jag till innehåll i biblioteket?

Hur du lägger till innehåll beskrivs i avsnittet Lägga till objekt i biblioteket.

Hur skiljer sig biblioteket från mapparna Musik, Video och Bilder i Windows?

Mapparna Musik, Video och Bilder i Windows innehåller verkliga filer på datorn medan biblioteket bara innehåller länkar till filerna. Det är lättare att organisera och använda digitalt medieinnehåll i biblioteket än i Windows-mapparna.

Innehåller biblioteket kopior av digitala mediefiler eller bara länkar till filerna?

Biblioteket är en databas som innehåller länkar till de digitala mediefilerna på datorn. Det innehåller inte några digitala mediefiler eller kopior av digitala mediefiler. Om du vill veta var objekten i biblioteket lagras på datorn läser du proceduren som beskriver hur du hittar filer från biblioteket på datorn i avsnittet Söka efter objekt i biblioteket.

Hur flyttar jag biblioteket från en dator till en annan?

Biblioteket är en databas som innehåller länkar till de digitala mediefilerna på datorn. En av anledningarna till att du inte kan flytta biblioteket från en dator till en annan är att länkarna i databasen inte längre skulle gälla.

Om du vill duplicera biblioteket på en annan dator måste du kopiera de digitala mediefilerna till den andra datorn och sedan lägga till filerna i det nya biblioteket. Mer information om hur du lägger till innehåll i biblioteket beskrivs i avsnittet Lägga till objekt i biblioteket.