Vanliga frågor och svar om Windows Mötesrum

Här är några svar på vanliga frågor om Windows Mötesrum.

Visa alla

Vad är Windows Mötesrum och hur öppnar jag det?

Windows Mötesrum är en funktion som gör det lätt att boka möten och dela dokument, program eller skrivbordet med upp till tio personer. (Alla deltagare måste ha datorer som kör den här versionen av Windows.)

Du öppnar Windows Mötesrum genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, och sedan på Windows Mötesrum.

Om du inte har öppnat Windows Mötesrum förut kommer du att tillfrågas om att aktivera vissa tjänster och logga in på Personer i närheten. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Jag har öppnat Windows Mötesrum. Vad gör jag nu?

Om det pågår ett möte som du vill delta i klickar du på Anslut till ett möte nära mig. Om du vill veta om någon har skickat en inbjudningsfil till dig klickar du på Öppna en inbjudningsfil. Annars klickar du på Starta ett nytt möte.

Obs!

 • Alternativet att starta ett nytt möte finns inte i Windows Vista Home Basic.

Hur bjuder jag in personer till ett möte?

Det finns tre sätt att bjuda in någon:

 • Genom att välja namn i dialogrutan Bjud in personer.

  1. Klicka på Bjud in personer i ett möte.

  2. Markera kryssrutan bredvid namnet på varje person du vill bjuda in och klicka sedan på Skicka inbjudningar.

 • Genom att e-posta en inbjudan.

  1. Klicka på Bjud in personer i ett möte.

  2. I dialogrutan Bjud in personer klickar du på Bjud in andra och på Skicka e-post med inbjudan.

 • Genom att skapa en inbjudningsfil.

  1. Klicka på Bjud in personer i ett möte.

  2. I dialogrutan Bjud in personer klickar du på Bjud in andra, på Skapa en inbjudningsfil och sparar filen.

  3. Ge inbjudningsfilen till den person du vill bjuda in, antingen via en nätverksresurs som personen har åtkomst till, genom att e-posta den eller via ett flyttbart medium.

Jag har bokat ett möte. Vad gör jag nu?

Först bjuder du in personer till mötet. Klicka på Bjud in personer.

Därefter kan du dela ett dokument eller skrivbordet med mötesdeltagarna. Klicka på Dela ut ett program eller skrivbordet och markera det objekt du vill dela ut.

Du kan också distribuera åhörarkopior (filer) till mötesdeltagarna. Klicka på Lägg till en åhörarkopia och markera sedan den fil du vill dela ut.

Kan någon redigera åhörarkopiorna i ett möte?

Ja. En deltagare i taget kan ändra åhörarkopian. Ändringarna visas på alla deltagares kopior. Den ursprungliga filen påverkas inte av ändringarna.

Hur ger jag kontrollen över en delningssession till någon annan?

Klicka på Ge kontroll i skärmens övre högra hörn. Om du vill återta kontrollen över delningssessionen klickar du på Ta kontrollen.

Är mina data säkra?

All kommunikation i ett möte krypteras så att det som du delar ut bara visas för autentiserade och behöriga deltagare.

Kan vem som helst kontrollera eller manipulera min dator när jag delar ut ett program eller mitt skrivbord?

Nej. Under en delningssession är du den enda personen som har kontroll över ditt skrivbord och dina program. Det går att ge kontrollen till en annan deltagare temporärt, men du kan alltid återta kontrollen genom att klicka på Ta kontrollen eller genom att trycka på Windows-tangentenBild på Windows-tangenten+ESC.

Finns det några risker med att köra ett program från ett möte?

När du kör ett program kan datorn möjligen utsättas för virus eller för maskar. Det innebär alltid en risk att köra program du har fått, men du kan vidta vissa försiktighetsåtgärder:

 • Installera och använd ett antivirusprogram. Håll antivirusprogrammet aktuellt och uppdaterat.

 • Kör bara program från personer och webbplatser som du litar på.

Hur ansluter jag till en nätverksprojektor?

När du deltar i ett möte klickar du på Alternativ (i skärmens övre högra hörn), sedan på Anslut till en projektor och följer därefter anvisningarna.

Vad händer om jag lämnar ett möte?

Mötet fortsätter tills alla deltagarna har lämnat det.