Här är några svar på vanliga frågor om trådlösa nätverk.

Visa alla

Vad är ett trådlöst nätverk?

Ett nätverk kan bestå av en dator som är ansluten till Internet, eller två eller flera datorer som är anslutna till varandra (och dessutom till Internet). I ett trådlöst nätverk är datorerna inte anslutna med kablar. I stället används radiosignaler för informationsöverföringen. Fördelarna med trådlösa nätverk är bland annat att du kan ta med dig datorn och att du slipper kablar. Nackdelarna är bland annat att hastigheten är långsammare jämfört med ett fast nätverk, och att andra enheter som trådlösa telefoner kan störa signalerna.

Illustration av ett trådlöst nätverk med en delad Internetanslutning
Trådlöst nätverk med en delad Internetanslutning

Vad finns det för olika typer av trådlösa nätverk?

Det finns fyra alternativ: 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n. I tabellerna nedan jämförs dessa tekniker.

802.11b

Hastighet

Upp till 11 Mbps (megabit per sekund)

Fördelar
 • Lång räckvidd

Nackdelar
 • Långsammast överföringshastighet

 • Tillåter färre samtidiga användare

 • Använder 2,4 GHz-bandet (samma som många mikrovågsugnar, trådlösa telefoner och andra apparater), vilket kan medföra signalstörningar

802.11a

Hastighet

Upp till 54 Mbps

Fördelar
 • Tillåter fler samtidiga användare

 • Använder 5 GHz-bandet, vilket minskar risken för störningar

Nackdelar
 • Har kortare räckvidd och kan inte genomtränga väggar och andra hinder lika lätt

 • Är inte kompatibelt med 802.11b-nätverksadaptrar, routrar och åtkomstpunkter

802.11g

Hastighet

Upp till 54 Mbps

Fördelar
 • Är ungefär lika snabbt som 802.11a under idealiska omständigheter

 • Tillåter fler samtidiga användare

 • Har lång signalräckvidd och kan genomtränga hinder

 • Är kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

Nackdelar
 • Använder 2,4 GHz-bandet, vilket ger samma störningsproblem som 802.11b

802.11n

Hastighet

Beroende på antalet dataströmmar som maskinvaran är kompatibel med kan 802.11n överföra data med upp till 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps eller 600 Mbps

Fördelar
 • Snabbaste hastighet

 • Använder flera signaler och antenner för högre hastighet

 • Tillåter fler samtidiga användare

 • Har längst räckvidd och kan genomtränga hinder

 • Klarar störningar från andra enheter

 • Kan använda antingen 2,4 GHz-bandet eller 5 GHz-bandet

 • Vid användning av 2,4 GHz-bandet är den kompatibel med 802.11g-nätverkskort, -routrar och -åtkomstpunkter

Nackdelar
 • Vid användning av 2,4 GHz-bandet kan den ha samma störningsproblem som 802.11b

 • Utarbetandet av detta protokoll är fortfarande pågående, och vissa krav kan ändras

Om du har fler än ett trådlöst nätverkskort i datorn, eller om kortet använder fler än en standard, kan du ange vilken standard som ska användas för varje nätverksanslutning. Om du till exempel använder en dator för att spela upp media på andra datorer i nätverket bör du ställa in den till att använda en 802.11a- eller 802.11n-anslutning om det går, eftersom du får snabbare överföringshastighet när du tittar på filmer eller lyssnar på musik.

Vilken maskinvara behöver datorn för att ansluta till ett trådlöst nätverk?

Datorn måste ha ett internt eller externt trådlöst nätverkskort. Gör så här för att kontrollera om datorn har ett trådlöst nätverkskort:

 • Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  De nätverkskort som finns i datorn visas i listan.

Vad innebär signalstyrka?

I listan över tillgängliga trådlösa nätverk visas en symbol Bild av ikonen för signalstyrka i trådlöst nätverk som indikerar varje nätverks trådlösa signalstyrka. Fler staplar innebär starkare signal. En stark signal (fem staplar) innebär vanligtvis att det trådlösa nätverket är nära och att det inte finns störningar. Av prestandaskäl bör du alltid ansluta till det trådlösa nätverk som har starkast signal. Tänk på att om ett oskyddat nätverk har starkare signal än ett skyddat nätverk är det säkrare att ansluta till det skyddade nätverket (du måste vara en behörig användare i det nätverket). Du kan ofta få bättre signalstyrka om du flyttar datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten, eller om du flyttar routern eller åtkomstpunkten bort från störningskällor, till exempel tegelväggar eller väggar med stödbjälkar av metall.
 • Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

Vad finns det för risker med att ansluta till ett offentligt trådlöst nätverk?

Offentliga trådlösa nätverk är praktiska, men om nätverket inte är skyddat på rätt sätt kan det innebära en säkerhetsrisk. Om det är möjligt bör du endast ansluta till trådlösa nätverk som kräver en nätverkssäkerhetsnyckel eller som använder någon annan typ av säkerhetsmekanism, till exempel certifikat. Den information som skickas över den här typen av nätverk krypteras, vilket kan hjälpa dig att skydda datorn från obehöriga. I listan över tillgängliga trådlösa nätverk visas om varje nätverk är skyddat eller inte. Om du ansluter till ett nätverk som inte är säkert bör du vara medveten om att personer med rätt verktyg kan se allt som du gör, även vilka webbplatser du besöker, dokument som du arbetar med och lösenord som du använder. Du bör inte arbeta med dokument eller besöka webbplatser som innehåller personuppgifter, till exempel bankkonton, när du är ansluten till ett oskyddat nätverk.

Hur gör jag för att hitta ett trådlöst nätverk som inte finns i listan över tillgängliga nätverk?

Om du har anslutit till nätverket tidigare kontrollerar du att datorn befinner sig inom nätverkets räckvidd (högst 50 meter inomhus och högst 100 meter utomhus för 802.11b- och 802.11g-nät, eller högst 15 meter inomhus och högst 30 meter utomhus för 802.11a-nät), att routern eller åtkomspunkten är på och att knappen för trådlösa nätverk på datorn har aktiverats. (Alla datorer har inte en sådan knapp. Om den finns sitter den oftast på datorns kort- eller framsida.) Om du inte har anslutit till nätverket kan broadcasting vara inaktiverad, och då måste du lägga till nätverket manuellt. Så här lägger du till ett nätverk som inte använder broadcastsändningar:

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

 2. Klicka på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk.

 3. Klicka på Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt och ange nätverkets information.

  Nätverket läggs till i listan över nätverk. Du kan ansluta till nätverket igen vid ett senare tillfälle om datorn är inom nätverkets räckvidd.

Varför måste jag kopiera inställningar för trådlösa nätverk till andra datorer i nätverket?

De andra datorerna och enheterna i nätverket måste ha information om hur de kommunicerar med den trådlösa routern. Varje dator och enhet måste ha tillgång till nätverksnamnet och nätverkssäkerhetsnyckeln för att kunna kommunicera med routern. När du lägger till enheter och datorer i nätverket med guiden Konfigurera en trådlös router eller åtkomstpunkt visar Windows stegvisa instruktioner för hur du kopierar inställningarna till datorerna.

 • Öppna Konfigurera en trådlös router eller åtkomstpunkt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter. I rutan till vänster klickar du på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk och sedan på Konfigurera en trådlös router eller åtkomstpunkt.

Kan jag använda ett annat program än Windows för att hantera mina trådlösa nätverksanslutningar?

Ja. Även om automatisk konfiguration av trådlösa nätverk är aktiverad som standard i Windows kan du stänga av funktionen genom att installera och använda ett annat program. Många nätverkskort levereras med särskilda program för nätverkshantering. Om du använder ett annat program för att hantera dina trådlösa nätverksanslutningar och vill använda Windows i stället, gör du så här:

 1. Stäng av eller inaktivera det andra progammet.

 2. Öppna Kommandotolken genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Kommandotolken.

 3. Skriv netsh wlan show settings.

  Om automatisk nätverkskonfiguration har inaktiverats visas Autokonfigurationslogik är inaktiverad på gränssnittet "namn".

 4. Du aktiverar den automatiska konfigurationen genom att skriva set autoconfig enabled=yes interface="<gränssnittets namn>".

Hur kan jag avgöra om mitt trådlösa nätverkskort fungerar med WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi-Fi Protected Access)?

När du skapar nätverket kontrollerar Windows vilken typ av kryptering som routern eller åtkomstpunkten och datorns nätverkskort använder, och rekommenderar en inställning. Mer information om vilka krypteringsmetoder som varje nätverkskort kan använda finns på tillverkarens webbplats eller i kortets dokumentation.