Arbeta med klipp i Windows Movie Maker

När du har importerat filer till Windows Movie Maker kan du börja skapa filmer—redigera. I Windows Movie Maker kan du redigera klipp på en mängd olika sätt. Du kan dela ett långt klipp i två kortare klipp, kombinera två klipp till ett, trimma början eller slutet på ett klipp och även skapa nya klipp.

Dela och kombinera klipp

Du kan dela video- och ljudklipp manuellt i mindre klipp så att de blir enklare att arbeta med. Om du till exempel har ett videoklipp som innehåller två olika scener kanske du vill dela klippet där den ena scenen slutar och den andra börjar och infoga en övergång mellan de två klippen.

Bild som visar två videoklipp
Ett videoklipp som delats i två klipp

Det kan också vara så att du har en fil som delats i mindre klipp som du vill kombinera. Du kan dock bara kombinera intilliggande klipp. Med "intilliggande" menas att starttiden för det andra klippet börjar direkt efter sluttiden för det första klippet. Om du till exempel har en video- eller ljudfil som delades i flera klipp när den importerades till Windows Movie Maker och klippen kallas Klipp 1, Klipp 2 och Klipp 3, i den ordningen, kan du kombinera Klipp 1 och Klipp 2 eller Klipp 2 och Klipp 3, men du kan inte kombinera Klipp 1 och Klipp 3.

Du kan kombinera intilliggande videoklipp på storyboard eller i innehållsrutan (innan klippet/klippen läggs till på storyboard/tidslinjen.)

Visa alla

Dela ett klipp

 1. I innehållsrutan eller på storyboard/tidslinjen klickar du på det ljud- eller videoklipp du vill dela.

 2. Klicka på knappen Spela upp under förhandsgranskningsfönstret Bild på uppspelningsknappen i Windows Movie Maker.
 3. När du kommer fram till den plats där du vill dela klippet klickar du på Pausa.

 4. Använd uppspelningskontrollerna under förhandsgranskningsfönstret för att hitta punkten där du vill dela klippet.

 5. Klicka på Dela under förhandsgranskningsfönstret.

Tips!

 • Du kan dra uppspelningsindikatorn i sökfältet exakt till den plats där du vill dela klippet.

Kombinera klipp

 1. Håll ned Ctrl-knappen och klicka på de intilliggande klipp du vill kombinera i innehållsrutan eller på storyboard.

 2. Klicka på Klipp och sedan på Kombinera.

  Namnet och egenskapsinformationen hos det första klippet i gruppen används för det nya klippet och tiden justeras därefter.

Tips!

 • Du kan kombinera fler än två klipp åt gången så länge de ligger intill varandra. Om du vill välja flera klipp klickar du på det första klippet, håller ned Skift-tangenten och klickar därefter på det sista klippet.

Trimma (dölja) delar av ett videoklipp

När du trimmar ett klipp skapar du en ny start- och/eller sluttrimpunkt. Starttrimpunkten avgör när uppspelningen av klippet startar och sluttrimpunkten avgör när uppspelningen av klippet stoppas i projektet och den färdiga filmen. När du trimmar ett klipp tas inte den trimmade delen av klippet bort från själva källfilen, men den visas inte i projektet eller den publicerade filmen.

Bild på ett beskuret videoklipp med den beskurna delen markerad
Ett trimmat videoklipp med den trimmade delen markerad
Visa alla

Trimma ett videoklipp

 1. Om vyn för storyboard visas klickar du först på Visa och sedan på Tidslinje.

 2. På tidslinjen markerar du klippet du vill trimma.

 3. Använd uppspelningskontrollerna under förhandsgranskningsfönstret för att hitta punkten där du vill trimma klippet.

 4. Gör följande:

  • När uppspelningsindikatorn är vid punkten där du vill att uppspelningen av det markerade video- eller ljudklippet ska starta klickar du på Klipp och sedan på Trimma början.

  • När uppspelningsindikatorn är vid punkten där du vill att uppspelningen av det markerade video- eller ljudklippet ska stoppas klickar du på Klipp och sedan på Trimma slutet.

Obs!

 • Du kan även dra i klippets trimningshandtag för att ställa in start- och sluttrimpunkt. Trimningshandtagen visas som små svarta trianglar i början och slutet av ett klipp när du klickar på klippet på tidslinjen. Pekaren ändras till en röd dubbelriktad pil när du håller den över ett trimningshandtag. Dra i ett trimningshandtag om du vill ställa in en ny start- eller slutpunkt för klippet.

  Bild som visar beskärning av ett klipp
  Trimma ett klipp med trimningshandtaget
 • Du kan behöva klicka på knappen Zooma in tidslinje en eller flera gånger så att klippen syns tydligare på tidslinjen. Knappen Zooma in tidslinje visas i verktygsfältet för tidslinjen, i form av ett förstoringsglas med ett plustecken.

Ångra trimning av ett klipp

 1. Om vyn för storyboard visas klickar du först på Visa och sedan på Tidslinje.

 2. Klicka på det trimmade klippet på tidslinjen och sedan på Klipp och därefter på Ta bort trimpunkter.

Skapa klipp

Du kanske vill skapa flera mindre och mer hanterbara klipp av ett befintligt videoklipp så att det blir enklare att arbeta med projektet. I Windows Movie Maker kan du skapa klipp på olika sätt beroende på källan till klippet. Om källklippet kommer från en digital videokamera (DV) skapas klipp i Windows Movie Maker, baserade på de tidsstämplar som infogades av DV-kameran när videon spelades in, samt på markanta bildruteändringar i videon.

 1. I innehållsrutan markerar du videoklippet du vill skapa klipp av.

 2. Klicka på Verktyg och sedan på Skapa klipp.

Obs!

 • Klipp kan skapas automatiskt för WMV-filer (Windows Media Video) och AVI-videofiler (Audio-Video Interleaved) som använder DV-codec. För andra videofilformat kan klippen inte alltid skapas automatiskt och då visas videofilen som ett enda stort videoklipp i Windows Movie Maker. Stora videoklipp kan delas manuellt i mindre delar.