Skriva ett e‑postmeddelande

Att skriva ett e‑postmeddelande är som att skriva en anteckning i ett ordbehandlingsprogram. När du har skrivit meddelandet skriver du mottagarnas e‑postadresser och meddelandets ämne och meddelandet är klart för att skickas.

Kom ihåg att du måste skapa ett eget e‑postkonto i Windows Mail för att kunna sicka e‑postmeddelanden.

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Öppna ett nytt meddelandefönster genom att klicka på Arkiv-menyn, Nytt och på E-postmeddelande.

 3. I rutan Till skriver du e‑postadressen till alla primära mottagare. I rutan Kopia skriver du e‑postadressen till alla sekundära mottagare som du vill skicka en kopia av brevet till. Om du skickar meddelandet till flera adresser måste du avgränsa adresserna med semikolon (;).

 4. I rutan Ämne skriver du meddelandets ämne.

 5. Klicka i meddelandets huvudfönster och skriv meddelandet.

 6. När du är klar gör du något av följande:

  • Om du vill skicka meddelandet direkt klickar du på knappen Skicka.

  • Om du vill skicka meddelandet vid ett senare tillfälle klickar du på Arkiv-menyn och på Skicka senare.

   Då skickas meddelandet nästa gång du klickar på knappen Skicka/ta emot.

Tips!

 • Om du skriver ett långt meddelande och vill skriva färdigt det vid ett senare tillfälle, kan du när som helst spara det. Du sparar ett emddelande genom att klicka på Arkiv-menyn och på Spara. Meddelanden som är sparade men inte skickade sparas i mappen Utkast.