Hålla Aktivitetsfältet synligt

Du kan ange att Aktivitetsfältet i Windows XP ska vara synligt även när du kör ett program i fullskärmsläge. Så här går det till:

Visa alla

Så här anger du att Aktivitetsfältet alltid ska vara synligt med hjälp av musen:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

  3. Klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn så att dialogrutan Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn öppnas. Välj fliken Aktivitetsfältet och markera sedan kryssrutan Visa alltid Aktivitetsfältet överst.

  4. Klicka på OK och sedan på Stäng.

Så här anger du att Aktivitetsfältet alltid ska vara synligt med hjälp av tangentbordet:

  1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Aktivitetsfältet och Start-menyn med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

  3. I dialogrutan Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn markerar du kryssrutan Visa alltid Aktivitetsfältet överst på fliken Aktivitetsfältet genom att trycka på Ö. Tryck sedan på Retur.

  4. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.