Installera ett trådlöst nätverkskort

De flesta datorer har ett inbyggt trådlöst nätverkskort. Om din dator inte har ett trådlöst nätverkskort kan du installera ett. Vilken typ av kort du ska installera beror på datorn och dina kunskaper.

Ta reda på om du har ett trådlöst nätverkskort

Innan du börjar använda datorn kontrollerar du om du redan har ett trådlöst nätverkskort.

Så här kontrollerar du om du har ett trådlöst nätverkskort

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Nätverks- och Internet-anslutningar.

 3. Klicka på Nätverksanslutningar under eller välj en ikon på Kontrollpanelen.

 4. Dina nätverkskort visas. För trådlösa nätverkskort står det Trådlös nätverksanslutning. Ett rött X betyder att kortet är frånkopplat. Om fönstret Nätverksanslutningar är tomt finns det inget nätverkskort i datorn.

Om du redan har ett trådlöst nätverkskort kan du konfigurera det.

Tips!

 • Om du har ett inbyggt trådlöst nätverkskort i din bärbara dator, men som inte verkar vara aktiverat eller igång, kontrollerar du om det finns någon omkopplare för det trådlösa nätverket på datorns utsida. På många bärbara datorer finns en omkopplare så att du kan inaktivera nätverkskortet för att spara batteri.

Installera ett trådlöst USB-nätverkskort

Ett trådlöst USB-nätverkskort är det enklaste nätverkskortet att installera.

Så här installerar du ett trådlöst USB-nätverkskort

 1. Kontrollera om det finns en ledig USB-port på datorn innan du köper ett trådlöst USB-nätverkskort.

  Obs!

  • Om du behöver flytta på datorn för att komma åt USB-portarna bör du avsluta Windows så att inte datorn skadas. Du behöver inte stänga av datorn om det är lätt att komma åt USB-porten.

  Om du inte har någon ledig USB-port kan du ansluta ett USB-nav så att du får fler portar eller installera ett internt nätverkskort i stället.

 2. Köp ett trådlöst USB-nätverkskort.

 3. Om du behövde stänga av datorn för att komma åt USB-porten kan du starta datorn nu. Sätt in CD:n som följde med nätverkskortet i datorn och installera nödvändig programvara enligt tillverkarens anvisningar. Om det inte följde med någon CD med nätverkskortet fortsätter du med nästa steg.

 4. Anslut USB-nätverkskortet i en ledig USB-port på datorn.

 5. Efter en stund identifieras och installeras den nya maskinvaran automatiskt. Sedan visas ett meddelande om att installationen är slutförd.

 6. Om du installerar ett trådlöst nätverkskort med en separat antenn placerar du antennen på en plats där du får en stark signal. Du får till exempel en starkare signal (och snabbare nätverksanslutning) om du placerar antennen en bit från väggar och på en plats där den inte blockeras av bildskärmen eller datorn.

Nu kan du konfigurera det trådlösa nätverket.

Installera ett trådlöst CardBus- eller CF-nätverkskort

Många bärbara datorer har antingen en CardBus- eller CF-kortplats (det är ungefär samma sak, men CF-kortplatsen är något nyare och mindre). För bärbara datorer är CardBus- och CF-korten är mer praktiska och enklare att resa med än USB-nätverkskort, eftersom kortet bara behöver skjutas in i en kortplats på sidan av datorn.

Så här installerar du ett trådlöst CardBus- eller CF-nätverkskort

 1. Köp ett trådlöst CardBus- eller CF-nätverkskort.

 2. Sätt in CD:n som följde med nätverkskortet i datorn och installera nödvändig programvara enligt tillverkarens anvisningar. Om det inte följde med någon CD med nätverkskortet fortsätter du med nästa steg.

 3. Sätt sedan i nätverkskortet i kortplatsen på datorn.

 4. Efter en stund identifieras och installeras den nya maskinvaran automatiskt. Sedan visas ett meddelande om att installationen är slutförd.

Nu kan du konfigurera det trådlösa nätverket.

Installera ett internt trådlöst nätverkskort

Interna nätverkskort är mer komplicerade att installera än USB-nätverkskort eftersom de ska installeras inuti datorn. På stationära datorer kan kortet endast installeras om det finns en ledig plats för det. Om det känns osäkert att öppna datorns hölje kan du låta en datortekniker installera kortet.

Så härinstallerar du ett internt trådlöst nätverkskort

 1. Köp ett internt nätverkskort om datorn har en ledig plats för kortet.

 2. Sätt in CD:n som följde med nätverkskortet i datorn och installera nödvändig programvara enligt tillverkarens anvisningar. Om det inte följde med någon CD med nätverkskortet fortsätter du med nästa steg.

 3. Klicka på Stäng av datornStart-menyn och klicka sedan på Stäng av.

 4. När datorn är avstängd noterar du var varje kabel är ansluten på datorns baksida. Ett tips är att skriva lappar med nummer eller bokstäver och tejpa fast dem på kablarna och på motsvarande plats på datorn så att du enkelt hittar var du ska koppla in kablarna igen. Koppla sedan från kablarna.

 5. Placera datorn på en plan yta, till exempel ett skrivbord. Öppna datorn enligt tillverkarens anvisningar. Beroende på vilket hölje du har kanske du behöver ta bort skruvar på datorns baksida. Till skillnad från en klocka eller en TV skapar de flesta tillverkare datorer som användarna kan öppna.

 6. Kortplatserna finns på datorns baksida, vanligtvis på höljets nedre del. Hitta en ledig plats för ditt kort. Om det behövs tar du bort den lilla metallpanelen som skyddar kortplatsens öppning på datorns baksida. Spara skruven.

 7. Ta bort antennen från nätverkskortet.

 8. Rör vid en metallisk del (omålad) av höljet för att ta bort eventuell statisk elektricitet. Sätt sedan försiktigt i nätverkskortet i kortplatsen. Vicka försiktigt fram och tillbaka tills kortet sitter ordentligt i kortplatsen.

 9. Sätt tillbaka skruven som du tog bort i steg 6. Skruven hjälper till att hålla kortet på plats.

 10. Sätt fast antennen i nätverkskortet.

 11. Stäng datorhöljet.

 12. Anslut alla kablar i datorn, starta datorn och logga in i Windows. Efter en stund identifieras och installeras den nya maskinvaran automatiskt. Sedan visas ett meddelande om att installationen är slutförd.

Nu kan du konfigurera det trådlösa nätverket.