Använda Windows-brandväggen

Windows-brandväggen som introducerades i Microsoft Windows XP Service Pack 2 skyddar datorn genom att blockera kommunikation från eventuell skadlig programvara som försöker ansluta till datorn. Windows-brandväggen ger också visst skydd mot nätverksattacker från maskar. Däremot skyddar Windows-brandväggen inte mot virus eller spionprogram.

Du behöver bara konfigurera Windows-brandväggen om du får problem med att ett program inte kan ansluta till Internet. Om du inte har några problem kontrollerar du bara att Windows-brandväggen är aktiverad på datorn.

Så här kontrollerar du om Windows-brandväggen är aktiverad

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på SäkerhetscenterKontrollpanelen.

  • Om det står att Windows-brandväggen är är skyddet aktiverat.

  • Om det står att Windows-brandväggen är Av är skyddet inaktiverat.

Om du har en annan brandvägg installerad är det förmodligen ok att Windows-brandväggen är inaktiverad. Om du inte har någon annan brandvägg installerad måste du aktivera Windows-brandväggen från Säkerhetscenter.

Så här aktiverar du Windows-brandväggen igen

 1. Klicka på Rekommendationer.

 2. Klicka på Aktivera nu.

 3. Klicka på Stäng.

 4. Klicka på OK. Nu skyddar Windows-brandväggen dig mot oönskad kommunikation.

Ibland kan Windows-brandväggen hindra ett program som du använder från att kunna ansluta till Internet. Om du får problem med att ett program inte kan ansluta till Internet, men du kan fortfarande använda Internet, kan du lägga till programmet i listan med undantag för Windows-brandväggen.

Så här lägger du till ett program i listan med undantag för Windows-brandväggen

 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, högerklicka på programmet som du vill lägga till i undantagslistan och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Högerklicka i rutan Mål på fliken Genväg i dialogrutan Egenskaper och klicka sedan på Kopiera. Programmets sökväg kopieras till Urklipp.

 3. Klicka på Avbryt så att dialogrutan Egenskaper stängs.

 4. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 5. Klicka på SäkerhetscenterKontrollpanelen.

 6. Klicka på Windows-brandväggen i Säkerhetscenter.

 7. Klicka på Lägg till program på fliken Undantag.

 8. Klicka på Bläddra i dialogrutan Lägg till ett program.

 9. Högerklicka i rutan Filnamn i dialogrutan Bläddra och klicka sedan på Klistra in.

 10. Klicka på Öppna och sedan på OK.

 11. Programmet läggs till i Windows-brandväggens lista med undantag. Klicka på OK igen.

Nu tillåter Windows-brandväggen att ditt program kommunicerar med andra datorer via Internet.