Upprätta en trådlös nätverksanslutning i Windows XP utan router

Att koppla samman flera datorer i ett nätverk utan trådlös router eller fristående trådlös åtkomstpunkt (WAP) kallas för ett trådlöst ad hoc-nätverk. Du kan skapa ett trådlöst ad hoc-nätverk (802.11b) med det grafiska användargränssnittet i Windows XP. Så här lägger du till Internetanslutningsdelning på värddatorn och konfigurerar ett trådlöst ad hoc-nätverk.

Visa alla

Konfigurera värddatorn

Först måste du installera ett trådlöst nätverkskort (802.11b) på huvuddatorn och konfigurera en trådlös dator-till-dator-anslutning (ad hoc). När du har installerat 802.11b-kortet i datorn identifieras det automatiskt i Windows XP. Drivrutiner installeras och en ikon visas i meddelandefältet. Om det finns andra trådlösa nätverk inom datorns räckvidd visas en lista över tillgängliga nätverk automatiskt i Windows. Om det inte finns något trådlöst nätverk inom räckvidden visas ett rött X på ikonen för trådlös anslutning och fönstret för trådlösa nätverk kanske inte öppnas automatiskt. Du öppnar fönstret genom att klicka på ikonen för den trådlösa anslutningen.

Om det finns tillgängliga nätverk i listan Tillgängliga nätverk ska du inte välja något nu. Ta bort alla eventuella prioriterade åtkomstpunkter som datorn redan har varit ansluten till. På så sätt ser du till att en anslutning endast görs till det ad hoc-nätverk som du konfigurerar.

Klicka på Avancerat längst upp i fönstret. Markera Endast dator-till-datornätverk och avmarkera rutan Anslut automatiskt till nätverk med låg prioritet om den är markerad. Den här inställningen i kombination med att ta bort prioriterade (önskade) nätverk ser till att en anslutning endast görs till ad hoc-nätverket.

Klicka på fliken Trådlösa nätverk igen. Klicka på Lägg till under Önskade nätverk. Fyll i Nätverksnamn (SSID) i dialogrutan Egenskaper för trådlöst nätverk. Du kan använda vilket namn du vill, men se till att du använder samma namn när du konfigurerar alla datorer. Observera att nätverkstypen redan är markerad som dator-till-dator-nätverk och att detta inte kan ändras eftersom det redan har angetts att en anslutning endast ska göras till ad hoc-nätverk.

När du har angett nätverksnamnet (SSID) i dialogrutan Egenskaper för trådlöst nätverk visas det nya ad hoc-nätverket med en PC Card-ikon som anger att det här är ett dator-till-dator-nätverk.

Konfigurera en klientdator

När du har installerat ett nätverkskort (802.11b) på ytterligare en dator visas en lista över trådlösa åtkomstpunkter eller trådlösa ad hoc-nätverk inom räckvidden på fliken Trådlösa nätverk.

Det nya ad hoc-nätverket ska nu visas i listan. Markera nätverksnamnet och klicka sedan på Konfigurera. Eftersom WEP inte ska konfigureras nu klickar du på OK.

Dela anslutning

Dela anslutningen enligt följande anvisningar:

  1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Växla till klassiskt läge. Klicka sedan på Nätverksanslutningar.

  2. Klicka på anslutningen som ska delas och klicka sedan på Ändra inställningar för den här anslutningen under Nätverksaktiviteter.

  3. Klicka på fliken Avancerat och markera sedan kryssrutan Tillåt att andra nätverksanvändare ansluter genom Internet-anslutningen på den här datorn.

  4. Om du inte använder en brandvägg från tredje part och inte har konfigurerat brandväggen för Internetanslutning, aktiverar du den här funktionen genom att markera kryssrutan Brandvägg för Internet-anslutning.

  5. Aktivera inställningen om du vill tillåta att andra kontrollerar eller aktiverar anslutningen.

När du är klar med konfigureringen av brandväggen för Internetanslutning visas den ursprungliga fasta Ethernet-anslutningen och status Delad och Aktiverad i fönstret Nätverksanslutning på värddatorn. I fönstret Nätverksanslutning på klientdatorn visas anslutningen på värddatorn som en Internet-gateway.

Klientdatorn får nu en icke-dirigerbar IP-adress (privat klass) i adressintervallet 192.168.0.* via DHCP från värddatorn och kan ansluta till Internet.

Konfigurera WEP

Om anslutningen fungerar återgår du till Nätverksegenskaper och konfigurerar WEP-inställningarna för att skydda ad hoc-nätverket.

Öppna dialogrutan Egenskaper för trådlöst nätverk på värddatorn och markera kryssrutan Datakryptering (WEP aktiverad). Läs avsnittet om nyckelformat och nyckellängd i dokumentationen från tillverkaren av det trådlösa nätverkskortet.

Använd högsta möjliga krypteringsnivå (nyckellängd) som stöds av maskinvaran och drivrutinerna. Se till att du använder en ASCII-nätverksnyckel och att du väljer slumpmässiga tecken och bokstäver som är svåra att gissa. Konfigurera slutligen klientdatorerna med samma nyckel och krypteringsinställningar.

Obs!

  • Du kan öka säkerheten genom att ändra nyckeln varje vecka.