Fjärrskrivbord: vanliga frågor och svar

Med funktionen Fjärrskrivbord Windows XP Professional får du åtkomst till alla program, resurser och tillbehör på datorn från en annan dator med Windows. Få svar på vanliga frågor om hur du använder Fjärrskrivbord.

Visa alla

Hur aktiverar jag Fjärrskrivbord?

Högerklicka på Den här datorn, klicka på Egenskaper och klicka fliken Fjärrsessioner. Aktivera Fjärrskrivbord genom att markera kryssrutan Tillåt att användare fjärransluter till den här datorn. Välj användare genom att klicka på knappen Välj fjärranvändare.

Finns Fjärrskrivbord i Windows XP Home Edition?

Nej. Men du kan använda Fjärrskrivbord om du uppgraderar från Windows XP Home Edition till Windows XP Professional. Du kan använda Windows XP Home Edition som klient för att få åtkomst till din Windows XP Professional-dator som kör Fjärrskrivbord.

Fungerar Fjärrskrivbord med Windows-brandväggen?

Om du har Windows XP Service Pack 2 (SP2) och aktiverar Fjärrskrivbord konfigureras Windows-brandväggen automatiskt så att fjärrskrivbordanslutningar till datorn tillåts.

Tips!

  • Fjärrskrivbord fungerar inte om du eller någon annan har konfigurerat Windows-brandväggen så att inga undantag tillåts. Om du vill tillåta undantag i Windows-brandväggen öppnar du Säkerhetscenter, klickar på Windows-brandväggen och avmarkerar kryssrutan bredvid Tillåt inte undantag.

Om du använder funktionen Brandvägg för Internetanslutning i Windows XP SP 1 eller tidigare öppnar du fönstret Nätverksanslutningar, högerklickar på den anslutning som du vill använda Fjärrskrivbord via och klickar på Egenskaper. Klicka på fliken Avancerat och markera kryssrutan Skydda min dator och mitt nätverk genom att begränsa eller neka åtkomst till den här datorn från Internet. Klicka på Inställningar. Markera kryssrutan Fjärrskrivbord i listan Tjänster.

Är Fjärrhjälp samma sak som Fjärrskrivbord?

Nej. Funktionen Fjärrhjälp är till för att experter ska kunna hjälpa nybörjare i Windows XP. För att kunna göra det används teknik från funktionen Fjärrskrivbord.

Den lokala datorskärmen låses när användaren är fjärransluten. Hur gör jag om jag vill använda fler än en anslutning till en dator med Windows XP Professional?

Om du vill att fler än en person ska kunna använda en dator med Windows XP Professional samtidigt kan du prova att använda Fjärrhjälp om du behöver det för samarbete och support.

Måste jag ha en licensserver för Terminal Server för att kunna använda Fjärrskrivbord?

Nej. Det krävs ingen licensserver för Terminal Server för att använda Fjärrskrivbord. Fjärrskrivbord är avsett för en användare, antingen en lokal användare eller en fjärranvändare.

Vilket protokoll används för Fjärrskrivbord i Windows XP?

För Fjärrskrivbord i Windows XP Professional används Remote Desktop Protocol (RDP) 5.1. RDP 5.1 ger bland annat stöd för 24-bitars färg, omdirigering av ljud, omdirigering av smartkort, omdirigering av COM-portar, omdirigering av lokal nätverksskrivare och omdirigering av diskenheter. RDP 5.1 ger också bättre komprimering, förbättrade prestanda och komprimering av virtuella kanaler.

Är klienten för anslutning till fjärrskrivbord kompatibel med Windows 2000 Terminal Services och Windows NT 4.0 Terminal Server Edition?

Ja. Remote Desktop Connection-klienten stöder Remote Desktop Protocol 5.1. Klienten är bakåtkompatibel med Windows 2000 och Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. När du använder en klient mot äldre servrar kan du använda funktionerna i det äldre protokollet.

Kan jag skaffa en fjärrskrivbordsklient för andra plattformar?

Programmet Anslutning till fjärrskrivbord kan inte användas i Windows for Workgroups eller Windows 3.11. De senaste Terminal Server-klienterna för dessa versioner av Windows levererades med CD:n för Windows 2000 Server.

Varför går det inte att spela upp MIDI-filer via Fjärrskrivbord?

Uppspelning av MIDI-filer via Fjärrskrivbord stöds för närvarande inte.

Vilken port används för Fjärrskrivbord? Går allt via port 3389?

Port 3389 är den enda porten du behöver öppna. Windows försöker strömma ljud via UDP (User Datagram Protocol) först. Om det inte finns någon tillgänglig port för UDP strömmas ljudet via en virtuell kanal i Remote Desktop Protocol, som använder port 3389.

Hur ansluter jag en fjärrskrivbordsklient i Windows till en annan fjärrport än 3389?

Ange porten på något av följande sätt i fältet Dator i dialogrutan för Fjärrskrivbordsklient:

  • Datornamn, kolon, portnummer

    Exempel: TSComputer: 22229

  • IP-adress, kolon, portnummer

    Exempel: 192.168.1.1: 22229

Vad är Webbanslutning till fjärrskrivbord? Vad används det till?

Webbanslutning för fjärrskrivbord är Remote Desktop Connection-klienten paketerad som en ActiveX-kontroll. Kontrollen kan bäddas in i en webbsida så att det går att komma åt Terminal Server eller en dator med Windows XP Professional när funktionen Fjärrskrivbord är aktiverad.

Vad är kraven för Webbanslutning till fjärrskrivbord?

  • På serversidan behöver du Internet Information Server 4.0 eller senare. Internet Information Server 5.1 ingår i Windows XP Professional.

  • På klientsidan krävs Windows 9x, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT (endast Intel) eller Windows 2000 med Internet Explorer 4 eller senare. Funktionen stöds inte på någon annan plattform.

Stöder Webbanslutning till fjärrskrivbord omdirigering av ljud och diskenheter?

Ja. Webbanslutning för fjärrskrivbord stöder samma funktioner som Anslutning till fjärrskrivbord.