Åtgärda problem med att datorn inte startar

Det är frustrerande när datorn inte startar, men problemet är ofta enkelt att lösa. Hur du ska gå till väga när du felsöker problemet beror på symptomen. Klicka på den beskrivning som bäst passar in på ditt problem för att visa en möjlig lösning:

Visa alla

Du loggar in genom att klicka på ditt användarkonto, men sedan kan du inte öppna något program

Direkt när du har klickat på användarkontot eller skrivit ditt lösenord håller du ned Skift tills skrivbordet och Aktivitetsfältet visas. När du håller ned Skift läses inte programmen in automatiskt, och det är förmodligen något av dessa program som orsakar problemet. När du är inloggad kan du ändra vilka program som körs automatiskt och ta bort programmet som orsakar problemet.

Windows-logotypen visas, men datorn slutar fungera innan du kan logga in

Ibland börjar Windows att läsas in, men slutar att svara under startprocessen. I de flesta fall beror problemet på ny maskinvara, ett nytt program eller en skadad systemfil. Felsök problemet enligt anvisningarna nedan. Försök starta datorn efter varje steg. Fortsätt bara till nästa steg om du fortfarande inte kan starta Windows.

Så här felsöker du startproblem

 1. Starta om datorn. När den tomma skärmen visas för första gången trycker du upprepade gånger på F8. Avancerade alternativ för Windows-menyn öppnas. Om menyn inte visas startar du om datorn och försöker igen. Välj Senast fungerande konfiguration med piltangenterna (musen fungerar inte) och tryck sedan på Retur. Det görs ett försök att starta Windows XP.

 2. Om du nyligen har installerat ny maskinvara stänger du av datorn och kopplar från maskinvaran. Starta sedan om Windows XP och felsök maskinvaran tills den fungerar korrekt.

 3. Starta om datorn och tryck på F8 igen. Den här gången väljer du Felsäkert läge och trycker på Retur. Windows XP startas i felsäkert läge. I det här läget startas inte program eller maskinvara automatiskt och grafiken som visas är mycket enkel. Om du kan starta Windows XP i felsäkert läge kan du ta bort alla program eller uppdateringar som du nyligen har installerat. Starta sedan om datorn som vanligt.

Du får ett felmeddelande av typen "ej systemdisk eller diskfel" eller ett liknande meddelande

Det här felmeddelandet innebär att datorn inte kunde hitta Windows. Följ anvisningarna nedan och försök att starta datorn efter varje steg. Fortsätt bara till nästa steg om du fortfarande inte kan starta Windows.

Så här felsöker du diskfel

 1. Windows kanske läses in från ett flyttbart medium i stället för hårddisken i datorn. Ta ut alla disketter, CD-skivor, DVD-skivor, USB-flashminnen, digitalkameror och minneskort.

 2. En del av hårddisken kan vara skadad. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att reparera installationen av Windows XP.

 3. Det kan vara fel på hårddisken. Om hårddisken är trasig måste du byta ut den. Återställ filerna från en säkerhetskopia när du har installerat den nya hårddisken.

Datorn slutar fungera direkt efter att du har startat den eller så visas ingenting på skärmen

Om ett felmeddelande visas bara ett par sekunder efter att du har startat datorn har det förmodligen uppstått problem med maskinvarukonfigurationen. Om du kan se Windows-logotypen behöver du felsöka startproblem. Om ett felmeddelande av typen "ej systemdisk eller diskfel" visas behöver du felsöka diskfel. Om du inte ens kan se startskärmen har det förmodligen uppstått ett maskinvaruproblem. Följ dessa steg om du behöver felsöka ett maskinvaruproblem som gör att Windows inte kan läsas in. Efter varje steg startar du om datorn och ser om Windows startas. Fortsätt bara till nästa steg om du fortfarande inte kan starta Windows.

Så här felsöker du maskinvaruproblem

 1. Gör följande om du hör ett pipljud när du startar datorn men ingenting visas på skärmen:

  • Koppla från bildskärmen och anslut den sedan till datorn igen.

  • Kontrollera att bildskärmens nätkabel är ansluten och att bildskärmen är påslagen.

  • Om du har möjlighet kan du ansluta bildskärmen till en annan dator för att kontrollera att den fungerar.

  • Om bildskärmen fungerar men det hörs ett pipljud från datorn och ingenting visas på skärmen är troligtvis grafikkortet trasigt. Om garantin fortfarande gäller för datorn kontaktar du datortillverkaren för support. Om garantin inte längre gäller kan du köpa och installera ett nytt grafikkort. Du kan också be ett servicecenter om hjälp. Även om det kan vara jobbigt och dyrt att byta ut delar så är i alla fall dina dokument, bilder och e-postmeddelanden skyddade och tillgängliga när datorn är lagad.

 2. Om ett felmeddelande om att tangentbord saknas eller att en tangent har låst sig visas, stänger du av datorn, kopplar från tangentbordet och ansluter det på nytt. Byt ut tangentbordet om problemet kvarstår.

 3. Ibland går det inte att starta datorn på grund av att den inte är kompatibel med ett visst maskinvarutillbehör. Om du nyligen har installerat ett nytt maskinvarutillbehör stänger du av datorn, tar bort tillbehöret och startar om datorn.

 4. Ta bort alla maskinvarutillbehör utom tangentbordet, musen och bildskärmen. Om du kan starta datorn nu avslutar du Windows, stänger av datorn och ansluter ett maskinvarutillbehör. Starta sedan om datorn. Om det inte går att starta datorn orsakas problemet av det senast anslutna maskinvarutillbehöret. Ta bort maskinvaran och kontakta maskinvarutillverkaren för support. Du kan ansluta övriga maskinvarutillbehör igen.

 5. En kontakt kan sitta löst. Stäng av datorn, ta bort alla utvändiga kontakter från datorn och anslut dem sedan försiktigt. Kontrollera om det finns sladdar som inte är anslutna, böjda stift och kontakter som sitter löst.

 6. Stäng av datorn, dra ut nätkabeln och öppna datorhöljet. Dra ut alla kablar och anslut dem på nytt. Ta bort alla kort i datorn (även minneskretsarna) och anslut dem på nytt. Stäng höljet innan du startar datorn på nytt.

 7. Om du fortfarande inte kan starta datorn kan det ha uppstått problem med moderkortet, processorn, minnet eller grafikkortet. Även om det kan vara jobbigt att byta ut delar så är i alla fall dina dokument, bilder och e-postmeddelanden skyddade och tillgängliga när datorn är lagad.

Det går inte att starta datorn

Om du inte kan starta datorn, det vill säga att inga lampor tänds eller inga ljud hörs när du trycker på strömbrytaren, ska du:

 • Kontrollera att datorns nätkabel är ansluten.

 • Koppla från datorn och ansluta en annan elektrisk enhet (till exempel en lampa, en fläkt eller en radio) i samma eluttag. Om enheten inte fungerar beror problemet på eluttaget, inte datorn.

Du behöver reparera installationen av Windows XP

Du kan åtgärda många allvarliga startproblem genom att reparera installationen av Windows XP. Du bör inte förlora några viktiga dokument, men däremot vissa inställningar. Du behöver också installera många uppdateringar.

Innan du börjar reparera installationen av Windows XP måste du se till att du har CD:n med Windows XP och produktnyckeln till hands.

Så här reparerar du installationen av Windows XP

 1. Sätt in CD:n med Windows XP i datorn.

 2. Starta om datorn. Tryck på en tangent för att starta från CD:n, om du uppmanas att göra det.

 3. Sidan Välkommen till installationsprogrammet visas. Tryck på Retur.

 4. Läs licensavtalet på sidan Licensavtal för Windows XP. Håll ned Page Down för att bläddra till slutet av avtalet. Tryck sedan på F8.

 5. När du uppmanas att göra det trycker du på R för att reparera Windows genom att installera viktiga Windows-komponenter på nytt.

  Det kan ta mer än en timme att reparera operativsystemet och installera komponenterna på nytt. Eventuellt ombeds du besvara samma frågor som när du installerade Windows XP för första gången.