Skriva ut, skanna och faxa med hjälp av datorn

Du kan göra pappersutskrifter från Microsoft Windows XP. Med en skanner kan du också läsa in bilder och spara dem som en bildfil på datorn så att du enkelt kan dela dem med andra. Om du har en skrivare eller skanner med faxfunktion kan du skicka och ta emot elektroniska dokument på datorn via telefonledningen, till eller från en annan faxenhet.

Skriva ut en fil

 1. Öppna dokumentet, webbsidan eller e-postmeddelandet du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv-menyn och sedan på Skriv ut.

 3. Välj sidintervall och antal sidor i dialogrutan Skriv ut. Om du vill ändra utskriftskvaliteten eller andra inställningar klickar du på Inställningar. Klicka sedan på Skriv ut.

  Dokumentet skrivs ut.

Skanna med guiden Skanner och kamera

 1. Lägg dokument som du vill skanna i skannern.

 2. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör och sedan på Guiden Skanner och kamera.

 3. Guiden Skanner och kamera öppnas. Klicka på Nästa.

 4. På sidan Välj skanningsinställningar klickar du på den Bildtyp som bäst stämmer överens med papperet som du ska skanna. Klicka sedan på Nästa.

 5. På sidan Bildnamn och mål skriver du ett namn för bilden, väljer JPG som filformat och väljer i vilken mapp den skannade bilden ska sparas. Klicka sedan på Nästa.

 6. Dokumentet skannas. Klicka på Ingen på sidan Andra alternativ. Klicka sedan på Nästa.

 7. På sidan Guiden Skanner och kamera slutförs kan du visa det skannade dokumentet genom att klicka på länken som visas. Om du inte är nöjd med resultatet kan du klicka på Bakåt för att återgå till sidan Välj skanningsinställningar, ändra inställningarna och prova på nytt. Upprepa tills du är nöjd. Klicka på Slutför för att stänga guiden och öppna mappen med det skannade dokumentet.

  När du har skannat ett dokument kan du skicka det till andra via e-post eller fax.

Skicka fax

Du kan skicka och ta emot fax med datorns fax/modem. Om dokumentet du vill faxa är i pappersform kan du skanna in det och sedan skicka den inskannade bilden. När du tar emot ett fax sparas det som en bildfil på datorn. Du kan spara filen eller skriva ut den.

Förbered datorn för att skicka och ta emot fax genom att först ansluta datorns modem till telefonjacket med en vanlig telefonkabel. Förbered sedan datorn.

Visa alla

Så här installerar du faxkomponenten

 1. Logga in som administratör på datorn. Om du är osäker på om kontot är ett administratörskonto kan du försöka installera faxkomponenten. Om du saknar administratörsprivilegier visas ett meddelande och installationen avbryts.

 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

 4. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Guiden Windows-komponenter startas.

 5. Markera kryssrutan Faxtjänster i listan Komponenter och klicka sedan på Nästa. Om kryssrutan Faxtjänster redan är markerad klickar du på Avbryt. Du behöver inte installera faxkomponenten.

 6. Faxkomponenten installeras med installationsprogrammet. Sätt in CD:n med Microsoft Windows XP, om du uppmanas att göra det. Klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Slutför och sedan på Stäng. Gå vidare till nästa avsnitt och konfigurera faxtjänsten.

Så här konfigurerar du faxtjänsten

 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation, Fax och Faxkonsolen.

 2. Guiden Faxkonfiguration startas. Klicka på Nästa.

 3. På sidan Avsändarinformation skriver du den information som du vill ska visas på försättsbladet. Du behöver inte fylla i alla rutor. Klicka sedan på Nästa.

 4. Sidan Välj enheter för att skicka eller ta emot fax visas i guiden Faxkonfiguration. Om du vill kunna ta emot inkommande fax markerar du kryssrutan Aktivera mottagning. Om telefonkabeln du anslöt i datorn endast är till för fax markerar du Svara automatiskt efter. Om du vill besvara inkommande fax manuellt klickar du på Manuellt svar. Klicka sedan på Nästa.

 5. Skriv den information som du vill använda i rutan TSID på sidan Transmitting Subscriber Identification (TSID). Vanligtvis anger du ett faxnummer och ett företagsnamn eller ditt namn. Klicka på Nästa.

 6. Skriv din information i rutan CSID på sidan Called Subscriber Identification (CSID). Det CSID som du anger visas på den faxenhet som faxet kommer från. Det här numret hjälper dig att bekräfta att du skickar faxet till rätt mottagare. CSID är normalt samma som TSID. Klicka på Nästa.

 7. På sidan Alternativ för routning anger du om du vill att fax ska skrivas ut automatiskt. Om du inte vill skriva ut inkommande fax automatiskt kan du komma åt dem i Faxkonsolen. Markera kryssrutan Skriv ut på om du vill att alla fax du tar emot ska skrivas ut automatiskt. Klicka sedan på Nästa.

 8. Klicka på Slutför på sidan Slutför guiden Faxkonfiguration.

 9. Guiden Faxkonfiguration stängs och en säkerhetsvarning öppnas i Windows. Klicka på Häv blockering, om du ombeds göra det.

  Nu kan du skicka och ta emot (valfritt) fax. Med Faxkonsolen kan du granska inkommande och utgående fax eller ta emot fax manuellt.

Så här skickar du ett fax

 1. Öppna dokumentet, webbsidan eller e-postmeddelandet du vill faxa.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 3. Klicka på Fax under Välj skrivare i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.

 4. Klicka på Nästa på sidan Välkommen till guiden Skicka fax.

 5. Skriv mottagarens namn i rutan Till på sidan Information om mottagare. Skriv mottagarens faxnummer i rutan Faxnummer. Om du vill skicka fax till fler än en mottagare skriver du mottagarinformationen i motsvarande rutor och klickar sedan på Lägg till. Mottagaren visas i listan och rutorna rensas så att du kan ange ytterligare mottagarinformation. Klicka på Nästa när du har lagt till alla mottagare.

 6. Markera kryssrutan Välj en försättsbladsmall med följande information på sidan Förbered försättsbladet. Klicka på önskad mall i listan Försättsbladsmall. Fyll i rutan Ämne och rutan Kommentar (valfritt). Klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Nästa på sidan Schemaläggning.

 8. Klicka på Slutför på sidan Guiden Skicka fax slutförs.

  Datorn ansluter automatiskt till fjärrfaxdatorn och skickar faxet med ett försättsblad. Om originalet är i pappersform kan du skanna in det först och sedan faxa den inskannade bilden.

Så här visar du de fax som du har tagit emot

 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation, Fax och Faxkonsolen.

 2. Klicka på Inkorgen i Faxkonsolen. Mottagna fax visas i den högra rutan.

Så här tar du emot ett fax manuellt

 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation, Fax och Faxkonsolen.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Ta emot ett fax nu.

  Faxövervakaren visas och väntar på inkommande fax. När telefonen ringer svarar Faxövervakaren automatiskt, ansluter till fjärrfaxdatorn och tar emot faxet. När du har tagit emot faxet kan du lämna Faxövervakaren öppen om du vill fortsätta ta emot fax automatiskt. Du kan också stänga den om du vill ta emot fax manuellt.