Konfigurera Windows XP för flera inmatningsspråk

Du kan installera flera inmatningsspråk i Windows XP och sedan växla mellan dem med bara två musklickningar. Om datorn används i en flerspråkig miljö kan du använda olika inmatningsspråk för varje användarkonto.

Så här lägger du till inmatningsspråk

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Lägg till ytterligare språk.

 4. Klicka på Information på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 5. Klicka på Lägg till på fliken Inställningar i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

 6. Klicka på listan Inmatningsspråk i dialogrutan Lägg till inmatningsspråk och välj det språk och den dialekt du vill använda. Om du vill ändra standardtangentbordslayouten klickar du på listan Tangentbordslayout/IME och väljer en ny tangentbordslayout. Klicka sedan på OK.

 7. Klicka på listan Standardinmatningsspråk på fliken Inställningar i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk och välj det språk som du använder mest. Språket du väljer som standardspråk blir det språk som används när du startar datorn.

 8. Om du vill lägga till ytterligare språk upprepar du förfarandet från steg 5. Om du är klar med att lägga till språk klickar du på OK.

 9. Om det behövs kan du markera kryssrutorna Installera filer för komplicerade skriftspråk och språk som skrivs från höger till vänster (inklusive thailändska) och Installera filer för östasiatiska språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 10. Klicka på fliken Nationella inställningar. Klicka på listan under Standarder och format och välj ditt land.

 11. Klicka på listan under Plats och välj din plats.

 12. Klicka på OK om du vill spara inställningarna.

Så här växlar du mellan inmatningsspråk

 1. Om du har flera inmatningsspråk installerade på datorn visas de i Språkfältet längst ned till höger vid systemklockan i Windows XP. I Språkfältet visas en förkortning (två bokstäver) av det inmatningsspråk som är valt för närvarande.

 2. Klicka på språkfältsknappen och välj sedan det språk som du vill använda.

Obs!

 •  Det kan ta upp till en minut innan det nya språket visas.