Konfigurera skärmsläckaren

Du kan minska slitaget på bildskärmen med en skärmsläckare eftersom den förhindrar att samma bild visas på skärmen under lång tid.

Så här byter du skärmsläckare

  1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Skärmsläckare i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm.

  3. Klicka på den nedrullningsbara listrutan Skärmsläckare och klicka sedan på en skärmsläckare.

  4. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur skärmsläckaren ser ut på skärmen.

  5. Flytta på musen eller tryck på en tangent när du vill återgå till dialogrutan Egenskaper för Bildskärm. Återgå till steg 3 om du vill prova en annan skärmsläckare.

  6. Klicka på knappen Inställningar om du vill ändra standardbeteendet för den skärmsläckare som du har valt. (Varje skärmsläckare har en egen dialogruta med inställningar.) Klicka sedan på OK.

  7. I rutan Vänta anger du hur många minuter det ska gå innan skärmsläckaren startar från att du senast rörde tangentbordet eller musen.

  8. Avmarkera kryssrutan Återvänd till välkomstskärmen om du är den enda som använder datorn och inte behöver det av säkerhetsskäl. Annars låter du kryssrutan vara markerad.

  9. Klicka på OK.

Den skärmsläckare som du har valt startas när datorn har varit inaktiv i angivet antal minuter. Du kan också aktivera skärmsläckaren direkt. Du stoppar skärmsläckaren genom att flytta på musen eller trycka på en tangent.