Förbättra skärmupplösningen genom att aktivera Högkontrast

Det blir lättare att läsa det som står på skärmen om du använder ett färgschema för Högkontrast. Det blir också lättare att läsa text om du ökar skärmkontrasten med en annan färgkombination eller ändrar teckenstorleken.

Visa alla

Så här aktiverar du Högkontrast med musen:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Hjälpmedel så att dialogrutan Hjälpmedel öppnas. Klicka på fliken Bildskärm och markera kryssrutan Använd Högkontrast.

 4. Klicka på Inställningar så att dialogrutan Inställningar för Högkontrast öppnas. Markera kryssrutorna för de alternativ du vill använda.

 5. Klicka på OK, på OK igen och sedan på Stäng.

Så här aktiverar du Högkontrast med tangentbordet:

 1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

 2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Hjälpmedel med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

 3. I dialogrutan Hjälpmedel går du till fliken Bildskärm genom att trycka på Ctrl+Tabb. Markera sedan kryssrutan Använd Högkontrast genom att trycka på H.

 4. Välj Inställningar genom att trycka på I.

 5. I dialogrutan Inställningar för Högkontrast markerar du Aktivera kortkommandot genom att trycka på K. Välj ett högkontrastschema genom att trycka på D och sedan använda Uppilen och Nedpilen. Tryck på Retur två gånger för att spara inställningarna och stänga dialogrutorna.

 6. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.