Använda klicklås

Med klicklås kan du markera eller dra objekt utan att hålla ned musknappen. Nedan anges hur du aktiverar klicklås.

Visa alla

Så här aktiverar du klicklåset med musen:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

  3. Klicka på Mus. Dialogrutan Egenskaper för Mus öppnas. Klicka på fliken Knappar så att rutan Klicklås visas. Markera kryssrutan Aktivera klicklås.

  4. Klicka på Inställningar. Dialogrutan Inställningar för klicklåset öppnas. Anpassa hur länge du behöver hålla ned en mus- eller styrkuleknapp med hjälp av skjutreglaget. Klicka på OK två gånger.

  5. Klicka på Stäng för att stänga Kontrollpanelen.

Så här aktiverar du klicklåset med tangentbordet:

  1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Mus med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

  3. Dialogrutan Egenskaper för Mus öppnas. På fliken Knappar visas rutan Klicklås. Markera kryssrutan Aktivera klicklås genom att trycka på C.

  4. Välj Inställningar genom att trycka på I. Dialogrutan Inställningar för klicklåset öppnas. Anpassa hur länge du behöver hålla ned en mus- eller styrkuleknapp genom att föra skjutreglaget i önskad riktning med Högerpil eller Vänsterpil. Tryck på Retur. Navigera till OK med Tabb och tryck sedan på Retur.

  5. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.