Vi kommer att göra förbättringar av webbgränssnittet i Outlook.com men ditt lösenord, din inloggning och dina data ändras inte.
Viktigt: om ditt konto har uppgraderats kanske informationen i den här artikeln inte längre gäller. Gå till Välkommen till Outlook på webben om du vill ha mer information.

Använd alias för att lägga till mejladresser i ditt konto

Ett alias är en ytterligare e-postadress för ditt Microsoft-konto. Det använder samma inkorg, kontaktlista och kontoinställningar som det primära aliaset. Du kan logga in på ditt konto med valfritt alias. Alla alias har samma lösenord. Du kan skicka e-post från ett alias oavsett om du använder Outlook eller en enhet, som en telefon.

Ett alias är också det bästa sättet att ändra din e-post, men samtidigt spara all e-post. Lägg till ett alias och gör sedan det nya aliaset till det primära. Sedan kan du behålla eller ta bort alla ursprungliga alias. Om du har en @hotmail.com-, @live.com- eller @MSN.com-e-postadress och vill lägga till en ny e-postadress rekommenderar vi att du lägger till ett alias.

Obs!

 • På vissa platser, till exempel Windows 8 och Xbox 360, visas endast ditt primära alias, men du kan logga in med valfritt alias.

Visa alla

Lägga till ett alias i ditt konto

 1. Logga in på webbplatsen för Microsoft-konto.

 2. Välj Din information.

 3. Välj Hantera din e-postadress eller telefonnummer för inloggning.

 4. Välj Lägg till e-postalias.

 5. Ange en ny e-postadress och klicka sedan på Lägg till alias. Om adressen redan är upptagen blir du ombedd att ange en annan adress.
  – eller –
  Välj Lägg till en befintlig e-postadress som Microsoft-kontoalias, ange en befintlig e-postadress och välj Lägg till alias.

Obs!

 • Du kan skapa upp till tio nya alias per år och ha högst tio stycken totalt. Om du tar bort ett alias tas det bort från det totala antalet alias, men inte från gränsen per år.

 • Du kan inte lägga till befintliga @hotmail.com-, @live.com-, Outlook.com- och @msn.com-adresser som alias.

 • Du kan skapa ett alias med en befintlig e-postadress från en annan leverantör, till exempel Gmail, Yahoo! Plus eller AIM Mail, så länge du inte har skapat ett Microsoft-konto med den adressen.

Ändra ditt primära alias

Ditt primära alias visas på enheter som Xbox, Surface och Windows Phone, och är den e-postadress som OneDrive skickar från när du delar.

 1. Logga in på webbplatsen för Microsoft-konto.

 2. Välj Din information.

 3. Välj Hantera din e-postadress eller telefonnummer för inloggning.

 4. Välj Gör till primär bredvid det alias som du vill använda som primärt alias.

Obs!

  • Du kan ändra ditt primära alias högst två gånger per vecka.

  • Om ditt primära alias slutar med@hotmail.com, @msn.com eller @live.com och du ändrar det kan du inte göra det till primärt alias igen.

Om följande meddelande visas: Denna begäran kunde inte utföras av Outlook. Om meddelandet fortsätter att visas går du till Status för tjänst för att kontrollera om det har uppstått problem med Outlook. Här är några saker du kan prova för att åtgärda problemet:

Ta bort ett alias från ditt konto

 1. Logga in på webbplatsen för Microsoft-konto.

 2. Välj Din information.

 3. Välj Hantera din e-postadress eller telefonnummer för inloggning.

 4. Välj Ta bort bredvid det alias som du vill ta bort. Efter 30 dagar, om du inte tar tillbaka adressen, blir det tillgängligt för någon annan som vill ha det.

Obs!

 • Om du tar bort ett alias från ett EASI-konto blir adressen tillgänglig direkt för den som vill använda den.

  Om du tar bort en @hotmail- eller @MSN-e-postadress kan den inte återställas.

Sortera e-post till alias automatiskt

Du kan välja att alla e-postmeddelanden som skickas till ett alias automatiskt ska hamna i en viss mapp.

 1. I navigeringsfältet Outlook.com väljer du först Inställningar och sedan Alternativ.

 2. Klicka först på Regler för att sortera nya meddelanden under Anpassa Outlook och sedan på Ny.

 3. I den första rutan väljer du Mottagare innehåller, och i den andra rutan anger du det alias som du vill ha regeln för.

 4. I den tredje rutan väljer du Flytta till.

 5. I den fjärde rutan väljer du en mapp eller skapar en ny mapp och väljer den.

 6. Klicka på Skapa regel.

Så här anger du ett alias som standardadress när du skickar e-post

 1. I navigeringsfältet Outlook.com väljer du först Inställningar och sedan Alternativ.

 2. Klicka på Dina e-postkonton under Hantera kontot.

 3. Välj ett standardkonto under Standardavsändaradress.

Du kan också ändra din avsändaradress när du skriver ett e-postmeddelande.

 1. Klicka på Nytt i inkorgen.

 2. Klicka på nedpilen bredvid kontonamnet i sidans övre vänstra hörn.

  Nedpilen bredvid avsändaradressen
 3. Välj den adress som du vill skicka e-postmeddelandet från.

Kontakta kundsupport om du vill ha mer hjälp med att ändra din information.