Lägga till eller ändra skivomslag i Windows Media Player


Windows Media Player kan visa skivomslaget som är associerat med låtarna i biblioteket.

Var kommer skivomslaget ifrån?

Mediespelaren hämtar skivomslag från en onlinedatabas där informationen tillhandahålls av en mängd olika externa dataleverantörer, till exempel AMG.

Mediespelaren hämtar skivomslag medan du rippar en CD-skiva. Det fungerar genom att mediespelaren försöker att matcha CD-skivan med en post i onlinedatabasen. Om mediespelaren får en träff hämtar den automatiskt medieinformationen som finns tillgänglig för CD-skivan, inklusive skivomslaget. Dessutom söker mediespelaren igenom biblioteket efter låtar som saknar skivomslag. Om programmet kan matcha en låt som saknar skivomslag med en post i onlinedatabasen, hämtar mediespelaren skivomslaget som saknades. Information om hur mediespelaren hämtar skivomslag och annan medieinformation finns i Medieinformation i Windows Media Player: vanliga frågor.

Varför saknas skivomslag ibland?

Mediespelaren kan inte alltid hämta skivomslag från databasen i följande situationer:

 • Du är inte ansluten till Internet när du rippar en CD-skiva.

 • Du är ansluten till Internet, men skivomslaget för CD-skivan du rippar saknas i onlinedatabasen (eller så finns ingen medieinformation alls).

 • Systemadministratören har förhindrat att datorn hämtar objekt som skivomslag från Internet.

 • Du har rippat CD-skivan med något annat program än Windows Media Player. Om du gör det kan mediespelaren förhindras att hitta en träff i onlinedatabasen.

Och till sist; om onlinedatabasen innehåller ett felaktigt skivomslag för en CD-skiva, hämtar mediespelaren detta skivomslag.

Följande procedurer beskriver metoder som du kan använda för att åtgärda saknade eller felaktiga skivomslag.

Visa alla

Så här lägger du till skivomslag från onlinedatabasen

Du kan försöka att matcha ett album i biblioteket i Media Player med en post i onlinedatabasen. Om du får en träff hämtar Media Player det skivomslag som finns i databasen till datorn.

När mediespelaren hämtar skivomslag hämtas även annan medieinformation som är associerad med det aktuella albumet (t.ex. albumnamnet, låttitlar o.s.v.). Om du har redigerat medieinformationen för albumet manuellt i biblioteket i Media Player, ersätts dina ändringar om du följer dessa steg.

 1. Anslut till Internet.

 2. Klicka på StartBild på Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder läget Spelas nu, klickar du på Växla till bibliotekBild på knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 3. Bläddra till albumet som du vill åtgärda.

 4. Högerklicka på albumet och klicka sedan på Sök information om album.

 5. Om du får ett felmeddelande om att du måste ändra sekretessinställningarna innan du kan uppdatera medieinformationen gör du följande: Klicka på menyn Verktyg, klicka på Alternativ, klicka på fliken Sekretess och markera kryssrutan Uppdatera musikfiler genom att hämta information från Internet. Upprepa därefter föregående steg.

  Om menyn Verktyg inte syns måste du ta fram menyraden. Det gör du genom att klicka på Ordna, peka på Layout och sedan markera Visa menyrad.

 6. Gör något av följande:

  • Om rätt album- eller artistinformation visas i sökresultatet markerar du posten och följer sedan instruktionerna på sidan för att uppdatera skivomslag och medieinformation automatiskt. Om rätt albuminformation inte visas i sökresultatet följer du instruktionerna på sidan för att söka en gång till med andra sökvillkor.

  • Om rätt albuminformation visas med en allmän musikikon som skivomslag finns inget skivomslag att hämta. Läs mer om proceduren för hur du lägger till skivomslag manuellt i det här avsnittet.

Så här lägger du till valfritt skivomslag manuellt

Om något av dina album saknar skivomslag kan du lägga till en valfri bild manuellt. När du gör det bäddas bilden in i filen och mediespelaren visar alltid den inbäddade filen som skivomslag (i stället för till eventuella skivomslag som mediespelaren kan ha hämtat från onlinedatabasen).

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder läget Spelas nu, klickar du på Växla till bibliotekBild på knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Bläddra till albumet som saknar skivomslag.

 3. Leta reda på en bild som du vill använda som skivomslag (bilden kan finnas på datorn eller på en webbsida), högerklicka på bilden och klicka på Kopiera.

  Den ursprungliga bilden kan ha något av följande format: BMP, GIF, JPEG, PNG eller TIFF.

 4. Högerklicka på rutan för skivomslaget i biblioteket och klicka sedan på Klistra in albumbild.

  En kopia av bilden bäddas in i varje låt från det aktuella albumet. Kopian av bilden anpassas automatiskt till lämplig storlek och konverteras till JPEG-formatet innan det bäddas in i filen. Den ursprungliga bildfilen ändras inte.

Obs!

 • Om det inte går att lägga till skivomslag manuellt kan du kontrollera att du har behörighet att ändra filen. Du kan till exempel högerklicka på filen och sedan klicka på Öppna filens sökväg. I mappen högerklickar du på filen, klickar på Egenskaper och avmarkerar sedan kryssrutan Skrivskydd om den är markerad.

Var kan jag visa skivomslag?

Skivomslag kan visas på flera olika ställen inuti och utanför mediespelaren, till exempel:

 • I biblioteket i mediespelaren

 • I listvyn till höger om mediespelaren

 • I statusområdet längst ned i mediespelaren (nära uppspelningskontrollerna)

 • I vissa visuella effekter

 • I Windows-mappen där du sparar dina musikfiler (till exempel mappen Musik)

 • I informationscentervyn (om du vill visa den här vyn i läget Spelas nu, högerklickar du på området där videoklipp och visuella effekter visas, pekar på Visuella effekter och klickar sedan på informationscentervyn)

 • I dialogrutan Hitta albuminformation (dialogrutan som visas när du klickar på kommandot Hitta albuminformation)

Skivomslaget som visas i dialogrutan Hitta albuminformation tillhandahålls av dataleverantörer som AMG. Skivomslaget som visas i informationscentervyn tillhandahålls av onlinebutiken som du har valt för tillfället. Information om hur du byter till en annan onlinebutik finns i Handla online i Windows Media Player.

Så här visar du skivomslag när du spelar upp musik

 • Gör något av följande:

  • Börja spela upp låten i läget Spelas nu. Högerklicka på ett öppet utrymme i spelaren (t.ex. till vänster om knappen Stopp), peka på Visuella effekter och klicka sedan på Skivomslag.

   Om spelaren är öppen och du är i spelarens bibliotek ska du klicka på knappen Växla till UppspelningBild på knappen Växla till Uppspelning i spelarens nedre vänstra hörn.

   Ett stort skivomslag visas i området för visuella effekter.

  • Börja spela upp låten i läget biblioteket i mediespelaren. Om listvyn inte syns klickar du på fliken Spela upp.

   Om Media Player är öppet och du använder läget Spelas nu, klickar du på Växla till bibliotekBild på knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.

   Ett litet skivomslag visas i listvyn.Behöver du mer hjälp?