Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk


Hur du lägger till en enhet eller dator i nätverket beror på vilket operativsystem datorn kör och om nätverksenheterna har stöd för nya tekniker. Mer information om hur du konfigurerar ett nätverk finns i Installera ett hemnätverk.

Visa alla

Så här lägger du till en trådlös dator som kör Windows 7 eller Windows Vista Service Pack 2 med hjälp av en tryckknapp

Om routern har stöd för Anslut nu (iWindows) eller WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du lägga till en dator i nätverket genom att följa stegen nedan:

 1. Sätt på datorn.

 2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  En lista med de tillgängliga nätverken visas.

 3. Klicka på ditt nätverk och klicka på Anslut.

 4. I stället för att ange en säkerhetsnyckel eller lösenfras, trycker du på WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern. Routern kommer automatiskt att ställa datorn så att den ansluter till nätverket och använder nätverkets säkerhetsinställningar.

  Bild på Anslut nu (i Windows) som hjälper dig att lägga till en dator i nätverket
  Windows Med Connect Now kan du lägga till en dator i nätverket.

Obs!

 • WCN konfigurerar nätverksanslutningen med säkerhet aktiverat som standard. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare om du vill.

Så här lägger du till en trådlös dator med Windows 7 , Windows Vista eller Windows XP genom att använda en USB-flash-enhet

Om du har inställningarna sparade på en USB-flash-enhet kan du använda flash-enheten för att lägga till fler datorer i nätverket. Det kan du göra på följande sätt:

 1. Logga in på den dator du vill lägga till i nätverket.

 2. Anslut USB-flashenheten till en USB-port på datorn.

 3. Om datorn kör Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Guiden Skapa trådlöst nätverk i dialogrutan Spela upp automatiskt.

  Om datorn kör Windows XP klickar du på Guiden Skapa trådlöst nätverk i dialogrutan USB-flash-enhet.

  Du kan behöva starta om datorn.

Obs!

 • Om du vill spara de trådlösa nätverksinställningarna till en USB-flash-enhet, sätter du i en USB-flash-enhet i datorn och följer stegen nedan:

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

  2. Klicka på Hantera trådlösa nätverk till vänster.

  3. Högerklicka på nätverket, klicka på Egenskaper och sedan på Kopiera den här nätverksprofilen till en USB-flash-enhet.

  4. Markera USB-enheten och klicka sedan på Nästa.

  5. Följ instruktionerna i guiden och klicka på Stäng.

Lägga till en trådlös dator manuellt i Windows 7

 1. Logga in på datorn.

 2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 3. Välj det trådlösa nätverket i listan som visas och klicka sedan på Anslut.

 4. Ange en nätverkssäkerhetsnyckel eller lösenfras när du uppmanas att göra det, och klicka sedan på OK.

  Ett meddelande visas när du är ansluten till nätverket.

 5. Så här bekräftar du att du har lagt till datorn:

  Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

  Du bör se ikoner för den dator du lade till, samt för de andra datorerna och enheterna som ingår i nätverket.

Obs!

Lägga till en trådlös dator manuellt i Windows Vista

 1. Logga in på datorn.

 2. Klicka på StartBild av Start-knappen och sedan på Anslut till.
 3. Välj det trådlösa nätverket i listan som visas och klicka sedan på Anslut.

 4. Ange en nätverkssäkerhetsnyckel eller lösenfras när du uppmanas att göra det, och klicka sedan på OK.

  Ett meddelande visas när du är ansluten till nätverket.

 5. Så här bekräftar du att du har lagt till datorn:

  Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

  Du bör se ikoner för den dator du lade till, samt för de andra datorerna och enheterna som ingår i nätverket.

Obs!

 • Om ikonerna inte visas i nätverksmappen kanske funktionerna för nätverksidentifiering och fildelning är inaktiverade. Om du vill aktivera nätverksidentifiering och fildelning klickar du på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverk och delningscenter och ändrar sedan önskade inställningar under Delning och identifiering.

Lägga till en trådlös dator manuellt i Windows XP

 1. Logga in på datorn som administratör.

 2. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Datornamn och sedan på Ändra.

 4. Om arbetsgruppens namn inte är ARBETSGRUPP ändrar du namnet till ARBETSGRUPP och klickar sedan på OK. Annars klickar du på Avbryt för att stänga dialogrutan Ändra datornamn.

  Om du ändrade arbetsgruppens namn uppmanas du att starta om datorn. Starta om datorn och fortsätt med stegen nedan.

 5. Klicka på Start, Kontrollpanelen, klicka på Nätverks- och Internetanslutningar och klicka sedan på Nätverksanslutningar.

 6. Klicka på den trådlösa nätverksanslutningens ikon och klicka på Visa tillgängliga trådlösa nätverk under Nätverksaktiviteter.

 7. Välj det trådlösa nätverket i listan som visas och klicka sedan på Anslut.

Lägga till en Ethernet-ansluten dator med Windows 7

 1. Anslut datorn till ett nav, en växel eller en router och sätt på datorn. (Om det finns Ethernet-kablar i ditt hem och om du har en kontakt i det rum där datorn står, kan du i stället ansluta datorn till Ethernet-kontakten.)

 2. Så här bekräftar du att du har lagt till datorn:

  Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

  Du bör se ikoner för den dator du lade till, samt för de andra datorerna och enheterna som ingår i nätverket.

Obs!

Lägga till en Ethernet-ansluten dator med Windows Vista

 1. Anslut datorn till ett nav, en växel eller en router och sätt på datorn. (Om det finns Ethernet-kablar i ditt hem och om du har en kontakt i det rum där datorn står, kan du i stället ansluta datorn till Ethernet-kontakten.)

 2. Så här bekräftar du att du har lagt till datorn:

  Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

  Du bör se ikoner för den dator du lade till, samt för de andra datorerna och enheterna som ingår i nätverket.

Obs!

 • Om ikonerna inte visas i nätverksmappen kanske funktionerna för nätverksidentifiering och fildelning är inaktiverade. Om du vill aktivera nätverksidentifiering och fildelning klickar du på Start Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och ändrar sedan önskade inställningar under Delning och identifiering.

Lägga till en Ethernet-ansluten dator med Windows XP

 1. Anslut datorn till ett nav, en växel eller en router och sätt på datorn. (Om det finns Ethernet-kablar i ditt hem och om du har en kontakt i det rum där datorn står, kan du i stället ansluta datorn till Ethernet-kontakten.)

 2. Logga in på datorn som administratör.

 3. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Datornamn och sedan på Ändra.

 5. Om arbetsgruppens namn inte är ARBETSGRUPP ändrar du namnet till ARBETSGRUPP och klickar sedan på OK.

  Om du ändrade arbetsgruppens namn uppmanas du att starta om datorn. Starta om datorn och fortsätt med stegen nedan.

 6. Klicka på Start och sedan på Mina nätverksplatser.

 7. Klicka på Visa datorer i arbetsgruppen under Nätverksaktiviteter.

 8. Välj det datorn i listan som visas och klicka sedan på Anslut.

Lägga till en trådlös enhet

Om du vill lägga till en telefon, ett tangentbord, en mus eller någon annan trådlös enhet med Bluetooth ska du följa anvisningarna i Ansluta till Bluetooth och andra trådlösa enheter eller nätverksenheter. Lägg till en trådlös enhet i nätverket, som t.ex. en trådlös skrivare eller skrivarserver så här:

 1. Starta enheten.

 2. Följ anvisningarna som medföljde enheten för att lägga till enheten i nätverket.

 3. När du har lagt till enheten loggar du in på en nätverksdator.

 4. Gör så här för att bekräfta att du har lagt till enheten:

  Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

  En ikon för enheten bör visas. Om enheten är en skrivare kan du behöva aktivera skrivardelning för att de andra datorerna i nätverket ska kunna använda skrivaren.

Obs!

Lägga till en enhet med en nätverkskabel

 1. Sätt på enheten och anslut den till ett nav, en växel eller en router, eller till en dator som är ansluten till ett nav, en växel eller en router. Enheten bör nu finnas i nätverket.

 2. Gör så här för att bekräfta att du har lagt till enheten:

  Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

  En ikon för enheten bör visas. Om enheten är en skrivare kan du behöva aktivera skrivardelning för att de andra datorerna i nätverket ska kunna använda skrivaren.

Obs!

Så här lägger du till en lokal skrivare

 • Du kan lägga till en skrivare direkt till datorn (kallas en lokal skrivare), lägga till skrivaren till nätverket, eller ansluta en delad skrivare. Mer information finns i installera en skrivare.Behöver du mer hjälp?