Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player


Det kan finnas objekt i Windows biblioteket vars medieinformation saknas eller är felaktig, till exempel sångtitlar, spårnummer, artistnamn, albumtitlar, m.m. Det kan bero på att felaktig information lades till när du rippade spåren från CD-skivan eller för att du använde ett annat program när du rippade CD-skivorna. Eftersom medieinformationen används för att organisera objekten i biblioteket är det emellertid fördelaktigt om alla objekt i biblioteket har korrekt och komplett medieinformation.

Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Lägga till medieinformation automatiskt

I många fall kan medieinformation hämtas och läggas till automatiskt i filerna. När du rippar en CD-skiva kan till exempel en onlinedatabas genomsökas och medieinformation om spåren på CD-skivan hämtas.

Innehållet i biblioteket kan också genomsökas regelbundet efter objekt som saknar medieinformation. Först matchas objekt i biblioteket mot poster i onlinedatabasen och sedan hämtas den saknade medieinformationen automatiskt och läggs till i filerna i biblioteket.

Mer detaljerad information om hur du automatiskt lägger till och redigerar medieinformation när du rippar en CD-skiva finns i Rippa musik från en cd-skiva.

Lägga till eller redigera medieinformation manuellt

Du kan även lägga till eller redigera medieinformation manuellt. Om du har objekt i biblioteket vars medieinformation saknas eller är felaktig, kan du korrigera medieinformationen manuellt på flera sätt.

Visa alla

Lägga till medieinformation från onlinedatabasen

Det enklaste sättet att lägga till medieinformation till en fil som redan finns i biblioteket är normalt att söka efter informationen i onlinedatabasen. Den här metoden fungerar bäst när det finns information i databasen som inte automatiskt kunde matchas mot filer i biblioteket.

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Högerklicka på ett objekt i biblioteket och klicka sedan på Sök information om album. Spelaren ansluter till Internet och visar dialogrutan Hitta albuminformation.

  Om du vill markera flera intilliggande objekt klickar du på det första objektet, håller ned Skift och klickar på det sista objektet. Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra håller du ned Ctrl medan du klickar på objekten.

 3. Matcha objektet eller objekten till rätt album från listan eller förfina sökningen i dialogrutan Sök information om album.

  Dialogrutan stängs och informationen läggs till i biblioteket. Efter en tid (som varierar beroende på hur många ändringar du gjort och om andra åtgärder utförs) läggs informationen också till i filen. Om du vill framtvinga en omedelbar uppdatering av filen klickar du på Ordna och väljer Verkställ medieinformationsändringar.

Lägga till medieinformation med kommandot Redigera

Om du inte har något emot att lägga till all information manuellt kan du åtgärda informationen direkt i biblioteket med kommandot Redigera istället för att använda onlinedatabasen.

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Högerklicka på objektets titel, artistnamnet eller något annat medieinformationsattribut i biblioteket och klicka sedan på Redigera.

  Om attributet inte visas i biblioteket kan du behöva använda den vågräta rullningslisten nedtill i biblioteket (om den är tillgänglig) för att bläddra åt vänster eller höger eller så kan du behöva konfigurera biblioteket så att attributkolumner som är dolda som standard visas. Information om hur du ändrar antalet kolumner som visas i biblioteket i Media Player finns i Ändra hur objekt visas i biblioteket i Windows Media Player.

  Om du vill ändra samma attribut för flera objekt kan du spara tid genom att markera gruppen av objekt innan du högerklickar på attributet. Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar. Du kan markera objekt som inte ligger intill varandra genom att hålla ned Ctrl medan du markerar.

 3. Skriv informationen du vill lägga till eller åtgärda och tryck på Retur.

  Informationen läggs till i biblioteket. Efter en tid (som varierar beroende på hur många ändringar du gjort och om andra åtgärder utförs) läggs informationen också till i filen. Om du vill framtvinga en omedelbar uppdatering av filen klickar du på Ordna och väljer Verkställ medieinformationsändringar.

 4. Upprepa steg 1 och 2 tills alla attribut är åtgärdade.

  Obs!

  • Vissa attribut, till exempel längd, storlek och bithastighet, kan inte ändras.

  • Vissa attribut, till exempel medverkande artist och genre, kan ha flera poster åtskilda med semikolon.

Lägga till medieinformation genom att dra objekt

Om det finns objekt i biblioteket som har korrekt medieinformation och du vill kopiera attributen till ett annat objekt vars information inte är korrekt kan du göra det snabbt genom att dra objektet med felaktig information ovanpå objektet med korrekt information.

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på en vy i navigeringsfönstret i biblioteket, till exempel Album, Artist eller Genre.

 3. I informationsfönstret drar du objektet med felaktig medieinformation ovanpå objektet med korrekt medieinformation.

  Du kan till exempel dra "Okänt album" ovanpå albumet "Storstad". Alla objekt i "Okänt album" blir en del av "Storstad."

 4. Om en dialogruta visas klickar du på Ja för att bekräfta.

Förhindra att medieinformation skrivs över

När du ägnat tid åt att lägga till medieinformation i filerna kan det vara bra att se till att den inte skrivs över senare.

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket, klicka på Alternativ och sedan på fliken Bibliotek.

 3. Vid Automatisk uppdatering av medieinformation för filer kontrollerar du att alternativet Lägg endast till information som saknas är markerat (det är markerat som standard).

  Då förhindras att korrekt medieinformation du lagt in skrivs över av misstag med felaktig medieinformation som kan finnas i onlinedatabasen.

  Obs!

  • Om du använder kommandot Sök information om album för att manuellt hämta medieinformation från onlinedatabasen skrivs medieinformationen över, oavsett vilka alternativ du markerat.Behöver du mer hjälp?