Lägga till objekt i biblioteket i Windows Media Player


Du kan använda biblioteket i Windows Media Player för att organisera hela din samling av digitala media på datorn, inklusive musik, videofilmer och bilder. När du lagt till filer i biblioteket kan du spela upp filerna, bränna CD-skivor med blandat innehåll, skapa spelningslistor, synkronisera filerna med portabla musik- och videospelare samt direktuppspela filerna via andra enheter eller hemnätverket. Det finns flera metoder du kan använda för att lägga till filer i biblioteket:

 • Övervaka mappar. Första gången du startar Media Player söks vissa standardmappar i biblioteken Musik, Bilder, Filmer och Inspelad TV på datorn automatiskt igenom. Om du lägger till eller tar bort filer från dessa mediebibliotek uppdateras tillgängliga mediefiler i mediespelaren automatiskt. Du kan även inkludera nya mappar i Windows-biblioteken från andra platser på datorn eller från flyttbara lagringsenheter.

 • Lägga till mediefiler som du spelar upp. När du spelar upp en mediefil på datorn eller från ett flyttbart lagringsmedie läggs filen automatiskt till i biblioteket så att du har tillgång till den direkt från spelaren. Om du har tillgång till fjärrmediefiler som lagras på andra datorer i nätverket kan du ändra spelarens inställningar så att dessa fjärrfiler läggs till i biblioteket när du spelar upp dem. Filer som du spelar upp från flyttbara media, till exempel CD eller DVD läggs inte till automatiskt.

 • Rippa musik från en CD-skiva. Du kan rippa spår från en ljud-CD. Under rippningen sparas filer av spåren på datorn. Information om hur du rippar musik från en CD-skiva finns i Rippa musik från en cd-skiva.

 • Hämta musik och video från onlinebutiker. Du kan komma åt onlinebutiker via mediespelaren. När du gjort det kan du hämta musik- och videofiler från onlinebutikerna. Information om onlinebutiker finns i Handla online i Windows Media Player.

Det här avsnittet omfattar de två första metoder som du kan utföra i biblioteket i Windows Media Player. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Visa alla

Lägga till en mapp som ska övervakas i mediespelaren

Om du har en oövervakad mapp med mediefiler på datorn, kan du inkludera den i ett av Windows-biblioteken så att den upptäcks i mediespelaren.

Bild av menyn Hantera bibliotek
Hantera bibliotek-menyn
 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket.

 3. Klicka på Hantera bibliotek och klicka därefter på något av följande:

  • Musik. Klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Platser för musikbiblioteket.

  • Videor. Klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Platser för videobiblioteket.

  • Bilder. Klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Platser för bildbiblioteket.

  • Inspelade program. Klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Platser för biblioteket för inspelad TV.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Leta reda på mappen i listan, klicka på Inkludera mapp och sedan på OK.

Ta bort en mapp som övervakas i mediespelaren

Om du inte längre vill att en mapp som ingår i ett av Windows-biblioteken på datorn ska övervakas i mediespelaren, kan du ta bort mappen från biblioteket.

Bild av menyn Hantera bibliotek
Menyn Hantera bibliotek
 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Ordna i spelarens bibliotek.

 3. Klicka på Hantera bibliotek och klicka sedan på något av följande alternativ:

  • Musik. Klicka på detta alternativ om du vill öppna dialogrutan Platser för musikbiblioteket.

  • Videor. Klicka på detta alternativ om du vill öppna dialogrutan Platser för videobiblioteket.

  • Bilder. Klicka på detta alternativ om du vill öppna dialogrutan Platser för bildbiblioteket.

  • Inspelade program. Klicka på detta alternativ om du vill öppna dialogrutan Platser för biblioteket för inspelad TV.

 4. Leta reda på mappen i listan, klicka på Ta bort och sedan på OK.

Ändra vilka mediefiler som automatiskt läggs till i biblioteket när de spelas upp

Filer från datorn läggs automatiskt till i biblioteket när de spelas upp. Om du vill spela upp mediefiler utan att de läggs till i biblioteket kan du enkelt inaktivera den funktionen. Du kan också välja att automatiskt lägga till fjärrmediefiler (filer som lagras på andra datorer i nätverket) i biblioteket när du spelar upp dem.

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket, klicka på Alternativ och sedan på fliken Spelare.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill förhindra att mediefiler på datorn läggs till i biblioteket när du spelar upp dem avmarkerar du kryssrutan Lägg till lokala mediefiler i biblioteket när de spelas upp och klickar på OK.

  • Om du automatiskt vill lägga till fjärrmediefiler i biblioteket när du spelar upp dem markerar du kryssrutan Lägg till fjärrmediefiler i biblioteket när de spelas upp och klickar på OK.Behöver du mer hjälp?