Vad bör jag veta innan jag lägger till TV-mottagare som ska användas med Windows Media Center?


En TV-mottagare är en enhet som gör det möjligt att ansluta en TV-signal till datorn. Med Windows Media Center och en kompatibel TV-mottagare kan du se live-TV och filmer i datorn samt spela in program som du vill se senare. Mer information finns i TV på datorn: Förstå TV-signaler och TV-mottagare och Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center.

Köpa en TV-mottagare

Det finns TV-mottagare från en mängd olika tillverkare att köpa. Många TV-mottagare har till och med en Media Center-fjärrkontroll som du kan använda för att byta kanal, spela in ett program och mycket mer, oavsett var i rummet du befinner dig. När du ska köpa en TV-mottagare ska du hålla ögonen öppna efter följande fyra grundtyper:

 • Ett inbyggt TV-mottagarkort som du måste installera i datorn.

 • En extern TV-mottagare som kan anslutas i en ledig USB-port eller IEEE 1394-port på datorn.

 • En TV-mottagare för nätverk som kan anslutas till en ledig Ethernet-port på routern.

 • Ett externt TV-mottagarkort som kan anslutas till en CardBus-plats eller ExpressCard-plats i en bärbar dator.

Det finns många olika TV-mottagare på marknaden, och det är viktigt att du väljer en som är kompatibel med TV-signalen. Läs på sidan av boxen eller gå till tillverkarens webbplats om du vill ta reda på vilken typ av signaler en mottagare stöder.

Om du behöver veta vilka TV-mottagare som är kompatibla med din dator kan du kontakta datortillverkaren eller gå till Windows Logo'd Products List.

Ta emot en TV-signal

För att du ska kunna ta emot en TV-signal i datorn måste signaltypen stödjas av både TV-mottagarens maskinvara och av Media Center. När du har anslutit en kompatibel TV-signal till datorn kan du konfigurera signalen i Media Center för att kunna titta på samt spela in TV-program och filmer. Vilken typ av TV-program som du kan se och spela in i datorn beror på följande:

 • Tillgängliga systemresurser i datorn. Detta inkluderar processorns hastighet, minne och grafikkortets möjligheter, samt tillgängliga portar.

 • Var du befinner dig, inklusive vilken typ av signaler som sänds där. Kontakta din lokala kabel- eller satellitleverantör för mer information.

 • Om TV-signalen är analog eller digital. Analoga TV-signaler sänds ibland ut via kabel, satellit eller luftburet till en antenn. Digitala TV-signaler sänds på liknande sätt, men ger bättre bildkvalitet och förbättrad ljudkvalitet gentemot analog sändning. Information om olika signaltyper som är kompatibla med Windows Media Center finns i TV-signaler som stöds av Windows Media Center.

 • TV-mottagarens maskinvara, inklusive vilken signaltyp den kan ta emot. Se i Få hjälp om TV-mottagaren hur du kontaktar din maskinvarutillverkare för att få mer information.

 • Vilken typ av antenn som är ansluten till datorn. (Detta gäller bara om du tar emot en TV-signal från en vanlig antenn.)

Lägga till TV-mottagare till datorn

När du har en TV-mottagare ansluten till datorn kan du bara titta på och spela in live-TV i Media Center på en kanal åt gången. Med två TV-mottagare eller en enhet med dubbla mottagare kan du göra följande:

 • Se på live-TV på en kanal samtidigt som du spelar in ett program på en annan kanal.

 • Spela in två olika TV-program på två olika kanaler samtidigt.

 • Se på ett tidigare inspelat program och spela in live-program på två olika kanaler samtidigt.

Innan du lägger till TV-mottagare till datorn bör du tänka på följande:

 • Du kan behöva installera en drivrutin för varje TV-mottagare som du ansluter till datorn. Information om hur du hämtar och installerar den senaste drivrutinen finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt. Du kan också besöka datortillverkarens eller TV-mottagartillverkarens webbplats för information om drivrutiner.

 • Media Center stöder maximalt fyra analoga TV-mottagare och fyra digitala TV-mottagare per dator. (Om konfigurationen innehåller digitalmottagare är det maximala antalet fyra stycken.)

 • Om du har flera TV-mottagare av samma typ anslutna till datorn måste de ha samma signalkälla. Om du till exempel har två analoga TV-mottagare och din analoga kabelsignal kommer direkt från en koaxialkabel i väggen, kan du använda en delare för att dela upp kabeln innan du ansluter den till datorn.

 • Om du använder en enhet som innehåller flera TV-mottagare (som en dubbel mottagare eller en kombinationsmottagare), uppfattar Media Center varje TV-mottagare som en separat enhet. En dubbel analog mottagare räknas därför som två analoga mottagare.

 • Om du har en analog mottagare och du tänker installera en digitalmottagare (en speciell enhet som behövs för att kunna ta emot en digitalkabelsignal) måste du avinstallera den analoga TV-mottagaren. Mer information finns i Digitalmottagare: vanliga frågor och svar. (Denna begränsning gäller inte om du tar emot en digital signal via satellit eller en vanlig antenn.)

 • Du kan lägga till flera TV-mottagare för att kunna ta emot HDTV. Du kan till exempel ha två digitala TV-mottagare som stöder en digital signal (t.ex. ATSC eller ClearQAM) och två digitalmottagare.Behöver du mer hjälp?