Justera bildskärmens ljusstyrka och kontrastDu kan justera bildskärmens ljusstyrka och kontrast för att förbättra textens läsbarhet och för att bättre visa hur digitala bilder ser ut när de skrivs ut.

Du kan förbättra resultatet när du justerar ljusstyrkan och kontrasten genom att använda Kalibrering av bildskärmsfärg. (Med Kalibrering av bildskärmsfärg kan du justera dessa och andra färginställningar.) Mer information om hur du kalibrerar bildskärmsfärgen i Windows finns i Kalibrera bildskärmen.

Du justerar ljusstyrkan och kontrasten på olika sätt beroende på vilken bildskärm du har.

 • Knapparna för ljusstyrka och kontrast på bildskärmens framsida. Vissa bildskärmar har knapparna för ljusstyrka och kontrast på framsidan och använder standardsymbolerna på följande bild.

  Bild av symbolerna för ljusstyrka och kontrast
  Symboler för ljusstyrka och kontrast
 • Skärmmeny. Du kan ändra inställningarna för ljusstyrka och kontrast på vissa bildskärmar med en skärmmeny och sedan ställa in ljusstyrkan och kontrasten på den meny som visas. Många gånger visas skärmmenyn genom att du trycker på en knapp – eventuellt Menu – på bildskärmens framsida.

 • Bildskärm på bärbara datorer. På bärbara datorer finns inte knappar för ljusstyrka och kontrast på framsidan. De flesta bärbara datorer har ingen kontroll för att ställa in kontrasten. Du kan emellertid ställa in ljusstyrkan på många bärbara datorer genom att hålla ned tangenten Fn och sedan trycka på en funktionstangent om du vill minska ljusstyrkan (Bild av knappen Minska ljusstyrka) eller öka ljusstyrkan (Bild av knappen Öka ljusstyrka). När du använder Kalibrering av bildskärmsfärg på en bärbar dator ska du ställa in bildskärmens högsta ljusstyrka.

Mer information om hur du ställer in bildskärmens ljusstyrka och kontrast finns i dokumentationen till datorn eller på tillverkarens webbplats.

Justera ljusstyrkan automatiskt med adaptiv ljusstyrka

Adaptiv ljusstyrka är en funktion i Windows där en ljussensor används för att automatiskt justera bildskärmens ljusstyrka så att den matchar belysningen runt datorn. Om du vill använda adaptiv ljusstyrka måste det finnas installerade och aktiverade ljussensorer på datorn.

Kontrollera om det finns stöd för den här funktionen på din dator genom söka efter inställningen Aktivera adaptiv ljusstyrka i Energialternativ (beskrivs nedan) eller läsa informationen som medföljde datorn.

Aktivera och inaktivera adaptiv ljusstyrka

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar under ett schema.

 3. Klicka på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Bildskärm i listan och därefter Aktivera adaptiv ljusstyrka.

 5. Aktivera eller inaktivera adaptiv ljusstyrka när datorn körs på batteri genom att klicka på Vid batteridrift och sedan klicka på eller Av i listan.

 6. Aktivera eller inaktivera adaptiv ljusstyrka när datorn är ansluten till ett uttag genom att klicka på Nätansluten och sedan klicka på eller Av i listan.

 7. Klicka på Använd. Klicka på OK.

Obs!

 • Adaptiv ljusstyrka ingår inte i alla utgåvor av Windows 7.Behöver du mer hjälp?