Avancerade startalternativ (inklusive felsäkert läge)


På skärmen Avancerade startalternativ kan du starta Windows i avancerade felsökningslägen. Den här menyn kommer du åt genom att starta datorn och hålla ned F8-tangenten innan Windows startas.

Med vissa alternativ, till exempel felsäkert läge, startas Windows i ett begränsat tillstånd där bara de nödvändigaste funktionerna startas. Om ett symptom inte återkommer när du startar i felsäkert läge kan du utgå från att standardinställningarna och de grundläggande drivrutinerna och tjänsterna inte orsakade problemen. Med andra alternativ startas Windows med avancerade funktioner avsedda för systemadministratörer och IT-tekniker. Mer information finns på Microsofts webbplats för IT-tekniker (sidan kan vara på engelska).

Visa alla

Reparera datorn

Visar en lista över systemåterställningsverktyg som du kan använda när du vill reparera startproblem, köra felsökning och återställa systemet. Det här alternativet är endast tillgängligt om verktygen finns installerade på datorns hårddisk. Om du har en installationsskiva för Windows finns systemåterställningsverktygen på den skivan. Mer information finns i Startreparation: vanliga frågor.

Felsäkert läge

Windows startas med en minimal uppsättning drivrutiner och tjänster. Mer information finns i Vad är felsäkert läge?

Felsäkert läge med nätverk

Windows startas i säkert läge med de nätverksdrivrutiner och tjänster som behövs för att komma åt Internet eller andra datorer i nätverket.

Felsäkert läge med kommandotolk

Windows startas i felsäkert läge med en kommandotolk i stället för det vanliga Windows-gränssnittet. Det här alternativet är avsett för IT-tekniker och administratörer.

Aktivera startloggning

Med det här alternativet skapas filen ntbtlog.txt med en lista över alla drivrutiner som installeras under systemstarten, vilket kan vara användbart vid avancerad felsökning.

Aktivera låg bildskärmsupplösning (640×480)

Windows startas med den aktuella videodrivrutinen inställd för låg upplösning och låg uppdateringsfrekvens. Du kan använda det här läget för att återställa visningsinställningarna. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Senast fungerande konfiguration (avancerad)

Windows startas med den senaste konfiguration för register och drivrutiner som fungerade utan problem. Mer information finns i Använda Senaste fungerande konfiguration.

Återställningsläge för katalogtjänster

Startar Windows domänkontrollant med Active Directory så att katalogtjänsten kan återställas. Det här alternativet är avsett för IT-tekniker och administratörer.

Felsökningsläge

Windows startas i ett avancerat felsökningsläge avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Inaktivera automatisk omstart vid systemfel

Förhindrar att Windows startas om automatiskt om ett fel leder till att Windows misslyckas. Det här alternativet väljer du endast om Windows fastnat i en loop och Windows inte fungerar trots upprepade omstartsförsök.

Inaktivera krav på signering av drivrutin

Tillåter att drivrutiner med felaktiga signaturer installeras.

Starta Windows normalt

Windows startas i sitt vanliga läge.Behöver du mer hjälp?