Använda nationella inställningar och språkinställningar för reserverade konton


När du väljer nationella inställningar och språkinställningar på datorn, till exempel vilket inmatningsspråk som ska användas som standard eller tangentbordslayout, kan du använda dessa inställningar för specialkonton i Windows, så kallade reserverade konton. Reserverade konton innefattar standardanvändarkontot och systemkontona. Dessa konton beskrivs nedan.

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Administrativa inställningar och sedan på Kopiera inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Gör något av följande:

    • Om du vill kopiera de aktuella inställningarna till standardanvändarkontot markerar du kryssrutan Nya användarkonton. Standardkontot används som mall för nya användarkonton. Med den här inställningen kan administratörer ange standardformatet, tangentbordslayouten och visningsspråket för nya användare. Inställningar används för alla nya användarkonton som skapas på datorn efter att inställningarna har kopierats till standardanvändarkontot. Befintliga användarkonton påverkas inte.

    • Om du vill kopiera de aktuella inställningarna till välkomstskärmen och andra systemkonton (lokalt systemkonto, lokal tjänst och nätverkstjänst) markerar du kryssrutan Välkomstskärm och systemkonton. Systemkontona är särskilda konton som används av Windows-tjänster. Med den här inställningen kan administratörer ange vilket språk och vilken tangentbordslayout som ska användas på välkomstskärmen. Inställningen anger också visningsspråk för användare som inte själva anger ett visningsspråk.Behöver du mer hjälp?