Automatisk uppspelning: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om Spela upp automatiskt.

Visa alla

Jag ställer in en standardåtgärd för en enhet eller medietyp men nu vill jag inte att åtgärden ska användas. Hur ändrar jag det?

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. I listan bredvid enheten eller disktypen klickar du på den nya åtgärd du vill använda.

Hur stänger jag av Spela upp automatiskt så att jag inte behöver ange vilket program jag vill använda?

Det kan du göra på två sätt:

Inaktivera Spela upp automatiskt

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. Avmarkera kryssrutan Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter och klicka sedan på Spara.

Inaktivera Spela upp automatiskt för en enda medietyp

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. I listan bredvid varje medietyp som du inte vill välja åtgärd för, klickar du på Ingen åtgärd och sedan på Spara.

Hur gör jag om jag alltid vill välja vilken åtgärd som ska göras?

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. I listan bredvid varje medietyp som du vill välja åtgärd för, klickar du på Fråga varje gång och sedan på Spara.

Hur kan jag köra eller installera ett program från en enhet eller skiva?

Om du vill köra eller installera ett program i taget, följer du nedanstående steg:

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Högerklicka på enheten och klicka sedan på Kör utökat innehåll eller Installera eller kör program.

Om du vill att ett program att alltid ska köras automatiskt, följer du nedanstående steg:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. Välj Kör utökat innehåll för den typ du vill ha (förbättrad ljud-CD eller förbättrad DVD-film) eller välj Installera eller kör för program och spel. Tänk på att programmet kör för alla skivor av den här typen, inte bara den skivan du just nu använder.

Varför fungerar Spela upp automatiskt annorlunda när medieprogrammet är öppet?

Om ett medieprogram är öppet i ett aktivt fönster kan Spela upp automatiskt avbrytas och innehållet köras i det programmet. Spela upp automatiskt visas inte och ingen standardåtgärd utförs. I vissa program avbryts Spela upp automatiskt när de är öppna, beroende på vilken medietyp som används.

Vad är en förbättrad ljud-CD eller en förbättrad DVD-film?

En förbättrad ljud-CD eller förbättrad DVD-film innehåller extra innehåll i andra format. Det kan t.ex. finnas filmklipp eller artistpresentationer på en förbättrad ljud-CD.

Vad innefattas i "program och spel"?

I kategorin "program och spel" innefattas alla typer av medier med program som du behöver installera eller spel som du vill installera eller spela.

Vad kan hindra en enhet från att visas under Enheter i Spela upp automatiskt?

Har du anslutit en volymenhet till datorn (till exempel en USB-flash-enhet eller en extern hårddisk), kommer den inte att visas i området Enheter i Spela upp automatiskt. Spela upp automatiskt visar bara enheter som inte är volymenheter (till exempel en del digitalkameror, videokameror och telefoner). Det beror på att filsystemet i de här enheterna inte är standardiserat, vilket innebär att deras innehåll inte kan läsas av Spela upp automatiskt.

Om du vill bläddra i innehållet på volymenheter, öppnar du mappen Dator.

Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

Hur öppnar jag Spela upp automatiskt om funktionen inte öppnas av standardinställningen?

Håll nere Shift-tangenten när du sätter in olika typer av medier i datorn för att öppna Spela upp automatiskt, oberoende av standardinställningen.Behöver du mer hjälp?