Säkerhetskopiera dina filer


Du kan undvika att förlora filer genom att säkerhetskopiera dem med jämna mellanrum. Du kan säkerhetskopiera filerna manuellt när du vill, eller ställa in automatiska säkerhetskopieringar.

Titta på det här videoklippet för information om hur du säkerhetskopierar filer (0:57)

Säkerhetskopiera filer

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Gör något av följande:

  • Om du inte har använt Windows Säkerhetskopiering tidigare klickar du på Konfigurera säkerhetskopiering och följer sedan anvisningarna i guiden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  • Om du har säkerhetskopierat tidigare kan du vänta tills den schemalagda säkerhetskopieringen äger rum eller skapa en ny säkerhetskopiering manuellt genom att klicka på Säkerhetskopiera nu. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Vi rekommenderar att du inte säkerhetskopierar filerna på samma hårddisk som Windows är installerat på.

 • Förvara alltid de lagringsmedia som används vid säkerhetskopieringen (externa hårddiskar, DVD- eller CD-skivor) på en säker plats så att obehöriga inte får tillgång till dina filer. Vi rekommenderar ett brandsäkert utrymme på annan plats än där datorn finns. Du kanske även vill kryptera den säkerhetskopierade informationen.

Skapa en ny, fullständig säkerhetskopia

När du har skapat den första säkerhetskopian läggs ny eller ändrad information till i de senare säkerhetskopiorna i Windows Säkerhetskopiering. Om du sparar säkerhetskopiorna på en hårddisk eller en nätverksplats, skapas en ny, fullständig säkerhetskopia automatiskt vid behov. Om du sparar säkerhetskopiorna på CD- eller DVD-skivor och inte kan hitta en befintlig skiva eller om du vill skapa en ny säkerhetskopia av alla filer på datorn, kan du skapa en fullständig säkerhetskopia. Så här skapar du en fullständig säkerhetskopia:

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Skapa en ny, fullständig säkerhetskopia i den vänstra rutan.

  Obs!

  • Det här alternativet visas endast om säkerhetskopian sparas på CD- eller DVD-skivor.

Konfigurera en säkerhetskopiering efter att du har uppgraderat från en tidigare version av Windows

När du har uppgraderat Windows behöver du konfigurera Windows Säkerhetskopiering, även om du hade en schemalagd säkerhetskopiering i den tidigare versionen av Windows. Det beror på att säkerhetskopieringsprogrammet innehåller flera ändringar. I stället för att välja vilka filtyper som ska säkerhetskopieras kan du säkerhetskopiera datafiler som har sparats i bibliotek, på skrivbordet och i Windows-standardmappar, eller så kan du välja vissa bibliotek och mappar som ska säkerhetskopieras. Det går även att skapa en systemavbildning av datorn. Mer information finns i Hur väljer Windows vilka filer som ska säkerhetskopieras?

Så här konfigurerar du säkerhetskopieringen:

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Konfigurera säkerhetskopiering och följ sedan anvisningarna i guiden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.Behöver du mer hjälp?