Säkerhetskopiera startsidan eller startsideflikarna


Startsidan är den sida som visas när Internet Explorer öppnas eller när du klickar på knappen StartsidaBild på knappen Startsida. Den kan bestå av en enskild sida eller en uppsättning sidor. Genom att spara den aktuella uppsättningen startsideflikar som favoriter kan du behålla dem även om du installerar om Internet Explorer, tar bort startsidorna eller återställer standardinställningarna i Internet Explorer.

Spara startsidor som favoriter

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

  2. Klicka på knappen Favoriter och sedan på pilen bredvid knappen Lägg till i Favoriter. Klicka därefter på Lägg till öppna flikar i fältet Favoriter.

  3. Ange det namn du vill ge flikgruppen (t.ex. Säkerhetskopia av startsidor), välj i vilken mapp du vill spara säkerhetskopian och klicka sedan på Lägg till. Dina startsidor har nu sparats i Favoritcenter.

Obs!

  • Dessa steg gäller när du sparar flera startsidor. Om du bara har en startsida kan du dra ikonen i adressfältet till skrivbordet för att spara den (eller lägga till den som en favorit). Om du vill återställa en enskild startsida öppnar du webbsidan från skrivbordslänken och följer instruktionerna för att ändra startsida. Mer information finns i Byta startsida i Internet Explorer 8.

Så här återställer du startsideflikarna

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

  2. Klicka på knappen Favoriter. Peka på mappen med säkerhetskopian för startsidan och klicka sedan på pilen till höger om namnet på mappen Bild på knappen Öppna i flikgrupp.
  3. Klicka på pilen till höger om knappen StartsidaBild på knappen Startsida. Klicka på Lägg till eller ändra startsida och sedan på Använd den aktuella flikuppsättningen som din startsida. Klicka därefter på Ja.


Behöver du mer hjälp?