Säkerhetskopiera program, systeminställningar och filer


Du kan skapa en systemavbildning som innehåller en kopia av Windows och kopior av dina program, systeminställningar och filer. Säkerhetskopian av systemavbildningen lagras sedan på en annan plats än de ursprungliga programmen, inställningarna och filerna. Du kan använda den här avbildningen för att återställa datorns innehåll om hårddisken eller hela datorn skulle sluta att fungera.

Om du använder Windows Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera dina filer, kan du skapa en systemavbildning varje gång filerna säkerhetskopieras. Filerna kan sparas på en USB-flash-enhet, CD-skivor, DVD-skivor eller en hårddisk. Systemavbildningen måste sparas på en hårddisk. Som standard innehåller systemavbildningen endast de enheter som krävs för att köra Windows.

Om du vill ha med fler enheter i systemavbildningen kan du manuellt skapa en sådan. En systemavbildning som skapas manuellt kan sparas på en USB-flash-enhet, CD-skivor, DVD-skivor eller en hårddisk. Följ anvisningarna nedan för att skapa en systemavbildning manuellt. Mer information om systemavbildningar finns i Vad är en systemavbildning?

Obs!

  • Om du vill skapa en systemavbildning av en enhet, måste den vara formaterad för filsystemet NTFS. Om du sparar systemavbildningen på en hårddisk eller en USB-flash-enhet, måste den vara formaterad för filsystemet NTFS. Mer information om NTFS finns i Konvertera en hårddisk eller partition till NTFS-format.

Titta på det här videoklippet för att se hur du säkerhetskopierar program, systeminställningar och filer (0:45)

Så här säkerhetskopierar du program, systeminställningar och filer

  1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

  2. Klicka på Skapa en systemavbildning till vänster och följ sedan instruktionerna i guiden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Spara olika versioner av systemavbildningar

Om du sparar systemavbildningarna på en intern eller extern enhet, eller på CD- eller DVD-skivor, kan du spara flera versioner av systemavbildningar. På interna och externa hårddiskar tas äldre systemavbildningar bort när utrymmet på enheten tar slut. Du kan ta bort äldre systemavbildningar manuellt för att spara diskutrymme. Mer information finns i Vilka säkerhetskopieringsinställningar bör jag använda för att maximera diskutrymmet?

Om du sparar systemavbildningarna på en nätverksplats, kan du endast behålla den senaste systemavbildningen för varje dator. Systemavbildningar sparas med formatet enhet\WindowsImageBackup\datornamn\. Om du har en befintlig systemavbildning för en dator och skapar en ny för samma dator, skrivs den befintliga avbildningen över med den nya. Om du vill spara den befintliga systemavbildningen, kan du kopiera den till en annan plats innan du skapar en ny, genom följande steg:

  1. Navigera till platsen för systemavbildningen.

  2. Kopiera mappen WindowsImageBackup till en ny plats.