Säkerhetskopiera registret


Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen. Om du inte är inloggad som administratör kan du bara ändra inställningarna för ditt eget användarkonto.

Innan du gör ändringar i en registernyckel eller undernyckel, bör du exportera eller säkerhetskopiera nyckeln eller undernyckeln. Du kan spara säkerhetskopian på en plats du anger, t.ex. en mapp på din hårddisk eller en flyttbar lagringsenhet. Om du gör ändringar som du vill ångra, kan du importera säkerhetskopian.

  1. Öppna Registereditorn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv regedit i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Leta upp och klicka på den nyckel eller undernyckel som du vill säkerhetskopiera.

  3. Klicka på ExporteraArkiv-menyn.

  4. I rutan Spara i väljer du den plats där du vill spara säkerhetskopian och skriver sedan in ett namn på den säkerhetskopierade filen i rutan Filnamn.

  5. Klicka på Spara.

Avancerad information om ändringar i registret finns på Microsofts webbplats för IT-personal.

Kommentarer

  • Även om du kan säkerhetskopiera mer än den registernyckel eller undernyckel som du ändrar, innebär det att den säkerhetskopierade filen blir större.

  • Innan du ändrar i registret bör du skapa återställningspunkt med Systemåterställning. Återställningspunkten innehåller information om registret och du kan använda återställningspunkten för att ångra ändringar i systemet. Mer information hittar du om du gör en sökning i Hjälp och support efter "Systemåterställning".Behöver du mer hjälp?