Säkerhetskopiera och återställa: Vanliga frågor och svar


Här följer svar på några vanliga frågor om att säkerhetskopiera och återställa filer.

Visa alla

Vilka verktyg för säkerhetskopiering finns i Windows?

Windows innehåller följande verktyg för säkerhetskopiering:

Verktyg Beskrivning
Verktyg

Säkerhetskopiering

Beskrivning

Med Windows Säkerhetskopiering är det möjligt för alla som använder datorn att skapa säkerhetskopior av datafiler. Du kan låta Windows välja vad som ska säkerhetskopieras eller själv välja enskilda mappar, bibliotek och enheter som du vill säkerhetskopiera. Som standard skapas säkerhetskopior efter ett regelbundet schema. Du kan ändra schemat och du kan när som helst skapa säkerhetskopior manuellt. När du har installerat Windows Säkerhetskopiering, håller Windows reda på nya och ändrade filer och mappar, och lägger till dem i säkerhetskopian. Information om hur du konfigurerar filsäkerhetskopiering finns i Säkerhetskopiera filer.

Verktyg

Säkerhetskopiering av systemavbildning

Beskrivning

Med Windows Säkerhetskopiering kan du skapa en systemavbildning, vilket är en exakt avbildning av en enhet. En systemavbildning innehåller Windows samt systeminställningar, program och filer. Du kan använda den här systemavbildningen för att återställa datorns innehåll om hårddisken eller hela datorn skulle sluta att fungera. När du återställer datorn från en systemavbildning resulterar det i en fullständig återställning. Du kan inte välja att återställa enskilda objekt. Alla aktuella program, systeminställningar och filer ersätts. Även om den här typen av säkerhetskopia också omfattar dina personliga filer rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina filer regelbundet med Windows Säkerhetskopiering, så att du kan återställa enskilda filer och mappar vid behov. När du ställer in schemalagd säkerhetskopiering kan du välja om en systemavbildning ska ingå. Systemavbildningen innehåller endast de enheter som krävs för att köra Windows. Du kan skapa en systemavbildning manuellt om du vill att ytterligare dataenheter ska ingå.

Verktyg

Tidigare versioner

Beskrivning

Tidigare versioner är kopior av filer och mappar som automatiskt sparas i Windows som en del av systemskyddet. Du kan använda tidigare versioner för att återställa filer eller mappar som du råkat ändra eller ta bort av misstag, eller filer som har skadats. Beroende på vilken typ av fil eller mapp det gäller kan du välja att öppna, spara på annan plats eller återställa en tidigare version. Tidigare versioner kan vara till hjälp men bör inte ses som en säkerhetskopia, eftersom filerna ersätts av nya versioner och inte finns tillgängliga om enheten skulle sluta fungera. Mer information finns i Tidigare versioner av filer: vanliga frågor.

Verktyg

Systemåterställning

Beskrivning

Med hjälp av Systemåterställning kan du återställa datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt. Det är ett sätt att ångra de systemändringar som gjorts på datorn utan att de privata filerna påverkas, till exempel e-post, dokument eller foton. Med Systemåterställning används en funktion som kallas systemskydd för att regelbundet skapa och spara återställningspunkter för datorn. Återställningspunkterna innehåller information om registerinställningar och annan systeminformation som används i Windows. Du kan även skapa återställningspunkter manuellt. Mer information om Systemåterställning finns i Vad är Systemåterställning?

Hur mycket lagringsutrymme behöver jag för att säkerhetskopiera filer?

Det beror på storleken på de filer du säkerhetskopierar. Vi rekommenderar att du sparar säkerhetskopian på en extern hårddisk som har plats för minst 200 GB. Windows Säkerhetskopiering håller reda på vilka filer som har lagts till eller ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen, och uppdaterar sedan den befintliga säkerhetskopian. På så vis sparas diskutrymme. Du kan hantera diskutrymmet som används för säkerhetskopiorna genom att göra följande:

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Hantera utrymme. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Obs!

  • Om du inte har konfigurerat säkerhetskopiering visas inte Hantera utrymme.

 3. Du tar bort gamla säkerhetskopior genom att klicka på Visa säkerhetskopior under Säkerhetskopierade datafiler.

  Sedan kan du välja säkerhetskopiorna som du vill ta bort och frigöra mer diskutrymme. Övriga säkerhetskopior påverkas inte när du tar bort en post i listan. Om du inte tror att du kommer att behöva en säkerhetskopierad filversion från en specifik period, kan du ta bort säkerhetskopian. Vi rekommenderar att du alltid sparar den senaste säkerhetskopian.

 4. Om du vill ändra mängden utrymme som används för säkerhetskopior av systemavbildningar, klickar du på Ändra inställningar under Systemavbildning.

  Du kan sedan välja om äldre säkerhetskopior av systemavbildningar, eller endast de senaste, ska sparas i Windows.

Hur visar jag innehållet i säkerhetskopian?

Du kan visa innehållet i säkerhetskopian genom att öppna guiden Återställa filer.

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill visa dina filer klickar du på Återställ mina filer.

  • Om du vill visa alla användares filer klickar du på Återställ alla användares filer. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill bläddra i innehållet på säkerhetskopian klickar du på Bläddra efter filer eller Bläddra efter mappar.

   När du bläddrar efter mappar visas inte de enskilda filerna i en mapp. Om du vill visa enskilda filer använder du alternativet Bläddra efter filer.

  • Om du vill söka efter innehåll i säkerhetskopian klickar du på Sök, anger hela eller en del av filnamnet och klickar sedan på Sök.

Hur återställer jag filer?

Du återställer filer genom att använda guiden Återställa filer. Du kan återställa enskilda filer, flera filer eller alla filer i en säkerhetskopia. Du kan även välja att endast återställa dina egna filer eller alla användares filer på datorn. Information om hur du återställer filer finns i Återställa filer från en säkerhetskopia.

Kan jag återställa filer som jag har tagit bort av misstag?

Ja. Du kan återställa filer på två sätt:

 • Om du har en säkerhetskopia som innehåller filen kan du återställa filen från den. Mer information finns i Återställa filer från en säkerhetskopia.

 • Om du inte har någon säkerhetskopia som innehåller filen, kan du ha möjlighet att återställa en tidigare version av filen. Kopior av filer som ändras sparas automatiskt i Windows (inklusive filer som tas bort) med återställningspunkter. De här filerna kallas tidigare versioner. Information om hur du använder tidigare versioner för att återställa en fil finns i Återställa förlorade eller borttagna filer.

Hur får jag tillbaka filerna om min dator slutar att fungera?

Det beror på vilken typ av säkerhetskopieringar du har skapat och vilka filer du vill återställa.

 • Om du har en säkerhetskopia av en systemavbildning kan du återställa Windows, program och filer. Anvisningar om hur du återställer datorn med hjälp av en säkerhetskopierad systemavbildning finns i Återställa datorn från en säkerhetskopia av systemet.

 • Om du har en säkerhetskopia av filer kan du återställa filerna på en annan dator, eller reparera datorn och sedan återställa filerna på den. Anvisningar om hur du återställer filer finns i Återställa filer från en säkerhetskopia.

Artikel-ID: MSW700055Behöver du mer hjälp?