Batterimätare: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om batteriikonen och batterimätaren. Om du har problem med batteriet kan du gå till Lösningar på vanliga batteriproblem.

Visa alla

Varför visas ingen batteriikon i meddelandefältet?

Ikonen kan vara dold. Så här visar du batteriikonen:

 1. Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på Anpassa under Meddelandefältet.

 3. Klicka på Aktivera och inaktivera systemikoner i Ikoner i meddelandefältet.

 4. Klicka på i listrutan bredvid Energi under Egenskaper på sidan Aktivera och inaktivera systemikoner och klicka sedan på OK.

  Bild av systemikonsidan
  Sidan Systemikoner

Om du inte kan ändra energiinställningen kan det bero på att det inte finns något installerat batteri i datorn, eller så kan inställningen hanteras av systemadministratören. Mer information finns i Varför kan jag inte ändra en systeminställning i Windows?

Obs!

 • Om du använder en stationär dator utan en avbrottsfri strömkälla (UPS) eller en avbrottsfri strömkälla som är ansluten till datorn via en seriell kabel, visas inte batteriikonen.

 • Om du ansluter en avbrottsfri elkälla via en USB (universal serial bus)-anslutning, och du inte ser en batteriikon i meddelandefältet, kontrollerar du att USB-kabeln från den avbrottsfria elkällan är ansluten till en USB-port på datorn. Om du inte ser batteriikonen trots att USB-kabeln är ansluten till USB-porten, läser du i dokumentationen som följde med den avbrottsfria elkällan eller uppdaterar drivrutinen för den avbrottsfria elkällan. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner: rekommenderade länkar.

Varför ändras batteriikonen hela tiden?

Batteriikonens utseende ändras beroende på om datorn är nätansluten eller körs på batteriström. Den visar om batteriet laddar eller om det är fulladdat. Batteriikonen visar också återstående laddning i steg om tio procent, och ändrar utseende om batteriets laddning når låg eller kritisk nivå. Batteriikonens utseende ändras också om inget batteri identifieras.

Följande tabell förklarar innebörden av de olika batteriikonerna.

Batteristatus Ikon Förklaring
Batteristatus

Datorn är nätansluten.

Ikon
Bild av batteriikonen under laddning
Förklaring

Batteriikonen blinkar kort när du ansluter datorn till elnätet. När du laddar batteriet fylls batteriikonen i steg om tio procent, med början från tio procent. Om inte batteriikonen fylls kan det bero på att batteriet inte meddelar att det laddas. Om batterinivån är låg trots att datorn har varit nätansluten under lång tid, kan det bero på ett problem med maskinvaran i datorn. Om batteriet är gammalt kan det vara fulladdat trots att batteriikonen visar att laddningen är mindre än 100 procent.

Batteristatus

Batteriet är fulladdat.

Ikon
Ikon för ett laddat batteri med en universalkontakt bredvid
Förklaring

Datorn är nätansluten och batteriet är fulladdat.

Batteristatus

Datorn körs på batteriström och batteriet laddas ur.

Ikon
Bild av batteriikon med minskande laddning
Förklaring

När datorn körs på batteriström visar ikonen den återstående laddningen i steg om tio procent, tills laddningen når låg batterinivå.

Batteristatus

Batteriets laddning är låg.

Ikon
Bild av batteriikonen när batterinivån är låg
Förklaring

Batteriets laddning har nått låg batterinivå.

Obs!  Om du anger att nivån för låg batterinivå ska var högre än 25 procent, visas inget varningsmeddelande om låg batterinivå. Information om hur du ändrar nivån för låg batterinivå finns i Hur ändrar jag meddelandet om låg batterinivå?.

Batteristatus

Batteriets laddning är kritiskt låg.

Ikon
Bild av en batteriikon när laddningen når en kritisk batterinivå
Förklaring

Batteriets laddning har nått kritisk batterinivå. Som standard visas ett meddelande om kritisk batterinivå över batteriikonen, och datorn försätts i viloläge när batterikapaciteten når den kritiska batterinivån.

Information om hur du ändrar nivån för kritisk batterinivå finns i Hur ändrar jag meddelandet om låg batterinivå?.

Batteristatus

Batteriets status är okänd.

Ikon
Bild av en batteriikon när det inte går att fastställa den kvarvarande laddningen
Förklaring

Det går inte att fastställa den återstående batterikapaciteten.

Batteristatus

Windows kan inte identifiera något batteri i batterifacket eller så fungerar inte batteriet korrekt.

Ikon
Bild av ett batteri som inte går att identifiera eller ikonen för ett dåligt fungerande batteri
Förklaring

Datorn är nätansluten och antingen kan inget batteri identifieras, eller också fungerar inte batteriet korrekt. Batteriet är inte korrekt installerat i batterifacket, eller också är det problem med batteriet eller någon annan maskinvara i datorn. Läs igenom informationen som följde med batteriet eller besök tillverkarens webbplats om du vill veta mer.

Varför ändras den återstående tiden i batterimätaren drastiskt ibland?

Datorns energiförbrukning varierar konstant, beroende på vad du gör och hur lång tid aktiviteten pågår. Det tar t.ex. längre tid att titta på en DVD-film än att läsa eller skriva ett e-postmeddelande. Av dessa skäl kan batterimätarens rapportering av laddning och beräknad återstående tid vara fördröjd. Mer information finns i Hur exakt är batterimätaren?

Hur döljer jag batteriikonen i meddelandefältet?

 1. Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på Anpassa under Meddelandefältet.

 3. Klicka på Aktivera och inaktivera systemikoner i Ikoner i meddelandefältet.

 4. Klicka på pilen bredvid Energi och klicka på Av på sidan Aktivera och inaktivera systemikoner. Klicka sedan på OK.

Hur väljer jag vilka energischeman som visas i batterimätaren?

Batterimätaren kan visa två energischeman.

Bild av en batterimätare som visar energisparlägen
Batterimätare som visar energischeman

Välja vilka energischeman som visas i batterimätaren

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Ytterligare scheman på sidan Markera ett energischema och välj sedan ett schema. De scheman som du själv skapar, och scheman skapade av datortillverkaren, visas under Ytterligare scheman.

  • Skapa ett nytt energischema. Mer information finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

  Som standard används det energischema du väljer eller skapar, och det visas sedan i batterimätaren. Om du vill aktivera ett annat schema väljer du det från listan.

Varför kan jag inte välja ett energischema i batterimätaren?

Du kanske inte har de användarrättigheter som krävs för att kunna välja ett annat energischema. Om datorn finns i ett nätverk i en organisation, som en skola eller ett företag, kan organisationens systemadministratör ha bestämt det aktiva energischemat i stället för att låta dig välja ett.Behöver du mer hjälp?