Vad du bör veta innan du anger behörigheter för en fil eller en mapp


Här följer svar på några vanliga frågor om att ange behörigheter för en fil eller en mapp.

Visa alla

Måste jag ange behörigheter för att hindra andra personer från att komma åt mina filer?

Nej. Ditt användarkonto förhindrar att användare med ett standardkonto på datorn ser dina filer. Men det hindrar inte personer med ett administratörskonto från att se dina filer. Om det finns flera administratörskonton på datorn kan du skydda dina filer genom att använda krypterande filsystem. Mer information finns i Vad är Krypterande filsystem (EFS)? Om du skapar ett användarkonto för en annan användare på datorn bör du skapa ett standardkonto, inte ett administratörskonto.

Är det några risker förknippade med att ange behörigheter för en fil eller en mapp

Ja. Windows anger automatiskt behörigheter till filer och mappar baserat på dina användarkontoinställningar och, om det är aktuellt, säkerhetsgruppen ditt användarkonto tillhör. Om du anger behörigheter manuellt kan de komma i konflikt med befintliga behörigheter vilket kan leda till oönskade resultat. Det är bara avancerade användare som kan begära behörigheter manuellt. Om någon försöker få åtkomst till en delad fil eller mapp och de får felmeddelanden om att åtkomsten är nekad kan en avancerad användare försöka ändra behörighet för filen eller mappen manuellt.

Måste jag ange behörigheter för att dela mina filer med andra användare av datorn?

Nej. Det bästa sättet att dela filer är att dela från en enskild mapp, flytta filer till mappen Gemensamma filer eller använda guiden Dela. Beroende på vem du delar filen eller mappen med kan du eventuellt ange behörigheter till några av filerna. Mer information om delning av filer finns i Dela filer med någon.

Följande tabell anger de behörighetsnivåer som normalt är tillgängliga för filer och mappar.

Behörighetsnivå Beskrivning
Behörighetsnivå

Fullständig behörighet

Beskrivning

Användarna kan visa innehållet i en fil eller mapp, ändra befintliga filer och mappar, skapa nya filer och mappar samt köra program i mappen.

Behörighetsnivå

Ändra

Beskrivning

Användarna kan ändra befintliga filer och mappar, men inte skapa nya.

Behörighetsnivå

Läsa och köra

Beskrivning

Användarna kan visa innehållet i befintliga filer och mappar samt köra program i mappen.

Behörighetsnivå

Läsa

Beskrivning

Användarna kan visa innehållet i en mapp samt öppna filer och mappar.

Behörighetsnivå

Skriva

Beskrivning

Användarna kan skapa nya filer och göra ändringar i befintliga filer och mappar.

Så här tillämpar du behörigheter på en fil eller mapp

Om du vill ange behörighet för en fil eller mapp manuellt följer du stegen nedan. Det är bara avancerade användare som får ange behörighet manuellt eftersom du kan få oönskade resultat.

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Redigera.

  3. Gör något av följande:

    • Om du vill ange behörigheter för en användare som inte ingår i Grupp- eller användarnamn, klickar du på Lägg till, anger namnet på användaren eller gruppen, klickar på OK, markerar behörigheterna och klickar sedan på OK.

    • Om du vill ändra behörigheter för eller ta bort behörigheter från en befintlig grupp eller användare klickar du på gruppens eller användarens namn, markerar behörigheterna och klickar sedan på OK.Behöver du mer hjälp?