BIOS: Vanliga frågor och svar


Här finns svar på några vanliga frågor om BIOS (Basic Input/Output System).

Visa alla

Vad är BIOS?

BIOS är ett inbyggt program i en persondator. Med det startas operativsystemet när du startar datorn. Det kallas också inbyggd programvara. BIOS är en del av datorns maskinvara och är åtskild från Windows.

Behöver jag göra något med BIOS?

Nej, BIOS behöver inte hanteras, och du behöver inte ändra några inställningar. Avancerade användare kan välja att ändra vissa inställningar, t.ex. i vilken ordning sökning efter enheter ska ske när datorn startas.

Vilken typ av BIOS finns i datorn?

Du kan visa allmän information om datorns BIOS i Systeminformation.

  1. Öppna Systeminformation genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Systeminformation och i listan över resultat klickar du sedan på Systeminformation.

  2. Klicka på Systemöversikt i det vänstra fönstret och sedan under BIOS-version och -datum i det högra fönstret för att visa BIOS-tillverkare samt versionsnummer och utgivningsdatum för BIOS. För särskild information om det BIOS som används i datorn kan du läsa informationen som följde med datorn eller gå till datortillverkarens webbplats.

Hur hänger CMOS och ACPI ihop med BIOS?

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) är en krets i datorn som används för att spara BIOS-inställningarna. Det har fått till följd att termerna CMOS och BIOS ibland används som synonymer. Mer information finns i Vad är CMOS?

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) är en branschstandard som definierar energisparfunktioner och annan konfigurationsinformation för datorer. Vissa tidigare versioner av BIOS stöder inte ACPI, vilket kan innebära att datorn inte kan byta till avancerade energisparlägen som strömsparläge eller viloläge. Om du vill veta mer kan du läsa informationen som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Hur får jag åtkomst till datorns BIOS?

Det varierar beroende på BIOS-tillverkare. Vanligtvis måste du trycka på en tangent (t.ex. F2, F12, Delete eller Esc) eller trycka en tangentkombination direkt när du har startat datorn, innan Windows startas. Om du vill veta mer kan du läsa informationen som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Hur kan jag uppdatera BIOS?

Det varierar beroende på BIOS-tillverkare. Om du tror att du behöver uppdatera BIOS, kan du läsa informationen som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Varning

  • Var försiktig när du ändrar BIOS-inställningar. BIOS-gränssnittet är utformat för avancerade användare och det går att ändra en inställning som kan medföra att det inte går att starta datorn korrekt.

  • Du bör bara uppdatera BIOS om det behövs (t.ex. för att lösa ett kompatibilitetsproblem). Det kan vara komplicerat och om ett fel uppstår kan det hända att datorn slutar fungera. Kontrollera att du följer tillverkarens anvisningar.Behöver du mer hjälp?