Bränna en CD eller DVD i Windows Media Center


Det finns många olika sätt att bränna CD-skivor och DVD-skivor på i Windows Media Center. Om du vet vad du ska använda skivan till är det lättare att välja rätt metod.

Du måste ha en CD-brännare ansluten till eller installerad på datorn för att kunna bränna en CD. Den typ av inspelningsbar CD som du bör använda beror på de typer som CD-brännaren stöder och typen av skiva du föredrar. Du kan till exempel använda en tom CD R- eller CD RW-skiva när du ska bränna CD-skivor, men det är inte alla CD-spelare som kan spela upp CD RW-skivor.

Vissa digitala mediefiler kan vara skyddade. I så fall går det kanske inte att bränna dem på en CD eller DVD beroende på de användningsrättigheter som hör till filen.

Visa alla

Det här behöver du

Du behöver följande för att komma igång:

 • En CD- eller DVD-brännare (kallas även CD- eller DVD-inspelningsenhet).

  Nästan alla nyare datorer har en CD-brännare som du kan använda för att bränna ljud- och data-CD-skivor. Vissa datorer har en kombinerad CD-/DVD-brännare så att du kan bränna ljud-CD, data-CD och data-DVD.

  Om du inte vet vilken typ av brännare du har bör du läsa informationen som medföljde datorn.

 • En tom CD eller DVD.

  Vilken typ av tom skiva du behöver beror på vilken typ av brännare du har och vilken slags skiva du försöker skapa.

  För ljud-CD: Det är bra att använda CD-R-formatet eftersom det är ganska billigt och kompatibelt med flest uppspelningsenheter.

  För data-CD: CD-R är tillräckligt för de flesta. Om du skulle vilja kunna radera skivan senare och lägga till nya filer ska du välja CD-RW. Tänk bara på att CD-RW-skivor ofta är dyrare än CD-R-skivor, och det är inte alla CD-spelare som klarar CD-RW-skivor.

  För data-DVD: Välj DVD-R eller DVD+R om du bara behöver lägga till filer på skivan en gång. Välj DVD-RW eller DVD+RW om du vill kunna radera skivan senare och lägga till nya filer. Observera att en del DVD-brännare stöder alla typer av skivor medan andra bara stöder vissa. Mer information finns i den information som medföljde datorn.

Bränna ett inspelat TV-program eller en annan videofil på en video-DVD

Du kan bränna inspelade TV-program eller andra videofiler på DVD-skivor som du kan spela upp på en vanlig DVD-spelare.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Sätt i en tom, skrivbar DVD i DVD-brännaren.

 4. Klicka på meddelandet Bränn en CD- eller DVD-skiva som visas.

  Om meddelandet inte visas bläddrar du till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center och klickar på Bränn CD- eller DVD-skiva.

 5. Klicka på Video-DVD och sedan på Nästa på sidan Välj skivformat.

 6. Skriv ett namn på DVD:n och och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Inspelade program eller Videobibliotek på sidan Välj media och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera de objekt som du vill bränna (en markering visas på eller intill den valda objekten), och klicka sedan på Nästa.

 9. Om du vill lägga fler TV-program eller videofiler på skivan, klickar du på Lägg till fler på sidan Granska & redigera lista.

 10. Upprepa steg 5–7 tills du har lagt till alla de inspelade TV-program och videofiler som du vill bränna.

 11. Klicka på Bränn DVD på sidan Granska & redigera lista.

 12. Klicka på Ja i meddelandet Initierar kopiering.

 13. När skivan har bränts klickar du på Klar i meddelandet Slutför bränning av skiva.

Obs!

 • Det kan ta lite tid att bränna ett TV-program på en DVD, beroende på tre faktorer: längden på de videofiler som lagts till, datorns systemresurser och hastigheten på DVD-brännaren.

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Om en TV-mottagare inte medföljde datorn kanske du kan lägga till en. Information om hur du skaffar en TV-mottagare finns i Vad bör jag veta innan jag lägger till TV-mottagare som ska användas med Windows Media Center?

Skapa ett DVD-bildspel med musik

Du kan skapa ett DVD-bildspel och bränna det på en inspelningsbar DVD. DVD-bildspelet innehåller bilder med övergångar mellan bilderna och musik i bakgrunden. DVD-skivorna kan sedan spelas upp i en DVD-spelare eller på en annan dator.

När du spelar upp bildspelet från den brända DVD:n, visas bilderna i sjusekundersintervall i den ordning du har lagt dem på DVD:n. Bakgrundmusiken spelas också upp i den ordning den har lagts till. Du kan även skapa ett bildspel utan musik genom att inte lägga till musikfiler.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Sätt i en tom, skrivbar DVD i DVD-brännaren.

 4. Klicka på meddelandet Bränn en CD- eller DVD-skiva som visas.

  Om meddelandet inte visas bläddrar du till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center och klickar på Bränn CD- eller DVD-skiva.

 5. På sidan Välj skivformat klickar du på DVD-bildspel och sedan på Nästa.

 6. Skriv ett namn på bildspelet och och klicka sedan på Nästa.

 7. På sidan Välj media klickar du på Musikbibliotek och sedan på Nästa.

 8. Markera de ljudfiler som du vill ska ingå i bildspelet på sidan Välj musik och klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Lägg till fler på sidan Granska & redigera lista.

 10. På sidan Välj media klickar du på Musikbibliotek och sedan på Nästa.

 11. På sidan Välj bilder klickar du på den mapp som innehåller bilderna du vill inkludera i bildspelet. Sedan klickar du på varje bild du vill ha med och klickar därefter på Nästa.

 12. När du har lagt alla de bilder och musikspår du vill bränna på skivan, klickar du på Bränn DVD på sidan Granska & redigera lista.

 13. Klicka på Ja i meddelandet Initierar kopiering.

 14. När skivan har bränts klickar du på Klar i meddelandet Slutför bränning av skiva.

Obs!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.Behöver du mer hjälp?