Du kan använda Kalkylatorn för en rad uppgifter, från enkel matematik till avancerad statistik. Här är svar på några vanliga frågor om Kalkylatorn på skrivbordet.

Mer information om appen Kalkylatorn för Windows finns i Appen Kalkylatorn för Windows: Vanliga frågor och svar.

Fönstret Kalkylatorn
Fönstret Kalkylatorn
Visa alla

Vilka olika lägen finns i Kalkylatorn?

Kalkylatorn har fyra lägen: Standard, Avancerad, Programmerare och Statistik.

 1. Öppna Kalkylatorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva calc.exe i sökrutan och trycka eller klicka på Kalkylatorn.

 2. Tryck eller klicka på Visa och välj önskat läge.

Obs!

 • När du växlar läge tas den aktuella beräkningen bort. Beräkningshistorik och tal som lagrats i minnet sparas.

Läget Avancerad

I det här läget kan du utföra lite mer komplexa beräkningar än i standardläge.

 • Om du vill använda inverteringsfunktioner trycker eller klickar du på Inv.

 • I avancerat läge sker beräkningen med 32 signifikanta siffrors noggrannhet.

Obs!

 • Om du kombinerar flera operatorer (+,-,*,/) används standardprioriteringsordningen för operatorer. Det betyder att beräkningarna utförs i följande ordning:

  1. Hakparenteser (eller parenteser)

  2. Exponenter och rötter

  3. Multiplikation och division

  4. Addition och subtraktion

Läget Programmerare

I det här läget är Kalkylatorn noggrann upp till 64 bitar, beroende på storleken på det ord som du har valt.

 • Kalkylatorn följer standardprioriteringsordningen för operatorer.

 • Läget Programmerare är ett heltalsläge – decimaldelen av talen används inte.

Läget Statistik

I det här läget anger du de data som du vill beräkna statistik för och utför sedan beräkningarna.

 1. Mata in den första uppsättningen data och tryck eller klicka sedan på Lägg till och lägg till den andra datauppsättningen.

 2. Tryck eller klicka på knappen för den statistiska beräkning som du vill utföra.

Vad är beräkningshistorik?

En session börjar när du öppnar Kalkylatorn och slutar när du stänger den. Beräkningshistoriken sparar alla beräkningarna som görs i en session. Du kan ändra värdena i historiken och beräkna nya resultat. Du kan visa beräkningshistoriken för både standardläge och avancerat läge.

 1. Öppna Kalkylatorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva calc.exe i sökrutan och trycka eller klicka på Kalkylatorn.

 2. Tryck eller klicka på Visa och sedan på Historik.

 3. Svep tvärs över eller dubbelklicka på den beräkning som du vill ändra.

 4. Skriv de nya värden som du vill beräkna och tryck sedan på Retur.

Obs!

 • Beräkningshistoriken lagras separat för standardläget och det avancerade läget. Historiken för det läge som du använder visas.

Hur konverterar jag värden från en måttenhet till en annan?

 1. Öppna Kalkylatorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva calc.exe i sökrutan och trycka eller klicka på Kalkylatorn.

 2. Tryck eller klicka på Visa och sedan på Enhetskonvertering.

 3. Under Välj en enhetstyp som du vill konvertera trycker eller klickar du på den typ av enhet som du vill konvertera, det värde som du vill konvertera från och det värde som du vill konvertera till.

 4. Ange det värde som du vill konvertera i rutan Från.

Kan jag beräkna datum?

Ja, du kan beräkna skillnaden mellan två datum eller addera eller subtrahera dagar från ett visst datum i Kalkylatorn.

 1. Öppna Kalkylatorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva calc.exe i sökrutan och trycka eller klicka på Kalkylatorn.

 2. Tryck eller klicka på Visa och sedan på Datumberäkning.

 3. Välj den typ av beräkning som du vill utföra under Välj den datumberäkning som du vill använda.

 4. Välj värden och tryck eller klicka på Beräkna.

Hur beräknar jag bränsleekonomi eller betalningar för ett leasingavtal eller ett hypotekslån?

 1. Öppna Kalkylatorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva calc.exe i sökrutan och trycka eller klicka på Kalkylatorn.

 2. Tryck eller klicka på Visa, tryck eller peka på Kalkylblad och tryck eller klicka på det objekt som du vill beräkna.

 3. Under Markera det värde som du vill beräkna väljer du det värde som du vill beräkna, anger värdena i textrutorna och trycker eller klickar på Beräkna.