Problem med anslutning till Internet orsakas vanligtvis av frånkopplade kablar eller av routrar och modem som inte fungerar korrekt. Börja med att köra felsökaren för nätverk för att se om detta kan hjälpa dig analysera och åtgärda problemet.

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Om det inte hjälpte att köra felsökaren för nätverk följer du stegen nedan:

 1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Kontrollera till exempel att bredbandsmodemet är anslutet till ett telefonjack eller en kabelanslutning, antingen direkt eller via en router.

 2. Koppla loss strömkabeln från modemet och routern.

 3. När alla lampor på enheten har slocknat väntar du i minst tio sekunder och kopplar sedan in modemet och routern igen.

  En del modem får reservström från ett batteri, så att lamporna inte slocknar. För den typen av modem trycker du på och släpper snabbt upp återställningsknappen. Om du inte ser någon återställningsknapp tar du bort batteriet i stället.

 4. Om du ställer in en ny dator för första gången kontrollerar du att routern är helt kompatibel med Windows. På grund av de nya nätverksfunktionerna i Windows är en del routrar inte helt kompatibla och kan orsaka problem. En lista över routrar som är kompatibla med Windows 8.1 och Windows RT 8.1 finns i Windows Compatibility Center.

 5. Se till att din router och nätverkskortet i din dator fungerar tillsammans. Om det ska fungera måste nätverkskortet i din dator använda en trådlös standard som är samma eller äldre än routerns trådlösa standard. Om nätverkskortet i din dator till exempel använder den trådlösa standarden 802.11n (som också kallas Wireless-N) men din router använder 802.11g (som också kallas Wireless-G), kan du inte ansluta eftersom Wireless-G är en äldre version av standarden som inte känner igen Wireless-N.

  Om din router däremot använder Wireless-N och nätverkskortet i din dator använder Wireless-G, ska du kunna ansluta då Wireless-N fungerar med några av eller alla de tidigare standarderna (802.11a, 802.11b och 802.11g).

Om du inte löser problemet med de här stegen försöker du med dem i de följande avsnitten, eller läser Varför kan jag inte ansluta till ett nätverk?

Visa alla

Det går inte att ansluta till Internet via en bredbandsanslutning (DSL, kabel eller fiberoptik)

 • Kontrollera att nätverkskabeln (Ethernet) är ansluten på rätt sätt till Ethernet-porten på modemet och datorn. Nätverkskablar ser likadana ut i båda ändar:

  En nätverkskabel (Ethernet)
  En nätverkskabel (Ethernet)
 • Kontrollera att du inte använder ett DSL-filter mellan telefonjacket och modemet.

 • Kontrollera lysdioderna på modemet. De kan ibland ange var problemet finns – om det beror på Ethernet-, DSL-, kabel- eller fiberoptikanslutningen eller strömmen till modemet.

 • Återställ din IP-adress. Gör så här:

  1. Öppna Kommandotolken genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Kommandotolken i sökrutan och trycka eller klicka på Kommandotolken.

  2. Skriv ipconfig /release på kommandoraden och tryck sedan på Retur. Då frigörs din aktuella IP-adress.

  3. Skriv ipconfig /renew på kommandoraden och tryck på Retur för att begära en ny IP-adress.

   DHCP-konfigurationen för alla nätverkskort kommer att förnyas. Om du vill förnya IP-adressen för ett visst nätverkskort anger du det nätverkskortsnamn som visas när du anger ipconfig i kommandotolken.

 • Be Internetleverantören kontrollera att servrarna fungerar, och att du har ett användarkonto samt åtkomst till Internettjänsten.

 • Om du nyligen har bytt ut routern eller modemet, och Internetleverantören använder MAC-adressfiltrering, måste Internetleverantören lägga till din nya enhet i listan över enheter som kan ansluta till nätverket. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du Internetleverantören och ber om hjälp.

Anslutningen anges som "Begränsad"

Det innebär att datorn har lyckats ansluta till routern, men datorn tilldelades inte en giltig IP-adress så att du kan komma ut på Internet. Det kan också innebära att en giltig IP-adress har tilldelats men att datorn inte har någon Internetanslutning. Om du är ansluten till ett hemmanätverk försöker du med att starta om routern. Om du är ansluten till ett domännätverk eller offentligt nätverk, kontaktar du det nätverkets tekniska support.

Obs!

 • Datorer som kör Windows RT 8.1 eller Windows 8.1 kan inte ansluta till en domän. Du kan bara ansluta till en domän om datorn kör Windows 8.1 Pro eller Windows 8.1 Enterprise.

Det går inte att ansluta till Internet via en fjärranslutning, eller så bryts anslutningen hela tiden

 • Kontrollera att du ringer rätt telefonnummer, inklusive åtkomstnummer (till exempel 0) och att numret inte är upptaget.

 • Kontrollera att telefonjacket fungerar. Det enklaste sättet att kontrollera telefonjacket är att koppla in en fungerande telefon och lyssna efter en kopplingston.

 • Kontrollera att telefonsladden sitter i kontakten "Line" på modemet, och inte i kontakten "Telephone".

 • Kontrollera att telefonsladden inte är skadad genom att koppla in en fungerande telefon i kontakten "Telephone" på modemet. Om du hör en kopplingston betyder det att telefonsladden fungerar.

 • Om du använder tjänsten "Samtal väntar" kan du försöka inaktivera den tjänsten och sedan testa anslutningen igen.

 • Din Internetleverantör kan ha stängt anslutningen om du inte har använt anslutningen på ett tag. Försök ansluta igen.

 • Om någon har lyft luren när du har varit ansluten, kan anslutningen ha brutits. Försök ansluta igen.

 • De flesta modem fungerar bara med analoga telefonlinjer. Kontrollera att du har en analog telefonlinje installerad. Om du har digitala linjer installerade bör du kontrollera att datorn har ett digitalt modem.

 • Se till att modemet fungerar som det ska. Mer information finns i dokumentationen till modemet eller på tillverkarens webbplats.

 • Kontakta teleoperatören och kontrollera kvaliteten på linjen.

 • Om datorn har två nätverksanslutningar måste nätverksprogramvaran välja vilken anslutning som ska användas för nätverkstrafik. Nätverksprogramvaran väljer den anslutning som har bäst prestanda. Om anslutning A har tillgång till Internet men är långsam och anslutning B inte har tillgång till Internet men har bättre prestanda i det lokala nätverket, kommer nätverksprogramvaran att dirigera trafiken över anslutning B. Det betyder att du inte kan besöka några webbplatser, vilket innebär att Windows rapporterar att du bara har en lokal anslutning (ingen tillgång till Internet). Detta är tekniskt korrekt, men inte vad du vill ha. Du kan tvinga datorn att använda anslutning A (anslutningen till Internet) genom att koppla från anslutning B och försöka igen.Behöver du mer hjälp?