Många olika saker är inblandade när du ansluter till ett nätverk: kablar, nätverkskort, drivrutiner och routrar. Det kan därför vara problematiskt att felsöka problem med nätverksanslutningen. I den här artikeln får du hjälp med att identifiera och åtgärda problem med kabelanslutna (Ethernet) och trådlösa (Wi‑Fi) nätverksanslutningar. Några vanliga problem:

 • En omkopplare på det trådlösa nätverkskortet är avstängd

 • Flygplansläget är aktiverat

 • Frånkopplade eller felaktigt anslutna kablar

 • Felaktiga WEP-, WPA- eller WPA2-säkerhetsnycklar eller -lösenord

 • Olika trådlösa standarder

 • Uppdateringar saknas

 • Felaktiga inställningar för nätverksanslutning

 • Skadade eller inkompatibla drivrutiner

 • Maskinvaru- eller programvaruproblem

Följ stegen i de här numrerade avsnitten om du vill lösa problemet, och försök sedan ansluta efter vart och ett. Om problemet kvarstår går du vidare till nästa avsnitt.

Använd en automatisk felsökare

Med en automatisk felsökare kan du automatiskt hitta och åtgärda en del vanliga nätverksproblem. Börja med att köra felsökaren för nätverk, och testa sedan nätverket eller Internetanslutningen för att se om problemet har åtgärdats. Om det inte löser problemet kan du försöka med de andra automatiska felsökarna.

Visa alla

Så här öppnar du felsökaren för nätverk

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Så här öppnar du felsökaren för Internetanslutningar

 • Öppna felsökaren för Internetanslutning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva felsökning i sökrutan och trycka eller klicka på Felsökning. Tryck eller klicka på Nätverk och Internet och sedan på Internetanslutningar.

Så här öppnar du felsökaren för nätverkskort

 • Öppna felsökaren för nätverkskort genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva felsökning i sökrutan, trycka eller klicka på Felsökning. Tryck eller klicka på Nätverk och Internet, tryck eller klicka på Nätverkskort och följ anvisningarna på skärmen.

Mer information om nätverkskort finns i Hur åtgärdar jag problem med nätverkskort?

Gå igenom förslagen på lösningar

Om det inte går att lösa problemet med en felsökare kan du söka efter problemet och motsvarande lösning i nedanstående tabell.

Problem
Möjliga lösningar

Det går inte att ansluta till mitt hemnätverk.

Om det inte hjälpte att köra felsökaren för nätverk kontrollerar du följande:

 • Kontrollera att routern och modemet är på.

 • Om du använder en fast anslutning ser du till att nätverkskabeln (Ethernet) är ansluten till nätverkskortet på datorn. Nätverkskablar ser likadana ut i båda ändar:

  Nätverkskabel (Ethernet)
  Nätverkskabel (Ethernet)
 • Om du använder en fast anslutning kontrollerar du att nätverkskabeln inte är skadad. Du kan testa detta genom att använda en annan kabel som du vet fungerar korrekt.

 • Se till att kabeln är ansluten till rätt port på routern. Kabeln ska inte sitta i porten Uplink, Internet eller WAN. Dessutom stänger vissa routrar av porten bredvid porten Uplink, Internet eller WAN, så du kan behöva använda en annan port.

 • Om datorn har ett trådlöst nätverkskort, kan Windows automatiskt identifiera trådlösa nätverk i närheten. Så här visar du en lista över trådlösa nätverk som Windows har identifierat:

  • Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

  Om Windows inte har identifierat något nätverk som du tror finns inom räckhåll för datorn läser du Varför kan jag inte hitta ett trådlöst nätverk?

 • Se till att din router och det trådlösa nätverkskortet i din dator kommer att fungera tillsammans. Om det ska fungera måste nätverkskortet i din dator använda en trådlös standard som är samma eller äldre än routerns trådlösa standard. Om nätverkskortet i din dator till exempel använder den trådlösa standarden 802.11n (som också kallas Wireless-N) men din router använder 802.11g (som också kallas Wireless-G), kan du inte ansluta eftersom Wireless-G är en äldre version av standarden som inte känner igen Wireless-N. Om din router däremot använder Wireless-N och nätverkskortet i din dator använder Wireless-G, ska du kunna ansluta då Wireless-N fungerar med några av eller alla de tidigare standarderna (802.11a, 802.11b och 802.11g).

 • Många bärbara datorer och surfplattor har en särskild knapp för trådlösa nätverk på sidan eller framsidan. Om det finns en sådan knapp kontrollerar du att den är på. På vissa datorer används en tangentbordskombination för att sätta på eller stänga av funktionen. Mer information om knappen för trådlös kommunikation finns i dokumentationen till datorn.

 • Kontrollera att flygplansläge är av och Wi-Fi på.

  Så här kontrollerar du att flygplansläge är av och Wi-Fi på

  1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
   (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

  2. Tryck eller klicka på nätverksikonen Ikonen för trådlöst nätverk.
  3. Kontrollera att Flygplansläge har inställningen Av och att Wi-Fi har inställningen .

 • Använd Enhetshanteraren och kontrollera att nätverkskortet fungerar som det ska.

  Så här kontrollerar du nätverkskortet

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
   (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

  2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren.‌ Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på Nätverkskort, tryck på och håll ned eller högerklicka på kortet och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

  4. Kontrollera att enheten fungerar korrekt under Enhetsstatus.

 • Nätverkskortets drivrutin fungerar inte korrekt. Ladda ned och installera den senaste versionen av drivrutinen från tillverkarens webbplats. Mer information finns i Hur åtgärdar jag problem med nätverkskort?

 • Rensa DNS-matcharens cacheminne.

  Så här rensar du DNS-matcharens cacheminne

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Kommandotolken genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Kommandotolken i sökrutan och trycka eller klicka på Kommandotolken.

  2. Skriv ipconfig /flushdns och tryck på Retur.

Jag behöver ansluta till ett dolt trådlöst nätverk.

Ett dolt trådlöst nätverk är ett trådlöst nätverk som inte skickar ut sitt nätverks-ID (kallas också för SSID eller Service Set Identifier). I vanliga fall sänder trådlösa nätverk sina namn och datorn "lyssnar" efter namnet på det nätverk som den vill ansluta till. Eftersom ett dolt nätverk inte sänder sitt namn kan datorn inte hitta det, vilket betyder att nätverket måste hitta datorn. För att det ska vara möjligt måste datorn sända ut både namnet på nätverket den söker efter och sitt eget namn. Om andra datorer då "lyssnar" efter nätverk får de reda på både namnet på din dator och nätverket som du ansluter till. Det ökar risken för att datorn angrips.

Om du ändå vill ansluta till ett dolt nätverk trots riskerna behöver du hämta in en del information från den trådlösa routern först.

 1. Ta reda på följande uppgifter:

  • Nätverks-ID (SSID), som är det namn som vanligtvis skulle visas i listan över tillgängliga nätverk

  • Typ av säkerhet (WPA, WPA2, WEP eller 802.1X)

  • Typ av kryptering

  • Säkerhetsnyckel

 2. Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

 3. Tryck eller klicka på Dolt nätverk, Anslut och ange sedan nätverksinformationen.

  Nätverket läggs till i listan över nätverk och blir tillgängligt när din dator befinner sig inom dess räckvidd.

Det går inte att ansluta till andra datorer i mitt hemnätverk.

 • Aktivera Hitta enheter och innehåll.

  Gör detta på din dator och på alla andra nätverksdatorer med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 som du vill ansluta till. Gör bara detta om du känner och litar på personerna och enheterna på nätverket.

  1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
   (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

  2. Tryck eller klicka på Nätverk, tryck eller klicka på det nätverk som du är ansluten till och aktivera sedan Hitta enheter och innehåll.

   Obs!

   • Det innebär ofta en risk att aktivera detta om du är ansluten till ett offentligt nätverk.

   • Den här inställningen är inte tillgänglig om du är ansluten till ett domännätverk.

Det går inte att ansluta till min arbetsplats hemifrån (eller från en annan plats).

Här är exempel på några saker som du kan prova. Kontakta IT-administratören och be om hjälp med följande:

 • Kontrollera att du har skrivit namnet på VPN-servern (Virtual Private Network) exakt så som du fick det av din IT-administratör.

 • Du måste ha en aktiv Internetanslutning för att en VPN-anslutning ska fungera.

 • Om du använder ett externt modem bör du kontrollera att modemet är på.

 • Kontrollera att du använder rätt typ av anslutning och att du har domänbehörigheter till fjärråtkomstservern.

 • En VPN-anslutning fungerar inte med en aktiv Winsock-proxyklient. Kontrollera att Winsock-proxyklienten inte är aktiverad.

 • Om du känner till IP-adressen (till exempel: 131.107.10.25) till en webbplats anger du den adressen i adressfältet i webbläsaren och trycker sedan på Retur. Om detta fungerar beror problemet antagligen på att DNS-systemets adressmatchning inte fungerar.

 • Om du har särskilda program som installeras av din arbetsplats kan det programmet vara en del av problemet.

 • Om du känner till IP-adressen (till exempel: 131.107.10.25) till din VPN-server anger du den adressen för VPN-anslutningen och trycker på Retur. Om detta fungerar beror problemet antagligen på DNS-matchningen.

 • Det kan vara problem med certifikatet.

 • Det kan vara ett fel på den server som du försöker ansluta till.

Obs!

 • Windows RT 8.1 har inbyggt stöd för VPN. VPN-programvara från tredje part kan också installeras på Windows RT 8.1 om den är tillgänglig på Windows Store. Kontakta tredjeparts-leverantören av VPN-programvara för hjälp med denna. Mer information om de VPN-standarder som stöds i Windows RT 8.1 finns online på Microsoft TechNet. Sök efter "VPN".

Den trådlösa anslutningen fungerar inte när datorn aktiveras igen efter viloläge.

Det finns två möjliga orsaker:

 • Automatisk anslutning har inaktiverats för nätverket. Nästa gång du ansluter till nätverket markerar du kryssrutan Anslut automatiskt.

 • När datorn aktiveras igen efter strömsparläge eller viloläge kanske den trådlösa nätverksanslutningen inte återansluts om energialternativen för det trådlösa nätverkskortet är inställt på energisparläge. Så här kontrollerar du eller ändrar de aktuella energialternativen.

  Så här kontrollerar eller ändrar du energialternativen

  1. Öppna Energialternativ genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Energialternativ i sökrutan och trycka eller klicka på Energialternativ.

  2. Tryck eller klicka på Ändra schemainställningar bredvid det aktuella energischemat och tryck eller klicka sedan på Ändra avancerade inställningar.

  3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på avsnittet Inställningar för trådlöst nätverkskort och dubbeltryck eller dubbelklicka sedan på Energisparläge.

  4. Om inställningen för Ansluten för närvarande är någonting annat än Maximala prestanda, trycker eller klickar du på inställningen och väljer Maximala prestanda.

  Obs!

  • Du kan också ange inställningen Vid batteridrift till Hög prestanda.

Jag behöver hitta säkerhetsnyckeln för nätverket.

Om datorn redan är ansluten till nätverket och du letar efter säkerhetsnyckeln så att någon annan kan ansluta till nätverket, hittar du den i nätverksinställningarna.

Visa alla

Så här hittar du säkerhetsnyckeln för nätverket i nätverksinställningarna

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Nätverks- och delningscenter i sökrutan, trycka eller klicka på Nätverks- och delningscenter och sedan på Ändra inställningar för nätverkskort.

 2. Tryck på och håll ned eller högerklicka på nätverksnamnet och tryck eller klicka på Status.

 3. Tryck eller klicka på Egenskaper för trådlöst nätverk och sedan på fliken Säkerhet.

 4. Markera kryssrutan Visa tecken. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Om du letar efter säkerhetsnyckeln så att du kan ansluta till nätverket, letar du först efter en knapp på routern. Om det finns en knapp trycker du på den för att se om routern automatiskt lägger till datorn i nätverket. En del tillverkare av trådlösa routrar anger en standardsäkerhetsnyckel som kan finnas på en etikett i dokumentationen eller på routerns undersida. Om du fortfarande inte hittar den, öppnar du webbsidan för inställningar av den trådlösa routern. Det är här som säkerhetsnyckeln ställs in eller skapas automatiskt.

Så här hittar du säkerhetsnyckeln på webbsidan för routerinställningar

 1. Anslut datorn till routern med en nätverkskabel (Ethernet).

 2. Öppna en webbläsare och skriv IP-adressen till den trådlösa routern i adressfältet (till exempel 192.168.1.1 eller 172.16.0.0). Standard-IP-adressen finns i dokumentationen till routern.

 3. Skriv användarnamnet och lösenordet för att öppna webbsidan för routerinställningar. Dokumentationen till routern innehåller oftast ett standardanvändarnamn och -lösenord.

 4. Sök efter ett trådlöst alternativ eller alternativ för trådlösa inställningar på webbsidan för routerinställningar. Det kan vara en flik, en ikon eller ett alternativ i ett åtgärdsfönster beroende på routertillverkare.

 5. Sök efter en inställning för säkerhet eller trådlös kryptering på sidan för trådlösa inställningar. Säkerhetsnyckeln (som ibland kallas nätverksnyckel, lösenfras eller nätverkslösenord) bör visas i närheten.

Obs!

 • Olika routertillverkare har olika inställningssidor. Om du inte hittar routerinställningarna kontaktar du routertillverkaren.

Windows rapporterar att anslutningen är "Begränsad".

Det innebär att datorn har lyckats ansluta till routern, men datorn tilldelades inte en giltig IP-adress så att du kan komma ut på Internet. Om du är ansluten till ett hemmanätverk försöker du med att starta om routern. Om du är ansluten till ett domännätverk eller offentligt nätverk, kontaktar du din nätverksadministratör eller nätverkets tekniska support.

Obs!

 • Du kan bara ansluta till en domän om datorn kör Windows 8.1 Pro eller Windows 8.1 Enterprise.

Kontrollera maskinvaran

Många nätverksproblem beror på maskinvara som inte har installerats korrekt. Nedan finns information om hur du kontrollerar kablar, kontrollerar eller återställer modemet och söker efter problem med nätverkskortet.

Kontrollera knappen för trådlös anslutning (enbart trådlösa nätverk)

Om du använder en surfplatta eller bärbar dator ser du till att omkopplaren eller knappen för nätverkskortet är på. Många bärbara datorer har en fysisk knapp ovanpå, på framsidan eller på sidan som aktiverar eller inaktiverar nätverkskortet. Bärbara datorer har oftast en indikatorlampa som visar om det trådlösa nätverkskortet är aktiverat. På surfplattor finns ibland en knapp som styr detta, med eller utan indikatorlampa.

Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna

Lösa eller frånkopplade nätverkskablar, DSL- eller kabelanslutningar, telefonsladdar, USB-kablar eller strömkablar kan orsaka problem med nätverks- och Internetanslutningar. Kontrollera att dessa anslutningar är ordentligt gjorda. Det här avsnittet gäller i huvudsak för kabelanslutna nätverk, men om du försöker ansluta trådlöst till ditt eget trådlösa hemmanätverk bör du kontrollera modemet och kablarna till modemet på det sätt som beskrivs i följande avsnitt.

Visa alla

Så här kontrollerar du Internetanslutningar via DSL

 1. Kontrollera telefonsladden som går från telefonjacket till telefonporten på DSL-modemet.

 2. Kontrollera att nätverkskabeln går från Internetanslutningen på DSL-modemet till nätverkskortet på datorn.

 3. Se till att DSL-modemet är inkopplat till ett eluttag och är påslaget.

 4. Se till att alla telefoner som är anslutna till samma linje som DSL-modemet är ansluta till ett DSL-telefonlinjefilter, så att Internetanslutningen inte avbryts.

Så här kontrollerar du kabelanslutna Internetanslutningar

 1. Kontrollera koaxialkabeln som går från väggen till kabelmodemet.

 2. Kontrollera att nätverkskabeln går från kabelmodemet till nätverkskortet på datorn.

 3. Se till att modemet är inkopplat till ett eluttag och är påslaget.

Så här kontrollerar du uppringda Internetanslutningar

 1. Kontrollera telefonsladden som går från väggen till telefonporten på datorns modem.

 2. Kontrollera att funktionen samtal väntar är inaktiverad för telefonlinjen när du ansluter till Internet, så att inkommande samtal inte kopplar från Internetanslutningen.

Så här kontrollerar du USB-nätverkskort

Om kabeln som ansluter ett externt modem till datorn är en USB-kabel, måste du utföra en del extra kontroller.

 1. Om modemet är anslutet till datorn via ett USB-nav, försöker du med att koppla förbi navet genom att koppla kabeln från modemet direkt till någon av USB-portarna på datorn.

 2. Om modemet är anslutet till någon av portarna på datorns framsida, kopplar du in USB-kabeln i någon av portarna på baksidan i stället. På en del datorer får USB-portarna på framsidan inte tillräckligt med ström. Det kan orsaka problem med anslutningen till modemet.

Om du inte vet hur du ska ansluta en kabel läser du dokumentationen till modemet, nätverkskortet eller datorn. Om du har ändrat kabelanslutningarna på något vis testar du Internetanslutningen innan du går vidare till nästa steg. Du testar Internetanslutningen genom att öppna webbläsaren och försöka öppna en sida som du vet finns.

Kontrollera indikatorlamporna på modemet

Kontrollera indikatorlamporna på modemet eller Internetanslutningsenheten (till exempel ett modem, ett modem och en trådlös router eller en kombination av router/modem). På de flesta enheter finns en indikatorlampa med etiketten "Broadband link", "Internet", "Online" eller något liknande som anger en Internetanslutning. Läs dokumentationen till enheten om du är osäker.

Starta om modemet

Starta om modemet om du vill uppdatera inställningarna på modemet eller routern. Då skapas en ny anslutning till Internetleverantören. Starta om modemet med någon av följande metoder för den typ av modem du använder.

Visa alla

Så här startar du om ett externt modem

 1. Koppla från kabeln som ansluter datorn eller routern till modemet. Det kan vara en USB-kabel eller en nätverkskabel (Ethernet).

 2. Stäng av modemet med hjälp av strömbrytaren på modemets fram- eller baksida. Om det inte finns någon strömbrytare på modemet kopplar du bort strömsladden från modemet eller från vägguttaget.

  En del modem får reservström från ett batteri, så att lamporna inte slocknar. För den typen av modem trycker du på och släpper snabbt upp återställningsknappen. Om du inte ser någon återställningsknapp tar du bort batteriet i stället.

 3. Vänta i flera minuter och sätt sedan på modemet igen och anslut kablarna från datorn eller routern till modemet.

 4. Starta om datorn genom att svepa in från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, rör pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 5. Tryck eller klicka på Av/vila och sedan på Starta om.

 6. Testa anslutningen för att se om du kommer åt Internet.

Så här startar du om ett internt modem

 1. Starta om datorn genom att svepa in från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, rör pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Av/vila och välj Starta om.

Kontrollera att nätverkskortet fungerar

Använd Enhetshanteraren och kontrollera att nätverkskortet fungerar som det ska.

Så här kontrollerar du nätverkskortet

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren.‌ Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på Nätverkskort, tryck på och håll ned eller högerklicka på kortet och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

 4. Kontrollera att enheten fungerar korrekt under Enhetsstatus.

 5. Om nätverkskortet är inaktiverat, aktiverar du det genom att trycka eller klicka på Aktivera enhet.

  Obs!

  • Om nätverkskortet inte fungerar kanske du måste ladda ned och installera den senaste drivrutinen för det. (Om du har fått en installationsskiva till nätverkskortet eller till datorn, kanske drivrutinen finns på skivan.)

   Om du fortfarande har problem med att hitta den senaste drivrutinen för maskinvaran läser du "Så här laddar du ned och installerar du en drivrutin" i avsnittet "Uppdatera drivrutiner" i den här artikeln.

Mer information om hur du åtgärdar problem med nätverkskort finns i Hur åtgärdar jag problem med nätverkskort?

Uppdatera drivrutiner

En drivrutin för nätverkskort är ett program som datorn använder för att kommunicera med det trådlösa nätverkskortet. För gamla, inkompatibla eller skadade drivrutiner kan förhindra nätverksanslutningen eller orsaka avbrott.

Om du nyligen har uppgraderat från en version av Windows till en annan är det möjligt att den aktuella drivrutinen gäller för den föregående versionen av Windows. Om det har varit strömavbrott eller om du drabbats av virus eller andra datorproblem är det möjligt att drivrutinen har skadats. Windows Update laddar ned och installerar rekommenderade uppdateringar automatiskt. Installation av viktiga, rekommenderade och valfria uppdateringar kan uppdatera systemfunktioner och andra program som kanske kan rätta till problem med nätverksanslutningar.

Visa alla

Så här uppdaterar du drivrutinen med Windows Update

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Windows Update i sökrutan och tryck eller klicka på Windows Update.

 3. Tryck eller klicka på Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar trycker eller klickar du på länkarna om du vill visa mer information om varje uppdatering. Windows Update visar om en uppdatering är viktig, rekommenderad eller valfri. Alla typer av uppdateringar kan innehålla drivrutiner.

 4. Leta efter uppdateringar av nätverkskortet på sidan Markera de uppdateringar du vill installera, markera kryssrutan för den drivrutin som du vill installera och tryck eller klicka sedan på OK.

  Det behöver inte nödvändigtvis finnas några tillgängliga drivrutinsuppdateringar.

 5. Tryck eller klicka på Installera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  Windows Update meddelar om installationen av uppdateringarna lyckades.

Obs!

 • På datorer med Windows RT 8.1 uppdateras drivrutinerna automatiskt av Windows Update. Du kan inte direkt installera andra drivrutiner från tillverkarna.

Du kan också hitta och installera en drivrutin på följande två sätt:

 • Installera programvara från enhetstillverkaren. Om till exempel en skiva följde med med datorn eller nätverkskortet kan det finnas programvara på skivan som installerar en drivrutin för nätverkskortet.

 • Ladda ned och installera drivrutinen själv. Du kan söka efter en drivrutin på tillverkarens webbplats. Prova detta om det inte går att hitta en drivrutin för nätverkskortet på Windows Update och det inte följde med ett program för att installera en drivrutin.

Ladda ned och installera en drivrutin

Om datorn inte kan ansluta till Internet måste du ladda ned en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-flashminne så att du kan installera den på din dator.

Uppdateringar av drivrutiner finns ofta att hämta på tillverkarens webbplats. Följ dessa anvisningar för att hitta drivrutinen:

 1. Ta reda på tillverkaren av nätverkskortet och dess modell eller nummer.

 2. Gå till tillverkarens webbplats och leta reda på och ladda ned den senaste drivrutinen för nätverkskortet.

 3. Om du hittar en uppdaterad drivrutin följer du installationsanvisningarna på webbplatsen.

De flesta drivrutiner installeras automatiskt efter att du laddat ned dem. När du har laddat ned dem behöver du oftast bara dubbeltrycka eller dubbelklicka på filen för att starta installationen. En del nätverkskort har emellertid drivrutiner som du måste installera manuellt.

Så här installerar du en drivrutin manuellt

Så här installerar du en drivrutin som inte installeras automatiskt.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren.‌ Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på Nätverkskort, tryck på och håll ned eller högerklicka på kortet och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

 4. Tryck eller klicka på fliken Drivrutin, Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.Behöver du mer hjälp?