Varför går det inte att ta bort en fil eller mapp?Här hittar du svar på några vanliga frågor om de problem du kan stöta på när du tar bort filer och mappar.

Visa alla

Vad kan hindra att jag tar bort en fil eller mapp?

Du måste ha behörighet till en fil eller mapp för att kunna ta bort den. Om någon annan har skapat filen är det inte säkert att du kan ta bort den, även om den finns i mappen Delat. I så fall får du be filens ägare att ta bort den. Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter?

Du kan inte heller ta bort en fil (eller den mapp där filen finns) om den för tillfället är öppen i ett program. Kontrollera att filen inte är öppen i något program och försök sedan att ta bort filen eller mappen igen.

Vad betyder det om jag försöker ta bort en fil och ser ett felmeddelande om att filen används?

Det betyder att filen används av ett program. För att du ska kunna ta bort filen måste du hitta det program som filen är öppen i och sedan stänga både filen och programmet. Starta om datorn om du fortfarande inte kan ta bort filen trots att du har stängt programmet. I Aktivitetshanteraren kan du se alla program som körs på datorn. Mer information om Aktivitetshanteraren finns i Öppna Aktivitetshanteraren.

Obs!

  • Om du inte är den enda användaren som är inloggad på datorn kanske någon annan använder filen.

Ibland blir mappen kvar efter att jag tagit bort alla filerna i den. Hur tar jag bort mappen?

Stäng alla öppna program och försök sedan att ta bort mappen. Om detta inte fungerar startar du om datorn och försöker ta bort mappen igen. Den troligaste orsaken till att mappen inte kan tas bort är att en fil i mappen används av ett annat program.Behöver du mer hjälp?