Om datorn har ett trådlöst (Wi-Fi) nätverkskort visas ikonen för trådlöst nätverk Ikon för trådlöst nätverk när du klickar på snabbknappen Inställningar. I Windows identifieras trådlösa nätverk inom räckvidden automatiskt.

Så här visar du en lista över trådlösa nätverk

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på ikonen för trådlöst nätverk (Ikon för trådlöst nätverk).

Om Windows inte hittar nätverket som du vill ansluta till kan det bero på något av följande problem.

Problem
Möjliga lösningar

Knappen som aktiverar trådlös kommunikation på datorn är avstängd.

Många bärbara datorer och surfplattor har en särskild knapp för trådlösa nätverk på sidan eller framsidan. Om det finns en sådan knapp kontrollerar du att den är på. På vissa bärbara datorer används en tangentbordskombination för att sätta på eller stänga av funktionen. Mer information om knappen för trådlös kommunikation finns i dokumentationen till datorn.

Flygplansläget är aktiverat.

Så här stänger du av flygplansläget

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på ikonen för trådlöst nätverk (Ikon för trådlöst nätverk).
 3. Se till att Flygplansläge är inställt på Av.

Datorn är för långt bort från den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.

Flytta datorn närmare routern eller åtkomstpunkten. Om du har en bärbar dator kan du gå runt och försöka hitta den trådlösa signalens räckvidd och det bästa stället att använda datorn.

Om du inte kan komma närmare routern eller åtkomstpunkten kan du behöva köpa och installera en extern antenn till det trådlösa nätverkskortet så att mottagningen blir bättre. Läs informationen som medföljde det trådlösa nätverkskortet och se om du kan montera en antenn till.

Din router och nätverkskortet i din dator kommer kanske inte att fungera tillsammans.

Om det ska fungera måste nätverkskortet i din dator använda en trådlös standard som är samma eller äldre än routerns trådlösa standard. Om nätverkskortet i din dator till exempel använder den trådlösa standarden 802.11n (som också kallas Wireless-N) men din router använder 802.11g (som också kallas Wireless-G), kan du inte ansluta eftersom Wireless-G är en äldre version av standarden som inte känner igen Wireless-N. Om din router däremot använder Wireless-N och nätverkskortet i din dator använder Wireless-G, ska du kunna ansluta då Wireless-N fungerar med några av eller alla de tidigare standarderna (802.11a, 802.11b och 802.11g).

Den trådlösa routern eller åtkomstpunkten fungerar inte eller är avstängd.

Du kan försöka med två saker:

 • Kontrollera att routern eller åtkomstpunkten är på och att lysdioden för den trådlösa signalen lyser.

 • Återställ routern eller åtkomstpunkten genom att koppla från den, vänta i minst 10 sekunder och sedan ansluta den igen.

  Varning

  • Om du återställer routern eller åtkomstpunkten bryts alla nätverksanslutningar för alla användare.

Kontakta nätverksadministratören om du inte ansvarar för åtkomstpunkten eller nätverket.

Det förekommer störningar från andra enheter.

Vissa typer av hushållsmaskiner kan orsaka störningar av signalen mellan datorn och nätverk i närheten. Till exempel använder mikrovågsugnar och vissa trådlösa telefoner frekvenser (till exempel 2,4 och 5 GHz) som också används av en del nätverksmaskinvara.

Du kan försöka med två saker:

 • Om enheter som dessa finns i närheten av datorn stänger du av dem tillfälligt eller flyttar dem längre bort.

 • Ändra inställningarna för routern eller åtkomstpunkten så att en annan trådlös kanal används eller ange att kanalen ska väljas automatiskt om den är inställd på ett fast kanalnummer. Ibland fungerar någon av de andra kanalerna bättre. I informationen som levereras med åtkomstpunkten eller routern finns instruktioner för hur du anger kanalen för trådlös signal.

Routern eller åtkomstpunkten är upptagen.

Om det finns många datorer eller enheter i nätverket kan routern eller åtkomstpunkten vara upptagen. Om det finns fler datorer som försöker ansluta till nätverket kan du försöka med att stänga av dem tillfälligt.

Det nätverk du söker efter är inte inställt för att sända nätverksnamnet.

Den trådlösa routern kanske inte är inställd för att sända sitt nätverks-ID (SSID). Om routern sänder sitt nätverks-ID blir nätverket synligt för alla inom nätverkets räckvidd. Nätverkets säkerhet blir också bättre (se följande varning för mer information). Information om hur du aktiverar SSID-sändning finns i dokumentationen som levererades tillsammans med den trådlösa routern. Du kan också öppna webbsidan för routerinställningarna.

Varning

 • I vanliga fall sänder trådlösa nätverk sina namn och datorn "lyssnar" efter namnet på det nätverk som den vill ansluta till. Eftersom ett dolt nätverk inte sänder sitt namn kan datorn inte hitta det, vilket betyder att nätverket måste hitta datorn. För att det ska vara möjligt måste datorn sända ut både namnet på nätverket den söker efter och sitt eget namn. Om andra datorer då "lyssnar" efter nätverk får de reda på både namnet på din dator och nätverket som du ansluter till. Det ökar risken för att datorn hackas.

Nätverksadministratören kan ha spärrat användandet av vissa nätverk.

Om du arbetar i ett företagsnätverk, kanske nätverksadministratören använder en grupprincip för att kontrollera användandet av trådlösa nätverk. Kontakta nätverksadministratören om du tror att det finns trådlösa nätverk inom datorns räckvidd som du inte kan se eller ansluta till på grund av att nätverksadministratören har blockerat dem.

Det trådlösa nätverkskortet är i övervakningsläge.

Om ett nätverksövervakningsprogram körs på datorn, hamnar det trådlösa nätverkskortet i övervakningsläge, vilket hindrar Windows från att ansluta till trådlösa nätverk. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk, stänger du nätverksövervakningsprogrammet eller följer instruktionerna i programmet för hur du avslutar övervakningsläget.Behöver du mer hjälp?