Här är några svar på vanliga frågor om certifikatfel.

Visa alla

Varför inträffar certifikatfel?

Certifikatfel inträffar när det är problem med ett certifikat eller med hur servern använder certifikatet. Du kan få hjälp att skydda din information genom att få varningar om certifikatfel i Internet Explorer.

Hur vet jag om det är fel på certifikatet?

Vanligen visas en blockeringssida som varnar dig för att det är problem med certifikatet. Om du struntar i felet och fortsätter blir adressfältet rött och meddelandet Certifikatfel visas i fältet Säkerhetsstatus (intill adressfältet).

Kan jag gå till en webbplats som har en certifikatvarning?

Även om detta inte rekommenderas kan du klicka på Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte) på den blockeringssida som leder till webbplatsen. Om du ignorerar en varning och går till en webbplats som skickat ett certifikat med fel, kommer Internet Explorer ihåg certifikatet medan webbläsaren är öppen. Du kan gå tillbaka till webbplatsen och får då ingen mer varning för det certifikatet förrän Internet Explorer startas om. Dock visas fortfarande det röda adressfältet och meddelandet Certifikatfel i fältet Säkerhetsstatus.

Kan jag inaktivera certifikatkontrollen?

Nej, du kan inte inaktivera certifikatkontrollen i Internet Explorer. När du får certifikatfel är det den webbplats som du besöker som har problem med certifikatet, inte Internet Explorer.

Jag får felmeddelanden för webbplatser som jag ofta besöker, vad ska jag göra?

Om ett certifikatfel uppstår på en webbplats som du tidigare har besökt utan fel kan det bero på att webbplatsen inte är korrekt konfigurerad. Försök att skriva in den adress du använder igen. Om du exempelvis skriver adressen som https://example.com kan du prova med https://www.example.com i stället.

Webbplatsens certifikat kan också ha gått ut. Ägaren eller operatören behöver då ta kontakt med certifikatutfärdaren och förnya certifikatet för att kunna fortsätta använda det. Detta är ett webbplatsrelaterat problem som inte kan åtgärdas i Internet Explorer. Om du får felmeddelanden på en webbplats som du har besökt tidigare utan problem bör du ta kontakt med webbplatsen eller webbmastern och rapportera om problemet.

Kan det någonsin vara säkert att ignorera en certifikatvarning och fortsätta till en webbplats?

Webbplatsens certifikat är webbserverns identitetsbevis. Om certifikatet innehåller ett fel kan det innebära att din anslutning har avlyssnats eller att webbservern inte är sanningsenlig när det gäller dess identitet.

Och när det handlar om certifikat som upphört att gälla? Är det OK att gå till en webbplats med ett certifikat som upphört att gälla?

Nej, ett utgånget certifikat innebär att certifikatutfärdaren inte längre rapporterar om certifikatets intakthet. Ett utgånget certifikat kan stjälas och användas av en webbplats med bedrägligt uppsåt.

Vad innebär de olika certifikatfelen?

Följande tabell innehåller en lista över vanliga certifikatfel och information om deras betydelse.

Felmeddelande
Betydelse

Webbplatsens säkerhetscertifikat har återkallats

Lita inte på den här webbplatsen. Det här felmeddelandet innebär ofta att säkerhetscertifikatet anskaffats eller använts på ett bedrägligt sätt av webbplatsen. Krypteringsnyckeln som finns angiven i certifikatet kan ha avslöjats eller också saknar den användare som finns angiven i ett certifikat behörighet att använda det (exempelvis på grund av att företaget sålts). Den certifikatutfärdare som utfärdat certifikatet har en lista över återkallade certifikat, och denna lista kontrolleras av Internet Explorer.

Webbplatsens adress överensstämmer inte med adressen i säkerhetscertifikatet

Detta fel tyder på att en webbplats använder ett digitalt certifikat som utfärdats till en annan webbadress. Det här felet kan också inträffa om ett företag äger flera webbplatser och använder ett certifikat utfärdat för en webbadress för en annan webbplats (t.ex. för en annan avdelning eller division). Du bör endast ignorera det här felet om du är övertygad om att webbplatsen verkligen är relaterad till webbplatsen i certifikatet.

Webbplatsens säkerhetscertifikat är föråldrat

Detta fel inträffar när innevarande datum endera ligger före eller efter certifikats giltighetsperiod. Webbplatser måste förnya sina certifikat hos en certifikatutfärdare för att förbli aktuella. Föråldrade certifikat kan vara en säkerhetsrisk. När ett certifikat har utgått har den certifikatutfärdare som utfärdade certifikatet inte längre något ansvar för att se till att certifikatet inte missbrukas.

Den här webbplatsens säkerhetscertifikat kommer inte från en betrodd källa

Det här felet inträffar när certifikatet har utfärdats av en certifikatutfärdare som inte känns igen av Internet Explorer. Det är osannolikt att detta fel uppstår på en legitim handels- eller bankwebbplats. Nätfiskewebbplatser försöker ofta utnyttja falska certifikat som då utlöser detta fel.

Internet Explorer har upptäckt ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat

Det här felet inträffar när Internet Explorer upptäcker ett problem med ett säkerhetscertifikat som inte passar in i någon annan felkategori. Felet kan uppstå på grund av att ett certifikat har skadats, manipulerats, skrivits i ett okänt format eller är oläsligt. Du bör inte lita på webbplatsens påstådda identitet om certifikatet uppvisar detta fel.Behöver du mer hjälp?