Certifikat: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om certifikat.

Visa alla

Vad används certifikat till?

Certifikat används främst till att bekräfta en persons eller enhets identitet, för att autentisera en tjänst eller för att kryptera filer. Du behöver vanligtvis inte alls tänka på certifikat. Du kan dock få se ett meddelande som informerar dig om att ett certifikat har upphört att gälla eller är ogiltigt. I sådana fall ska du följa instruktionerna i meddelandet. Mer information finns i Begära eller förnya ett certifikat.

När behöver jag ett certifikat?

Normalt får du ett certifikat automatiskt. Du behöver exempelvis ett certifikat när du använder en säker webbplats för transaktioner, t.ex. när du handlar eller gör bankaffärer online. Du behöver också ett certifikat när du vill kryptera en fil med krypterande filsystem (EFS). I båda fallen tillhandahålls certifikatet automatiskt. Om du vill ha ett certifikat för eget bruk, till exempel för att skydda e-post med en digital signatur, måste du kanske skaffa det själv.

Hur hämtar jag ett certifikat som inte tillhandahålls automatiskt?

Kontakta en certifikatutfärdare och ansök om ett certifikat. Certifikatutfärdare är de organisationer som utfärdar certifikat. De fastställer och bekräftar äktheten på de publika nycklar som tillhör personer eller andra certifikatutfärdare och de bekräftar identiteten hos den person eller organisation som begär ett certifikat. När du t.ex. vill skydda ett epostmeddelande med en digital signatur måste du skaffa ett personligt certifikat. Personliga certifikat tillhandahålls av certifikatutfärdare, t.ex. VeriSign och Thawte. Mer information finns i Begära eller förnya ett certifikat.

Vad är icke betrodda certifikat?

Ett icke betrott certifikat är ett certifikat som återkallats av en certifikatutfärdare, eller ett certifikat som av någon annan anledning har placerats i mappen Icke betrodda certifikat på din dator. Om en certifikatutfärdare upptäcker att någon uppgett falsk ID-information när de ansökt om ett certifikat kommer det certifikatet att återkallas. När ett certifikat återkallas flyttas det till mappen Icke betrodda certifikat och kan inte längre användas.

Hur kan jag visa mina certifikat?

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Du kan visa de certifikat som finns på din dator genom att öppna Certifikathanterare.

Öppna Certifikathanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv certmgr.msc i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Vilka olika typer av certifikat finns det?

Det här är några av de vanligaste certifikattyperna och vad de används till:

Certifikattyp Används för
Certifikattyp

EFS

Används för

Kryptera och dekryptera dokument.

Certifikattyp

Autentisera server

Används för

Bekräfta identiteten på en server för de datorer som ansluter till den.

Certifikattyp

Autentisera klient

Används för

Bekräfta en dators identitet på servern som den ansluter till.

Certifikattyp

Säker e-post

Används för

Kryptera och signera e-post digitalt.

Certifikattyp

Kodsignering

Används för

Bekräfta utgivaren av programvara. Om du t.ex. hämtar ett ActiveX-program bekräftar dess digitala signatur att det har publicerats av den organisation som står som utgivare.

Certifikattyp

Filåterställning

Används för

Återställa krypterade filer om EFS-certifikatet tas bort av misstag eller skadas.Behöver du mer hjälp?