Ändra inställningar för en enhet med Bluetooth-stöd


När du har länkat (anslutit) en enhet med Bluetooth-stöd till en dator med Bluetooth-stöd kan du byta namn på enheten eller aktivera eller inaktivera tjänster för den. Du kan även styra hur datorn länkas till den här enheten och andra enheter med Bluetooth-stöd.

För att du ska kunna genomföra de här stegen måste Bluetooth finnas installerat på datorn.

Aktivera eller inaktivera tjänster eller byta namn på en enhet

De typer av tjänster som du kan aktivera eller inaktivera skiljer sig mellan olika enheter. En mobiltelefon har oftast fler tjänster än en mus eller ett tangentbord med Bluetooth-stöd. Du kan till exempel aktivera eller inaktivera tjänster som fjärranslutning, filöverföring och stereoljud på en enhet med Bluetooth-stöd.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Högerklicka på den Bluetooth-enhet som du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper.

  Om enheten är korrekt ansluten bör den visas i Enheter och skrivare. Den kan visas med ett annat (och ibland inte tydligt relaterat) namn än enhetens märke och modell. Om du inte har ändrat namnet på enheten i Windows visas det namn som tillverkaren gav enheten i Enheter och skrivare.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill byta namn på enheten som det visas på datorn väljer du fliken Bluetooth, skriver ett nytt namn och klickar på OK.

  • Om du vill aktivera en tjänst väljer du fliken Tjänster, markerar kryssrutan bredvid tjänsten och klickar på OK. Om du inte förstår några av de tjänster som visas, läser du bruksanvisningen till enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

  • Om du vill inaktivera en tjänst väljer du fliken Tjänster, avmarkerar kryssrutan bredvid tjänsten och klickar på OK. Om du inte förstår några av de tjänster som visas, läser du bruksanvisningen till enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

Styra hur datorn länkas till enheter med Bluetooth-stöd

Du kan ange flera alternativ för hur datorn hittar (eller hittas av) enheter med Bluetooth-stöd.

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen.

 2. Skriv Bluetooth i sökrutan på Kontrollpanelen och klicka sedan på Ändra Bluetooth-inställningar.

 3. Klicka på fliken Alternativ i dialogrutan Bluetooth-inställningar och gör sedan något av följande:

  • Du kan se till att datorn går att identifiera för Bluetooth-enheter genom att markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn.

   När en dator med Bluetooth-stöd är i identifieringsläge skickas en trådlös signal som gör att datorn kan upptäckas av andra datorer eller enheter. Det här kallas ibland för länkningsläge. Om du markerar den här rutan kommer din dator fortfarande att kunna upptäcka Bluetooth-enheter som är i identifieringsläge, men de kan inte upptäcka din dator.

   Bild av fliken Alternativ i dialogrutan Bluetooth-inställningar
   Fliken Alternativ i dialogrutan Bluetooth-inställningar

   Varning!

   • För att skydda din dator bör du endast göra datorn synlig när du vill att enheter med Bluetooth-stöd ska hitta datorn.

  • Du kan lägga till enheter med Bluetooth-stöd i datorn genom att markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn.

  • Du kan få ett meddelande när en Bluetooth-enhet försöker ansluta till datorn genom att markera kryssrutan Meddela mig när en ny Bluetooth-enhet försöker ansluta.Behöver du mer hjälp?