Byta eller välja sökleverantör i Internet Explorer


Du kan välja vilken leverantör du vill använda när du söker efter information på Internet. Du kan byta sökleverantör för en specifik sökning (Internet Explorer använder denna sökleverantör ända tills du väljer en annan leverantör, eller tills du stänger Internet Explorer) och du kan ange vilken sökleverantör du vill använda som standard. När du just har installerat Internet Explorer kanske det bara finns en leverantör installerad.

En del sökleverantörer ger förslag på sökningar för att göra sökningarna snabbare. När du börjar skriva en sökterm i sökrutan eller Adressfältet visas en lista över andra söktermer. Du kan fortsätta skriva eller välja en av de föreslagna termerna med piltangenterna eller musen.

Titta på det här videoklippet för information om hur du ändrar sökleverantör (videoklippet kan vara på engelska)

Om du vill byta leverantör följer du nedanstående steg för att lägga till nya sökleverantörer.

Visa alla

Lägga till nya sökleverantörer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på pilen till höger om sökfältet.

  Bild på rutan Snabb sökning
  Sökrutan i Internet Explorer
 3. Klicka på Hitta flera sökleverantörer.

 4. Klicka på sökleverantören du vill lägga till. Då öppnas dialogrutan Lägg till sökleverantör.

 5. Om du vill använda den leverantör du just lade till som standardsökleverantör när du söker via adressfältet eller sökrutan markerar du kryssrutan Använd denna sökleverantör som standard.

 6. Om sökleverantören erbjuder sökförslag kan du markera kryssrutan Använd sökförslag från denna leverantör för att använda dessa.

 7. Klicka på Lägg till.

 8. Repetera steg 4 till 7 för varje leverantör som du vill lägga till.

Söka efter leverantörer som du hittat på webbsidor

Vissa webbsidor erbjuder sökleverantörer. Dessa leverantörer visas i listan över sökleverantörer under den aktuella webbsurfningssessionen, och visas med en guldstjärna invid dem. Om du vill att dessa sökleverantörer alltid ska finnas tillgängliga i Internet Explorer (inte enbart under den aktuella webbläsarsessionen) följer du dessa steg.

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till en webbplats som erbjuder en sökleverantör.

 3. Klicka på pilen till höger om sökrutan.

  Bild på Sökrutan
  Sökrutan i Internet Explorer
 4. Peka på Lägg till sökleverantör för att se en lista med sökleverantörer som Internet Explorer har identifierat. Klicka på den leverantör som du vill lägga till.

 5. Följ instruktionerna i dialogrutan Lägg till sökleverantör.

Byta sökleverantör tillfälligt (endast under denna session)

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på pilen till höger om sökrutan.

  Bild på Sökrutan
  Sökrutan i Internet Explorer
 3. Klicka på den sökleverantör som du vill använda.

 4. Skriv det ord eller den fras som du vill söka efter i sökrutan och tryck sedan på Retur.

  Nu kommer denna sökleverantör att användas ända tills du stänger Internet Explorer. När du startar Internet Explorer nästa gång kommer standardsökleverantören att användas.

Byta standardsökleverantör

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på pilen till höger om sökrutan.

  Bild på Sökrutan
  Sökrutan i Internet Explorer
 3. Klicka på Hantera sökleverantörer.

 4. Klicka på den sökleverantör du ska ange som standard och klicka sedan på Standard och därefter på Stäng.

Så här aktiverar eller inaktiverar du förslag

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på pilen till höger om sökrutan.

  Bild på Sökrutan
  Sökrutan i Internet Explorer
 3. Klicka på Hantera sökleverantörer.

 4. Klicka på den sökleverantör vars förslag du vill inaktivera.

 5. Klicka på Inaktivera förslag i informationsavsnittet.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för varje sökleverantör vars förslag du vill inaktivera.

 7. Klicka på Stäng.

Obs!

 • Om du vill inaktivera sökförslag när du söker via Adressfältet inaktiverar du förslag för standardleverantören.

Ta bort en sökleverantör

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på pilen till höger om sökrutan och sedan på Hantera sökleverantörer.

  Bild på Sökrutan
  Sökrutan i Internet Explorer
 3. Klicka på en sökleverantör i listan, klicka på Ta bort och klicka därefter på Stäng.Behöver du mer hjälp?