Ändra, skapa eller ta bort ett energischema


Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Energischeman kan spara energi, maximera systemets prestanda och balansera energiförbrukning och prestanda. De standardenergischeman som finns – Balanserat och Energisparläge – motsvarar behoven hos de flesta användare. Du kan emellertid ändra inställningarna för befintliga scheman eller skapa ett eget schema.

Visa alla

Ändra inställningarna för ett enskilt schema

Du kan ändra följande inställningar för enskilda energischeman:

 • Försätta datorn i strömsparläge när datorn inte har använts under en viss tid. Mer information finns i Stänga av en dator: vanliga frågor.

 • Justera bildskärmens ljusstyrka.

 • Välja när bildskärmen ska stängas av under perioder av inaktivitet.

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar under det schema du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningarna för schemat anger du vilka inställningar för bildskärm och strömsparläge som ska användas när datorn körs på batteriström (om det är aktuellt) och när den är nätansluten.

Ändra inställningar som påverkar alla energischeman (systeminställningar)

När du klickar på vissa länkar till vänster i Energialternativ öppnas Systeminställningar. När du gör ändringar på den här sidan, utförs ändringarna automatiskt i alla energischeman. Genom att ändra systeminställningarna kan du göra följande:

 • Skydda datorn genom att begära ett lösenord när datorn aktiveras efter strömsparläge.

 • Välja vad datorn ska göra när du trycker på strömbrytaren och strömsparlägesknappen på tangentbordet eller kanten på en bärbar dator, och när du stänger locket på vissa bärbara datorer. När du trycker på strömbrytaren kan du t.ex. välja att datorn inte ska göra någonting, eller att den ska stängas av. Om datorn stöder strömsparläge och viloläge kan du även ange att datorn ska försättas i ett av dessa lägen när du trycker på strömbrytaren.

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Kräv lösenord vid uppvaknande, Ange hur strömbrytaren ska fungera eller Ange vad som händer när datorns lock stängs (endast tillgängligt på bärbara datorer) till vänster.

 3. På sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd anger du vilka inställningar som ska användas när datorn körs på batteriström (om det är aktuellt) och när den är nätansluten.

 4. Klicka på Spara ändringarna.

Skapa ett eget schema

Du kan skapa ett eget schema och anpassa det så att det passar dina behov. Om du till exempel ofta använder en bärbar dator när du håller presentationer, kan du skapa ett schema som låter bildskärmen vara aktiverad under presentationerna och säkerställer att datorn är aktiv.

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Skapa ett energischema i den vänstra rutan.

 3. På sidan Skapa ett energischema väljer du schemat som ligger närmast det schema du vill skapa.

 4. Skriv ett namn för schemat i rutan Schemanamn, till exempel "Hålla en presentation", och klicka på Nästa.

 5. På sidan Ändra inställningarna för schemat anger du vilka inställningar för bildskärm och strömsparläge som ska användas när datorn körs på batteriström och när den är nätansluten.

  Låta bildskärmen vara aktiverad under presentationer

  • Ändra inställningen Stäng av skärmen efter till Aldrig för både Vid batteridrift och Nätansluten.

  Låta den bärbara datorn vara aktiv under presentationer

  • Ändra inställningen Försätt datorn i strömsparläge till Aldrig för både Vid batteridrift och Nätansluten.

 6. Klicka på Skapa.

  Om du använder en bärbar dator visas ditt schema under Scheman som visas på batterimätaren. Om du använder en stationär dator visas ditt schema under Önskade scheman. Schemat du baserade ditt nya schema på flyttas och visas under Ytterligare scheman.

Obs!

 • Schemat du skapade används automatiskt som det aktiva schemat. Om du vill använda ett annat schema, väljer du det aktuella schemat.

Ta bort ett schema

Om du har skapat scheman som du inte längre använder kan du ta bort dem. Du kan inte ta bort schemana Balanserat, Energisparläge, Hög prestanda eller det schema som används (det aktiva schemat).

Varning!

 • När du har tagit bort ett schema går det inte att återställa det.

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Om det schema du vill ta bort används måste du först ändra till ett annat schema

 3. Klicka på Ändra schemainställningar under det schema du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort det här schemat på sidan Ändra inställningar för schemat.

 5. Klicka på OK när du blir uppmanad att göra det.Behöver du mer hjälp?