Ändra visning av datum, tid, valuta och mått


Du kan ändra det format som används i Windows för visning av datum, tid, valuta och mått. Du kan också ändra sorteringsordning för text för att matcha de sorteringsregler som används i ett visst land eller en viss region.

 1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.

 2. Klicka på fliken Format. I listan Format markerar du de språk som ska användas för visning av datum, tid, valuta och mått.

  Obs!

  • I den här versionen av Windows kan administratörer ange anpassade språkinställningar. Det finns två typer av anpassade språkinställningar: extraspråk och ersättningsspråk. Extraspråk innehåller språkdata som inte är tillgängliga i något av de aktuella språken och har unika namn. Ett företag kan till exempel skapa ett extraspråk för att tillgodose alla sina anställda. Ersättningsspråk är anpassningar av de språk som ingår i den här versionen av Windows. Om ett företag till exempel vill göra en liten förändring av ett befintligt språk, som att ange att företagets anställda ska använda 24-timmarsvisning, kan den ändringen åstadkommas med hjälp av ett ersättningsspråk. När du använder ett extraspråk eller ersättningsspråk visas en asterisk bredvid språkets namn i listan med format.

 3. Välj de datum- och tidsformat som du vill använda. Windows använder följande notationer för att ange hur datum och tid visas:

  Tidsnotationer Den här Visar
  TidsnotationerDen här

  h

  Visar

  Timme (med hh visas timmen med en inledande nolla)

  TidsnotationerDen här

  m

  Visar

  Minut (med mm visas minuten med en inledande nolla)

  TidsnotationerDen här

  s

  Visar

  Sekund (med ss visas sekunden med en inledande nolla)

  TidsnotationerDen här

  tt

  Visar

  FM eller EM

  TidsnotationerDen här

  h/H

  Visar

  12- eller 24-timmarsvisning

  TidsnotationerDen här
  Datumnotationer Den här
  Visar
  Visar
  TidsnotationerDen här

  d, dd

  Visar

  Dag

  TidsnotationerDen här

  ddd, dddd

  Visar

  Veckodag

  TidsnotationerDen här

  M

  Visar

  Månad

  TidsnotationerDen här

  y

  Visar

  År

 4. Om du vill ändra hur datum, tid, valuta och mått visas klickar du på Ytterligare inställningar och gör något av följande:

  • Om du vill ändra hur tal visas på datorn klickar du på fliken Tal. Objekt som du kanske vill ändra, baserat på det språk du väljer, är decimaltecken och listavgränsare, formatet för negativa tal och inledande nolla samt måttsystem (amerikanskt eller metriskt).

  • Om du vill ändra hur valutor visas på datorn klickar du på fliken Valuta. Objekt som du kanske vill ändra, baserat på det språk du väljer, är valutasymbol, formatet för negativa och positiva belopp samt skiljetecken för avgränsning av tal.

  • Om du vill ändra hur tid visas på datorn klickar du på fliken Tid. Mer information om hur du ställer in klockan finns i Ställa in klockan.

  • Om du vill ändra hur datum visas på datorn klickar du på fliken Datum.

   Obs!

   • Om du väljer ett språk som visar datum med hjälp av epoker används notationen "gg" för att indikera en epok i inställningarna för kort och lång datumvisning.Behöver du mer hjälp?