Ändra standardprogrammen i Windows


Ett standardprogram är det program som används i Windows när du öppnar en viss typ av fil, t.ex. en musikfil, en bild eller en webbsida. Om du t.ex. har mer än en webbläsare installerad kan du välja någon av dem som standardwebbläsare.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar vilka program Windows använder som standard (1:35)

Öppna Standardprogram genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Standardprogram.

I Standardprogram kan du göra följande:

Visa alla

Ange dina standardprogram

Använd det här alternativet för att välja vilka program som ska användas som standard i Windows.

Bild på inställningar för standardprogram
Du kan ändra standardprogrammen i Windows

Om ett program saknas i listan kan du göra programmet till standardprogram genom att använda Ange associationer.

 1. Öppna Standardprogram genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Standardprogram.

 2. Klicka på Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program.

 3. Klicka på önskad filtyp eller önskat protokoll.

 4. Klicka på Byt program.

 5. Klicka på programmet som du vill använda som standard för filtypen du valde, eller klicka på pilen bredvid Andra program om du vill visa fler program. (Om Andra program inte visas eller om ditt program inte finns med i listan klickar du på Bläddra för att hitta programmet och sedan på Öppna. Dina valmöjligheter begränsas om det inte finns några andra installerade program som stöder filtypen eller protokollet.)

  Bild på en lista över andra tillgängliga program
  Om programmet du vill använda som standard inte visas klickar du på pilen bredvid Andra program, så visas en lista med tillgängliga program på datorn
 6. Klicka på OK.

Obs!

 • Det går inte att låta en association du ändrar för en filtyp eller ett protokoll vara tom eller inte asssocierad. Du måste välja ett nytt program.

 • De alternativ du anger här gäller bara för ditt användarkonto. Andra användarkonton på den här datorn påverkas inte av de alternativ du väljer.

Associera en filtyp med ett problem

Använd det här alternativet för att finjustera valet av standardprogram efter filtyp eller protokoll. Du kan t.ex. öppna alla .jpg-bildfiler med ett visst program och alla .bmp-bildfiler med ett annat program.

Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt

Du kan också välja vilka program som ska användas för att starta olika typer av media, t.ex. CD-skivor med musik eller DVD-skivor med foton. Mer information finns i Spela upp automatiskt: vanliga frågor.

Ange standardprogram för den här datorn.

Ange programåtkomst och standardvärden är ett verktyg (i Windows 7) som används för att ange standardprogram för olika aktiviteter, t.ex. att visa webbsidor och skicka e-post, för alla som använder datorn. Mer information hittar du om du går till webbplatsen Windows och söker efter "Ange programåtkomst och standardvärden."