Ändra programmet som en filtyp öppnas med


Om du dubbelklickar på en fil i Windows och fel program öppnas, kan du följa dessa instruktioner för att välja det program du vill använda. Du kan ändra inställningen för en enskild fil eller ställa in att Windows öppnar alla filer av samma typ i det program du väljer.

  1. Öppna mappen som innehåller den fil du vill ändra.

  2. Högerklicka på filen du vill ändra och sedan, beroende på filtypen, klickar du antingen på Öppna med eller pekar på Öppna med och klickar sedan på Välj standardprogram.

  3. Klicka på det program som du vill använda för att öppna filen.

  4. Gör något av följande:

    • Om du vill att alla filer av samma typ ska öppnas i samma program markerar du kryssrutan Använd alltid detta program för att öppna den här filtypen och klickar sedan på OK.

    • Om du vill att endast den aktuella filen ska öppnas i programmet bara den här gången avmarkerar du kryssrutan Använd alltid detta program för att öppna den här filtypen och klickar sedan på OK.