Ändra säkerhetsinställningar i Internet Explorer


Du använder fliken Säkerhet i Internet Explorer för att ställa in och ändra alternativ som kan skydda din dator från eventuellt skadligt onlineinnehåll.

Visa alla

Hur hittar jag Internet Explorers säkerhetsinställningar?

Om du inte redan har säkerhetsinställningarna i Internet Explorer framför dig följer du dessa steg för att ta fram dem:

Hitta säkerhetsinställningar i Internet Explorer

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

  2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

  3. Klicka på fliken Säkerhet.

Vad är säkerhetszoner?

Internet Explorer hänför alla webbplatser till en av fyra säkerhetszoner: Internet, Lokalt intranät, Betrodda platser eller Ej tillförlitliga platser. Den zon en viss webbplats tilldelas avgör vilka säkerhetsinställningar som används för platsen.

Följande tabell beskriver de fyra säkerhetszonerna i Internet Explorer.

Zon
Beskrivning

Internet

Den säkerhetsnivå som gäller för zonen Internet tillämpas som standard på alla webbplatser. Säkerhetsnivån för den här zonen är Medelhög (men du kan ändra den till antingen Medel eller Hög). De enda webbplatser som den här säkerhetsinställningen inte används för är de som finns i zonen Lokalt intranät och de webbplatser du själv hänfört till zonerna Betrodda eller Ej tillförlitliga platser.

Lokalt intranät

Den säkerhetsnivå som angetts för zonen Lokalt intranät tillämpas på webbplatser och innehåll som finns i ett företagsnätverk. Säkerhetsnivån för zonen Lokalt intranät är Medel (men du kan ändra den till valfri nivå).

Betrodda platser

Den säkerhetsnivå som angetts för zonen Betrodda platser tillämpas på platser som du uttryckligen har angett vara webbplatser som du anser inte kommer att skada din dator eller information. Säkerhetsnivån för zonen Betrodda platser är Medel (men du kan ändra den till valfri nivå).

Ej tillförlitliga platser

Den säkerhetsnivå som angetts för Ej tillförlitliga platser tillämpas på webbplatser som kan skada din dator eller information. Du blockerar inte webbplatser genom att lägga till dem i zonen Ej tillförlitliga platser, men de förhindras att använda skript eller någon form av aktivt innehåll. Säkerhetsnivån för Ej tillförlitliga platser är inställd på Hög, och går inte att ändra.

Obs!

Hur tilldelar jag en webbplats till en säkerhetszon?

Information om hur du lägger till eller tar bort webbplatser i säkerhetszoner finns i Säkerhetszoner: lägga till eller ta bort webbplatser.

Kan jag ändra mina sekretessinställningar på den här fliken?

Nej. Inställningar för sekretess och cookies ändrar du på fliken Sekretess.Behöver du mer hjälp?