Du kan anpassa tangentbordet för ett visst språk eller format genom att ändra tangentbordslayouten. Tangentbordslayouten styr vilka tecken som visas på skärmen när du trycker på tangenterna på tangentbordet. Vissa inmatningsspråk har flera tangentbordslayouter, medan andra bara har en. Du kan till exempel ändra tangentbordslayouten från det engelska QWERTY-formatet till det engelska Dvorak-formatet. När du har ändrat layouten kanske inte tecknen på skärmen motsvarar tecknen på tangenterna.

Innan du ändrar tangentbordslayouten måste du lägga till det inmatningsspråk och den tangentbordslayout som du vill använda i Windows. Mer information finns i Lägga till eller ändra inmatningsspråk.

Visa alla

Ändra tangentbordslayout

  1. I Språkfältet klickar du på knappen Inmatningsspråk och väljer ett inmatningsspråk.

    Bild på Språkfältet
    Språkfältet
  2. Klicka på knappen Tangentbordslayout och välj en tangentbordslayout.

Obs!

  • Om inte Språkfältet visas högerklickar du på Aktivitetsfältet, pekar på Verktygsfält och klickar sedan på Språkfältet.

Så här ändrar du tangentbordslayout på välkomstskärmen

  • Öppna välkomstskärmen, klicka på TangentbordslayoutBild på knappen för tangentbordslayout på välkomstskärmen och ange sedan en tangentbordslayout.

    Obs!Behöver du mer hjälp?